Tari Sanghyang

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa
Tari Sanghyang, salah satunggaling jinis tari ing tlatah Bali

Tari Sanghyang inggih punika salah satunggaling jinis teater tradisi ing Bali ingkang dipunsuguhaken ing wujud tari ingkang sipatipun religius lan mliginipun gadhah fungsi minangka tari penolak bala utawi wabah lelara [1]. Dumugi Sapunika, Tari Sanghyang boten dipunwontenaken namung dados panglipur utawi tontonan kémawon[2]. Tari Sanghyang minangka tari kerauhan (kesurupan) amargi klebetan hyang, roh, bidadari kahyangan, lan kéwan sanèsipun ingkang kagungan kekiyatan ngrisak kados ta babi hutan, munyuk, utawi ingkang kagungan kekiyatan ghaib sanèsipun.[2].

Tari punika minangka warisan budaya Pra-Hindhu ingkang dipunmaksudaken minangka penolak bebaya, inggih punika kanthi mbikak komunikasi spiritual saking warga masarakat kaliyan alam gaib. Tarian punika dipunbektakaken déning penari putri punapa déné putra kanthi iringan paduan swara kakung lan wanita ingkang nyekaraken tembang-tembang pemujaan. Ing laladan Sukawati-Gianyar, tari punika ugi dipuniringi kanthi Gamelan Palegongan. Ing salebeting tarian punika pesthi wonten tigang unsur wigati, inggih punika asep/geni, Gending Sanghyang lan medium (tiyang utawi bonékah).[3]

Tigang Tahap Penyelenggaraan Tarian Sanghyang[besut | besut sumber]

1. Nusdus

Upacara penyucian kanthi medium asep/geni utawi latu.

2. Masolah

Penari ingkang sampun klebetan roh wiwit nari.

3. Ngalinggihang

Mbangsulaken kesadaran medium lan ngicali roh ingkang ngrasuk ing badan medium supados wangsul ing asalipun.

Jinis-jinis Sanghyang[besut | besut sumber]

Sanghyang Dedari[besut | besut sumber]

Sanghyang Dedari dipuntarikaken déning remaja utawi kenya ingkang taksih resik. Upacara dipunwiwiti ing pura, kanthi prosesi mlampah ing papan acara dipunadani. Penari jumeneng dipuniringi nyanyian laré-laré kakung, lajeng nari tarian ingkang meh sami kaliyan Legong, ananging wonten ing versi mistik. Ewadene mripatipun katutup, anggènipun nari gerakanipun sami sadaya, sinkron lan éndah.[4]

Nalika nyanyian mandheg, para penari ingkang boten sadhar malumpat ing bantala. Sawijining pamangku nyadharaken para penari kanthi nglafalaken doa lan percikkan tirta suci. Sabibaripun sadhar, para penari ngraosaken sayah ananging boten mangertosi sampun obah ingkang kathah anggènipun nari.[4]

Sanghyang Dedari berkembang saking tarian ingkang sipatipun keagamaan dados ritual nyuwun kasarasan lan kamakmuran désa.Tarian punika limrahipun dipuntindakaken saperlu ngusir roh jahat ingkang ngganggu karukunaning para manungsa kanthi wujud lelara utawi séda. Tarian punika dipunpentasaken nalika déwa-déwa ingkang mandhap ing donya manungsa, dados dhiri penari ingkang krasukan. Tembung Sanghyang ateges dewata déné tembung Dedari punika ateges widadari.[4]

Sanghyang Deling[besut | besut sumber]

Tari Sanghyang Deling dipuntarikaken sepasang kenya ingkang dèrèng diwasa, tarian punika dipunleberi roh Déwa Wisnu uatwi Dewi Sri ingkang dados pralambang kasuburan. Kanthi srana pang tetuwuhan ingkang dipungantungi kalih bonékah ingkang dipunsebut Deling terbat saking godhong lontar. Samsaya kenceng gerakipun deling dados pratandha kekalih penari mau sampun krasukan roh, ancasipun [[tari punika saperlu nyenyuwun keselamatan. Tarian punika asalipun saking Désa Kintamani Kabupatèn Bangli.[3]

Cathetan suku[besut | besut sumber]

  1. ^ Margono dan dkk. Apresiasi Seni 2 Seni Rupa & Seni Teater. 2005. Jakarta. Penerbit: Yudhistira
  2. ^ a b Situs Babadbali (diakses pada tanggal 22 Desember 2012
  3. ^ a b [1]
  4. ^ a b c [2]