Widyamakna

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Menyang navigasi Menyang panggolèkan

Widyamakna punika peranganing ngèlmu basa ingkang ngrembag bab makna , suraos, teges utawi arti.

Ingkang karembag ing widyamakna punika ya iku,

 1. Sinonim inggih punika tembung nunggal misah.
 2. Antonim inggih punika tembung kosok balen.
 3. Homonim inggih punika sami seratan saha pocapan.
 4. Homofon inggih punika pocapan ingkang sami.
 5. Homograf inggih punika seratan ingkang sami.
 6. Hiponim inggih punika panguwaosing tembung.
 7. Polisemi inggih punika teges jamak.
 8. Ambiguitas inggih punika teges mangro.
 9. Jinising makna.
 10. Tandha.
 11. Simbul.

Widya makna, utawi ing salebeting Basa Indonésia dipunwastani semantik, inggih punika ngèlmu paramasastra ingkang ngrembag bab makna salebeting tembung utawi ukara.

Wondéné ingkang kalebet ing widya makna antawisipun;

 • Sinonimi, utawi ingkang gadhah artos ingkang sami
 • Antonimi/oposisi, ingkang gadhah artos ingkang bènten lan kosokwangsulipun.
 • Polisemi, utawi ingkang gadhah teges kathah nanging taksih sami suraosipun.
 • Homonimi, utawi ingkang seratan utawi unen-unenipun sami namung mengku teges ingkang bènten.
 • hiponimi, utawi ingkang minangka salah satunggaling jinis saking pokokipun.
 • Metonimia, utawi ingkang gadhah sesambetan kaliyan samukawis ingkang bènten kaliyan tembungipun utawi saged sinebat peparab.

Ugi pirsani[besut | besut sumber]

Pranala jaba[besut | besut sumber]