Azis Suprianto

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
dongeng minangka donyane laré

Azis Suprianto (Malang, 15 Februari 1966) ya iku salah sawijining juru dongèng saking kutha Malang. Dongèng minangka sampun dumadi dalan pagesangan dening Azis Suprianto. Juru dongèng ingkang asring dipunwastani Azis “Franklin” punika ngendelaken marang pawiyatan cariyos menika boten namung sarana panglipur laré saderèng tilem. Ananging ugi dumados piranti kagem medharaken dudutan ingkang sae semana ugi budi pakerti ingkang luhur kagem sedaya pamiyarsanipun.

Sajarah[besut | besut sumber]

Salah sawijining anggota pepanthan Téater Keliling saking Jakarta punika ndongèng wiwit taun 1991 sabubaripun kepanggih kaliyan kadang samangsa sekolah riyin. Sadherengipun Azis uga tumut adicara lomba ndongèng tingkat sekolah taun 1984-1985. Wohing saking lomba punika mupangatipun kanthi tumeka para kadange ya iku tasih kemutan punapa ingkang dumadi amanatipun. Sabubaripun lomba  Azis gadhadi panemu bilih kanthi cara dongèng mupangatipun bakal kados punika dheweke jajal kagem ngemut-emut caiyos nalika didongèngi dening simbah putrinipun. Ancasipun punika amarga Azis rumaos saged paring tutur ingkang saé mupangate tanpa damel para kadangipun rumangsa dituturi.

Awit saking sekolah-sekolah ndongèng lan tanpa dipun paring bayar saripis-ripisa. Sakhedhik baka sakedhik Azis luwih prigel anggènipun ndongèng nganthi nalika ing Malang kerep ngisi adicara ning télévisi lokal uga ing Perpustakaan Umum kutha Malang tumeka sakiki.

pagara bulus

Paraga Frankin[besut | besut sumber]

Azis migunanaken bonekah anak bulus warna ijo ingkang dipunparingi nama Frankin. Bonekah menika medal nalika Azis nggadhahi kontrak kaliyan salah sawijining panerbit tahun 2003-2004. Kaliyan panerbit Azis dipun suwun ndongèng buku minangka wonten paraga Franklin ana ing salebetipun.[1]

paraga kanthi jeneng Franklin dhèwè punika gadhahi makna filosofis ingkang agung. Saking sisih satwa utawa kewan anak bulus. Wiwit netes, anak bulus sampun dipun tinggal dening wong tuanipun, diwènenhi piranthi tempurung ananging kedhah ngarungi sagara piyambakan. Menika medharaken menawi para laré masiya tasih alit, kedhah sinau kanthi rekaos kagem gayuh ingkang dumadi gegayutanipun.

Jeneng Franklin menika akronim saking “Friends and Clean”(basa Inggris) ingkang maknanipun kanca lan resik. “kados pundi laré-laré gadhahi kanca kanthah lan resik manahipun”.

Gawe nambah kawigaten Azis uga ginakaken sulap, lagu lan lukisan.

Cariyos[besut | besut sumber]

 Cariyos ingkang sampun dicariyosaken punika boten sakedhik lan manèka warni. Azis lumrahipun mèrang dongèng dumadi kalih pepanthan ingkang ageng inggih punika babagan kéwan (fabel) kagem laré-laré ingkang tasih TK lan babagan manungsa kagem laré ingkang sampun SD. Azis uga damel sedaya samubarang dumadi piranti ana ing dongèng ingkang dicariyosaken, salah satuggalipun kaya ta suket garing lajeng di damel wayang suket (rumput) guna medharaken paraga cariyosipun.

Pangarep-arep[besut | besut sumber]

Tiyang kakung ingkang saged gunakaken piranthi musik ingkang dipethik kaya ta sapé ingkang khas saking Dayak punika gadhahi pangarep-arep mawi dongèng saged dumadi piranthi lumantar pasionaon ing sekolah. Azis remen sanget nalika dongèng punika sampun misuwur. Maju obahing jaman punika agawe boten angel anggone gileki bahan cariyos, wiwit buku tumeka HP .

Azis duweni kekarep ingkang manteb badhe terus anggone ndongèng nalika tasih kuat lan saged. Amarga kagem Azis dongèng sampun rinasuk tumeka sajeroning jiwa lan raga. Raos kangen marang seni ingkang sanese kaya ta teater saged dipun wedharaken nalika dongèng. Kados punika amarga Azis gadhahi latar belakang saking pendidikan seni ing SPG ingkang sampun dhamel Azis kathah kaprigelan ing seni tradisi kaya ta wayang, ketoprak, lan ludruk.

kayadene dalanipun gesang sedaya punika sampung wonten ingkang ngatur. gesang punika gadahi lakone piyambak-piyambak kaya ta lakon ing dongèngipun Azis. Sakmenika dalan anggenipun ndongèng Azis kabuki amba sanged, tinambahan kalih yogane wonteng ingkang mituduhake kaprigelan ingkang linuwih marang gagrag sastra. Kabukten mawi ingkang laré putri sampun nulis crikak ingkang isinipun dongen ingkang dumadakan kaasil dening pamanggihipun Azis.

Sekolah[besut | besut sumber]

SD Jegu I Blitar

SMPN 1 Lodaya

SPGN Blitar

STKIP Widya Yuwana Madiun (tidak tamat)

PG Drama Film Surabaya

Rujukan[besut | besut sumber]

  1. Werdiono, Defri (2018-05-05). [* "Azis Supriyanto,Dunia Dongeng Azis "Franklin""]. KOMPAS. {{cite news}}: Check |url= value (pitulung)

[1]

  1. WERDIONO, DEFRI (5 Mèi 2018). "Kompas". kompas.id. Dibukak ing 13 mei 2018. {{cite news}}: Check date values in: |access-date= (pitulung)

[1]

  1. kompas.id (2018-05-05). "Azis Suprianto, Dunia Dongeng Azis "Franklin"". Kompas.Id (ing basa Indonesia). Diarsip saka sing asli ing 2019-05-13. Dibukak ing 2019-05-14.