Menyang kontèn

Basudéwa

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
gambar wayang Basudéwa

Prabu Basudéwa iku ratu ing Mandura, putrane Prabu Kuntiboja (Basukunthi) lan Dewi Bandondari. Darbe rayi 3 cacahe, yaiku: Dewi Kunthi (Kunthitalibrata), Arya Prabu Rukma, Raden Ugrasena.

Patihe Prabu Basudewa ana 2, yaiku: (1) Patih ing njero praja, asmane Patih Saragupita ( padha karo Perdana Menteri), (2) Patih ing njaba praja ( padha karo Menteri Luar Negeri), asmane Patih Saraprabawa utawa Sarawigita. Nanging yen ing lakon Gorawangsa (Laire Kangsadéwa), patihe Prabu Basudewa asmane Patih Yudawangsa.

Garwane Prabu Basudewa 3, yaiku: (1) Dewi Maerah, (2) Dewi Rohini, (3) Dewi Dewaki. Kajaba iku, Sang Prabu kagungan garwa klangenan, yaiku Wara Badra. Pamburine, Wara Badra diunggahake dadi garwa padmi lan pinaringan jeneng Dewi Badrahini.

Senadyan wis suwe winengku garwa Prabu Basudewa, para garwa iku durung ana sing peputra. Awit saka iku, para garwa kerep kawijil ature marang Prabu Basudewa supaya kepengin enggal bisa momong putra.

Sawijining dina, nalika mamengku puja ing sanggar pamujan, Prabu Basudewa antuk wangsiting dewa sing surasane garwane Sang Prabu bakal enggal peputra, nanging saranane Sang Prabu kudu mbebedhag ing alas Kumbina.

Wangsiting dewa ditindakake. Kanthi diderekake Raden Arya Prabu Rukma lan Raden Ugrasena sarta wadyabala sabregada. Prabu Basudewa tindak mbebedhag menyang alas Kumbina, wondene kang tinanggenah rumeksa tata tentreming praja yaiku Patih Yudawangsa.

Kacarita ing Suralaya, Bathara Wisnu lan Bathara Laksmanasadu nampa dhawuhe Bathara Guru lumantar Bathara Narada, supaya tumurun ing marcapada manjanma ing ragane titah, netepi upaya duk manjanma ana ing Ayodhya, yaiku: Prabu Rama nedya dadi kang kaprenah taruna, Raden Laksmana dadi kang kaprenah wredha. Manjanmane kadhawuhan mawa ancang-ancang, yaiku prapteng alas Kumbina sarana mancala warna. Bathara Wisnu kadhawuhan mancala warna macan putih. Bathara Laksmanasadu kadhawuhan mancala warna naga. Kang nampa banjur matur sendika, tumurun ing alas Kumbina.

Kocap Naga Basuki kepengin manjanma ing marcapada. Nyuwun palilah Bathara Guru. Panyuwune diparengake, nanging kadhawuhan dadi 1 karo Bathara Laksmanasadu kang mancala warna naga ing alas Kumbina. Naga Basuki matur sendika, banjur tumurun ing alas Kumbina. Naga Basuki sigra manjing ing tutuke naga malihane Bathara Laksmanasadu.

Prabu Basudewa kang lagi mbebedhag ing alas Kumbina, kepethuk macan putih kang nedya gawe cilakane. Sigra dilepasi jemparing, kena wetenge. Macan sirna tanpa ninggal kuwanda. Let sakedhep netra, Prabu Basudewa priksa naga nyuwara ngakak nedya nyamber panjenengane. Naga dipanah kena tenggake. Uga sirna tanpa ninggal kuwanda. Yitmane macan putih manjing ing guwa garbane Dewi Dewaki, dene yitmane naga manjing ing guwa garbane Dewi Rohini, njalari 2 prameswari iku nggarbini.

Ing tembene, Dewi Rohini lan Dewi Dewaki padha peputra kakung tunggal sedina. Putrane Dewi Rohini keparingan kekasih Raden Kakrasana (Sangkarsana), dene putrane Dewi Dewaki keparingan kekasih Raden Narayana (Kresna). Ora let suwe, Dewi Badrahini uga peputra mijil putri, keparingan asma Dewi Bratajaya (Wara Sumbadra). Dadi, Kakrasana, Narayana, lan Bratajaya iku kadang seje ibu tunggal rama.

 
 
Ahuka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ugrasena
 
Dewaka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Surasena
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raja Cedi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kamsa
 
Dewaki
 
Basudewa
 
9 putera
 
 
 
 
 
 
3 puteri
 
Srutasrawa
 
Damagosa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kresna
 
 
 
 
 
 
 
 
Kunti
 
Pandhu
 
 
 
Sisupala
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baladewa
 
Subadra
 
Yudistira
 
Bima
 
Arjuna