Tauco

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa

Tauco inggih punika satunggaling bumbu dhaharan ingkang dipundamel saking wiji dhele (Glycine max) ingkang sampun dipungodhog, dipunalusaken lan dipunudhak kaliyan glepung terigu lajeng dipunleremaken dumgui tuwuh jamur (fermentasi).

Fermentasi tauco ingkang dipunkom mawi toya sarem lajeng dipunpepe wonten sangandhaping srengenge sedangunipun pinten-pinten minggu dumugi medal aroma ingkang khas tauco, utawi menawi toya kalawau sampun éwah warninipun dados coklat radi abrit. ing satengahing proses, asiling tauco kalawau asring medalaken ambu ingkang khas kadosdene ulam ingkang bosok utawi ambu trasi.

Saking sapérangan produsen tauco tradhisional ngandharaken bilih toya saking rendaman tauco kalawau dipunolah dados kecap, wondene wiji dhelenipun dipunolah dados tauco. Wonten sapérangan cara kanggé ngolah tauco gumantung kersanipun piyambak-piyambak. Tuladhanipun tauco ingkang sumebar wonten ing tlatah Riau punika béda kaliyan tauco ingkang wonten ing tlatah Jawi lan ugi Kalimantan. Saben wewengkon punika gadhah rasa khas ingkang piyambak-piyambak.

Saking pengalaman, tauco punika saged dipunsimpen dumgugi taunan lan boten bakal rusak utawi sayup menawi anggenipun nyimpen boten kenging toya mentah utawi kenging kontaminasi kaliyan bahan organik sanesipun. Nanging, dèrèng wonten panaliten ingkang langkung tebih babagan tauco. Dening para buruh kasar (mliginipun masyarakat Tionghoa) ing sapérangan wewengkon, tauco punika dipunginakaken kanggé lauk nalika dhahar mliginipun nalika dhahar bubur bening. Limrahipun tauco punika dipunginakaken minangka bumbu utawi penyedap nalika badhe damel lauk pauk, kadosdene ayam bumbu tauco, sega goreng tauco lan ulam tumis tauco.

Tauco punika bahan ingkang limrah dipunkonsumsi déning masyarakat Indonesia. Tauco punika gadhah kandhutan energi 166 kilokalori, protéin 10,4 gram, karbohidrat 24,1 gram, lemak 4,9 gram, kalsium 55 miligram, fosfor 365 miligram, lan zat besi 1 miligram. Kejawi punika wonten ing sajroning tauco punika wonten kandhutan vitamin A 23 IU, vitamin B1 0,05 miligram lan vitamin C 0 miligram. Asil kasebat saking panaliten dhumateng 100 gram tauco kanthi jumlah ingkang dipundhahar 100%.

Informasi Rinci Komposisi Kandhutan Nutrisi/Gizi Wonten Ing Tauco :

Nama Bahan Dhaharan : Tauco Nama Sanes / Alternatif : Taoco Kathahipun tauco ingkang dipunkonsumsi (Food Weight) = 100 gr Bagian Tauco ingkang saged dipundhahar (Bdd / Food Edible) = 100 % Jumlah Kandungan Energi Tauco = 166 kkal Jumlah Kandungan Protein Tauco = 10,4 gr Jumlah Kandungan Lemak Tauco = 4,9 gr Jumlah Kandungan Karbohidrat Tauco = 24,1 gr Jumlah Kandungan Kalsium Tauco = 55 mg Jumlah Kandungan Fosfor Tauco = 365 mg Jumlah Kandungan Zat Besi Tauco = 1 mg Jumlah Kandungan Vitamin A Tauco = 23 IU Jumlah Kandungan Vitamin B1 Tauco = 0,05 mg Jumlah Kandungan Vitamin C Tauco = 0 mg Khasiat / Mupangatipun Tauco : - (Dereng wonten) Aksara wiwitan nama bahan dhaharan : T Sumber Informasi Gizi : Maneka publikasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sarta sumber sanesipun