Parembugan Naraguna:TracySurya/arsip-2010-2011

Konten halaman tidak didukung dalam bahasa lain.
Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa

Dialèk[besut sumber]

Wis dadi pasetujon komunitas yèn panulisan artikel ing Wikipedia abasa Jawa iki migunakaké basa Jawa standar baku tataran ngoko utawa krama. Nanging kita kabèh uninga yèn nyatané ana dialek basa Jawa sing sumebar lan akèh pamicarané. Contoné dialek Jawa Timuran, apa saben ana kontributor sing ngisi artikel nganggo dialek mau banjur kudu diterjemahaké? utawa dibusak? yèn isiné apik rak éman yèn kudu dibusak.

Usulku yèn disarujuki, artikel basa Jawa dialek diwènèhi kasempatan, mung diwènèhi katrangan ing ndhuwur utawa diwènèhi kategori, umpamané Kategori: Basa Jawa dialèk Jawa Wétanan. Nyuwun panemu. Pras wicara 13:14, 9 Februari 2010 (UTC)

Kategori Kebun Botani[besut sumber]

Sugeng, kulo sak puniko lagi miwitin ndamel artikel rintisan, tepatnya wonten . Nyuwun sewu, menawi mboten repot, nyuwun tulung dipun tingali lan dipun beneraken menawi wonten kata-kata ingkang mboten tepak. Matur nuwun. NaidNdeso wicara 08:55, 17 Februari 2010 (UTC)

Matur nuwun sangêt. Sak puniko kulo lagi tergerak kangge ndamel artikel-artikel stub wonten Wiki ID sekalian wonten Wiki JV. Nanging tibakno mboten gampil kangge nerjemah-ake sangkin Bahasa Indonesia dados Basa Jawa. Saka punika kulo sadar menawi kulo tasih musti ngangsu kaweruh marang njenengan kalian pengurus Wiki JV lintunipun... Matur nuwun kesanget... NaidNdeso 00:09, 23 Februari 2010 (UTC)

Usul pangangkatan pengurus anyar[besut sumber]

Mbak Tres, Mas Revi, mas Ang, Mas Mas Slamet, mas Ali lan para sutrisna kabèh, amarga kakurangan tenaga aku ngusulaké panambahan pengurus anyar, mangga dipirsani ing Warung Kopi. Matur nuwun. Pras wicara 07:37, 18 Februari 2010 (UTC)

Matur nuwun mbak Tres sampun kersa tumut vote lan nyarujuki pangangkatan pangurus enggal, supados kita sedaya saged ambegan sakedhik. Pras rembugan 22:42, 20 Februari 2010 (UTC)
  Ngaturaken matur nuwun dumateng mbak TracySurya ingkang sampum purun maringi pilihan wonten ing usulan pangangkatan pangurus énggal.
  Sabudis rembugan 09:24, 22 Februari 2010 (UTC)

INAICTA 2010[besut sumber]

Menawi mboten lepat kaping 24 Juli wonten INAICTA malih njih mb? Punapa badhé angrawuhi? Pras rembugan 02:31, 14 Juli 2010 (UTC)

Boten napa-napa mbak, kula nggih taksih wonten ing 4

Semarang, mugi tgl 23 mangke saged ndherek.Pras rembugan 20:37, 18 Juli 2010 (UTC)

Rapat pelatihan Wiki Jv[besut sumber]

Mas Revi, Mas Ang, mbak Tres, mas Sabudis, mas Ricky, mas Ichsan lan para kadang sutresna Wiki Jv liyane,

Suk dina Rebo wengi tanggal 8 Desember 2010 wiwit jam 18.00 kita dijak rapat mbak Chika (Wikimedia Indonesia) ngenani rencana pelatihan nulis wiki (Jv lan Su). Papane ing FX Senayan. Apa ana sing kagungan wektu?

Dana kanggo program pelatihan mau wis disanggupi dening Wikimedia Foundation ora ketang cumpen.

Rawuhe para kadang tansah diantu-antu. Matur nuwun. Pras rembugan 00:44, 7 Desember 2010 (UTC)

The Javanese Wikisource[besut sumber]

Hi! Honorable administrators of the Javanese Wikipedia! Sorry for writing in English, I don't know the Javanese language. The Javanese test-Wikisource is pretty big, so, it needs to be a normal Wikisource, not a part of the Old Wikisource. Please, help in creation of the independent Javanese Wikisource! The Request for opening the Javanese Wikisource is here, also it needs to translate these messages. Thank you very much for your attention to this problem and, please, ask wikipedians of the Javanese Wikipedia, who can help you in the creation! --Andrijko Z. rembugan 14:08, 9 Januari 2011 (UTC)

Pelatihan Wiki Jv[besut sumber]

mBak Tres, Mas Revi, mas Ang, mas Ichsan, lan para kadang kabeh, Saiki katone wis wiwit ana sawetara mahasiswa UNNES sing login, tulung nyuwun dibimbing. Pelatihan diwiwiti tgl 20 Januari marang para ketua kelompok dhisik, mengko sasi Maret wiwit pelatihan marang para mahasiswa. Anggaran wis mudhun saka WMF nanging mung kanggo wong 30 an, we ladalah tibake sing minat luwih saka 100 / 150 an, malah para dosen uga padha minat. Nyuwun donga, pamrayoga lan bantuan sedaya kemawon. Pras rembugan 08:07, 10 Januari 2011 (UTC)

Matur nuwun mbak Tres sampun wonten kalodhangan wekdal kangge nyunting malih, lan nyuwun pitulungipun kersa nyengkuyung pelatihan Wiki Jv ingkang badhe kawiwitan pungkasan Januari punika. Pras rembugan 19:07, 12 Januari 2011 (UTC)
Mbak Tres, nuwun duka kula lebetaken dados salah satunggilipun konsultan lan pembimbing inggih? Nyuwun tulung dipun priksani lan dipunkoreksi ing ngriki. Manawi wonten wekdal mangke tgl 29 Januari tindak Semarang nggih mbak, nenmbe milai nglatih para pembimbing rumiyin. Matur nuwun. Pras rembugan 13:09, 13 Januari 2011 (UTC)

Inggih sampun boten dados punapa, mangke manawi pas wonten wekdal kemawon kersoa mbiyanto ngleresaken. Matur nuwun. Salam.Pras rembugan 13:37, 13 Januari 2011 (UTC)

Memang mbak Tres paling cocok jadi guru pembimbing, harus sabaaarr..hehe. Oh iya mbak nanti peluncuran pelatihan di kampus UNNES Sekaran Semarang tanggal 21 Maret 2011 rawuh ya? Kan sekalian tilik Magelang?? Matur nuwun. Pras rembugan 23:10, 6 Maret 2011 (UTC)

Boten punapa mbak, taksih kathah wekdal ngantos wulan Oktober kok. Mangke manawi wonten wekdal kita saged sanja Semarang nuweni ingkang nembe pelatihan. Matur nuwun. Pras rembugan 13:59, 20 Maret 2011 (UTC)

Kategori:Pertanian[besut sumber]

Inggih matur nuwun mbak. Sakawit kula inggih bingung punapa ingkang saé. Terjemahan pertanian ingkang radi trep kadosipun inggih "tetanèn". Manawi longgar mangga langsung katindakaken, utawi mangké sesarengan dipun alihaken. Salam taklim. Pras rembugan 03:59, 15 Januari 2011 (UTC)

Indonesia-Jawa[besut sumber]

Dihalau punika manawi boten lepat basa Jawinipun; diusir, ditundhung, digusah. Ingkang radi caket kaliyan pangertosan ing paprangan mbokmanawi 'diusir'? Matur nuwun.Pras rembugan 11:25, 3 Februari 2011 (UTC)

Ditulangpunggungi manawi magepokan kaliyan perang utawi pasukan mboknamawi ingkang radi caket 'dipunpandhégani' (minangka kakiyatan utama). Tuladha: Wonten ing salebeting perang punika pasukan Soviet dipun pandhégani déning bala kavaleri lan kabiyantu déning pasikan sanèsipun. Matur nuwun, nyuwun pangaksama manawi taksih kirang trep. Salam. Pras rembugan 14:17, 3 Februari 2011 (UTC)

Detail of The School of Athens by Raphael, 1509, showing Zoroaster (left, with star-studded globe) kinten-kinten: Princèn (detil) lukisan The School of Athens karya Raphael, 1509, nuduhaké Zoroaster (sisih kiwa, ngasta 'globe' [bal donya] sing kebak lintang). Hehe nyuwun duka manawi radi ngawur. Globe sajakipun saged tetep dipunanggé minangka tembung serapan? Salam. Pras rembugan 14:34, 3 Februari 2011 (UTC)

Re: Kategori:Tumbuhan[besut sumber]

Hallo Mba Tracy, salam kenal sebelumnya. Maturnuwun atas penjelasan dan pencerahannya. Saya awalnya coba menelusuri kategori-kategori yang ada di JV, dan saya kira awalnya kategori tersebut memang belum ada, tapi ternyata sudah ada (he.he.he..).

Saya memang agak kesulitan dalam menterjemahkan bahasa Jawa karena memang saya bukan orang Jawa (he..he..he..) tapi saya sangat antusias untuk memajukan Wikipedia JV ini apalagi dengan adanya kompetisi Papat Limpad yang saya yakin Mba Tracy pun sudah mengetahuinya.

Mungkin kalau membantu itu diperbolehkan dan dipersilahkan toh saya pun ikut membantu menyuntingnya karena memang mereka masih perlu banyak bimbingan. Salah satunya ya dengan kita menambahkan kategori-kategori ke dalam artikel tersebut yang sekiranya mungkin tidak diketahui oleh mereka termasuk saya.

Maturnuwun Mba. Salam. JV400Hendra rembugan 16:01, 26 Februari 2011 (UTC)

Sami-sami Mba. Mohon bimbingannya ya Mba. JV400Hendra rembugan 16:05, 26 Februari 2011 (UTC)

Nuwun sewu Mba Tracy,

Saya mau tanya apakah dalam Wikipedia JV tag {{inuse}} dapat diberi batas waktu penyuntingannya seperti {{inuse|2 MAret 2011}}. karena tadi saya coba kok gak muncul ya tanggal batasnya seperti di WBI.

Maturnuwun Mba. JV400Hendra rembugan 16:12, 26 Februari 2011 (UTC)

Selamat Pagi juga Mba Tracy. Maturnuwun Mba Tracy atas bantuannya. JV400Hendra rembugan 00:23, 27 Februari 2011 (UTC)

Usul pindah Mawar[besut sumber]

Mbak Tracy, saya setuju digabung saja....artikel mawarnya!!!PL 05 SIGIT rembugan 13:18, 1 Maret 2011 (UTC)

Rambu-rambu di Wikipedia Bahasa Jawa[besut sumber]

Selamat Pagi Mba Tracy,

Saya ingin tahu kalau di Wikipedia Bahasa Jawa itu rambu-rambunya terdiri dari apa ajah selain:

 1. Permintaan rujukan: {{fact}}
 2. Permintaan penghapusan artikel: {{busak}}
 3. Permintaan merapihkan: {{rapèkna}}
 4. Inuse: {{inuse}} atau {{inuseuntill|tanggal batas waktu}}
 5. Permintaan Kembangkan: ?
 6. Permintaan Wikifisasi: ?

Mohon bisa diberi pencerahan. Maturnuwun. Salam. JV400Hendra rembugan 00:22, 2 Maret 2011 (UTC)

Cithakan sugeng-rawuh[besut sumber]

Kula damel cithakan enggal ngadaptasi saking Templat Selamat datang bahasa Indonesia. taksih dereng jangkep isi lan katranganipun, menawi badhe dipun sunting sumangga aken.! Menika tampilanipun... Empu rembugan 02:54, 23 Maret 2011 (UTC)

Sugeng rawuh, TracySurya!

꧌ꦱꦸꦒꦼꦁꦫꦮꦸꦃꦲꦶꦁꦮꦶꦏꦶꦥꦺꦣꦶꦪꦗꦮ꧍

Miwiti
Pituduh
 • Tansah tandha-tangani pitakoné panjenengan manawa nulis ing Angkringan utawa ing parembugan kanthi ngetik ~~~~ ing pungkasané ukarané panjenengan.
 • Aja wedi! Panjenengan ora perlu wedi salah nalika mbesut utawa nggawé kaca anyar, nambah utawa nyuda ukara.

Mangga jajal-njajalana, kita nganti-anti kawruh dum-dumané panjenengan ing Wikipédia Jawa iki!

Welcome! If you do not understand Javanese language, you may want to visit the embassy or find users who speak your language. Enjoy!

CahyoBot (rembugan) 6 Juli 2017 06.29 (UTC)[wangsuli]


Re: Gabung artikel[besut sumber]

Hai selamat malam Mbak Thres! Para peserta kompetisi belum advanced pengetahuan penyuntingannya, jadi sebaiknya kalau bisa kita bantu menggabungkan dan kemudian meninggalkan pesan pada mereka agar tetap melanjutkan penyuntingan. Nanti saat kunjungan latihan berikutnya semoga bisa diusahakan dibahas teknik menyunting yang lebih maju lagi (gabung, alih, pasang galeri, kotak info/navigasi dll.). Nuwun sewu saya pribadi tidak berkompeten menggabungkan artikel karena faktor kemampuan bahasa, jadi cuma bisa pasang cithakan saja dan masrahkan pada yang berkompeten. Salam, JV500Ichsan rembugan 15:48, 2 April 2011 (UTC)

Sip-sip, terima kasih kembali :) JV500Ichsan rembugan 16:17, 2 April 2011 (UTC)

Minta tolong[besut sumber]

Malam mbak, bisa minta tolong untuk menuliskan dalam bahasa Jawa-nya :

Untuk kegunaan lain dari Disambig info, lihat Disambig info (disambiguasi).

Karena ingin membuat templat disambig-info. Atau mungkin bisa bantu dibuatkan ? Templat ini nanti dimau ditunjukkan kepada panitia supaya bisa membantu memilah-milah disambiguasi (contoh : Nila & Cithakan:Iwak). Matur Nuwun, Salam — Tjmoel  rembugan 14:33, 22 April 2011 (UTC)

Malam mbak, makasih .. sudah ditambahkan. Maaf tadi saya mencari-nya {{disambig-info}}. Matur nuwun. — Tjmoel  rembugan 15:13, 22 April 2011 (UTC)

Sugeng Paskah![besut sumber]

Wilujeng Paskah, sampun nyerat artikel-artikel prekawis Peken Suci! Mugi-mugi tentrem adhem ayem! Salam. Meursault2004ngobrol 22:01, 22 April 2011 (UTC)

Inggih mbak, kula tumut maos saha nambahi menawi wonten ingkang saged dipuntambahi. Nanging katingalipun sampun saé-saé. Menawi mboten mangertos tembung Jawinipun, nganggé tembung Latin kémawon :-) Meursault2004ngobrol 07:52, 23 April 2011 (UTC)

Kepithing lan yuyu[besut sumber]

Sugeng énjing mbak Trees. Kula sampun gabung kepithing kaliyan yuyu. Nanging sasampuning maos bausastra, (ke)pithing punika dipun arani gesang ing toya asin lan basa Latinipun Portunus Pelagicus (Gericke-Roorda 1901) kamangka yuyu punika gesang ing toya tawa. Katonipun kedah dipun pisah malih inggih ... Lajeng rajungan punika kepithing segara alit miturut bausastra. Nanging masalahipun punapa ingkang dados nami umum? Meursault2004ngobrol 23:52, 24 April 2011 (UTC)

Sampun kepanggih mbak. Wonten id:yuyu lan en:Gecarcinucoidea. Salam! Meursault2004ngobrol 23:58, 24 April 2011 (UTC)
Sami-sami. Kula kesupèn nuwèni (lan risèt) rumiyin. Kula mboten biasa nyerat perkawis biologis. Biasanipun jenis Jawi/Indonésia punika bènten kaliyan jenis Inggris/Amérika ingkang kaserat ing Wikipedia en:. Salam! Meursault2004ngobrol 21:27, 26 April 2011 (UTC)

Persiapan resik-resik paska pelatihan[besut sumber]

mBak Tres lan para sutresna Wiki Jawa utamane para panitya pelatihan nulis Papat Limpad, Gandheng artikel sing tinulis dening para peserta pelatihan isih akeh sing kudu didandani, mula diwenehi tag: (Rapekna artikel pelatihan). Tag iki ora kena dibusek dening para peserta dhewe nanging kudu panitya utawa pengurus. Saliyane tag rapekna uga dipasangi tag (Inuseuntil). Supaya ora mindhongaweni mula kanggo sauntara tag inuseuntil karo rapekna artikel pelatihan tak gabung,mengko sing sapa wae panitya utawa pengurus arep busek tag inuseuntil amarga wis kedaluwarsa aja mung mbusek tag-e wae nanging kudu ndandani artikele sisan, nembe mbusek tag. Cathetan: Tag rapekna sing dipasang ing artikel sadurunge tag inuseuntil iki digabung, bakal ana sing katon dobel ing artikel. Bab iki ora susah didandani mengko wae sasi Oktober sawise peltihan rampung dibusek sawise artikel didandani. Matur nuwun. Pras pirembagan 16:06, 7 September 2011 (UTC)

Re:Bintang Wiki[besut sumber]

Matur Nuwun Bu TracySurya bintang wikinipun. PL09Puryono| Pirembagan! 16:45, 13 September 2011 (UTC)

Terima kasih[besut sumber]

BintangWiki Wikipedia
"BintangWiki Wikipedia" dipun anugerahaken dhumateng naragina ingkang sampun dipunakeni kontribusinipun ingkang aji sanget tumraping Wikipedia, supados saged dipunmangertosi déning komunitas manawi asil kerja-kerasipun dipuntampi lan dipunajèni. Terima kasih sudah membantu proyek Menrva. Maju terus! :) Mimihitam pirembagan 12 Oktober 2011 14.27 (UTC)[wangsuli]


Usul pangangkatan pangurus anyar[besut sumber]

Mbak Tres lan para sutresna Wikipedia abasa Jawa, aku ngusulaké pangurus anyar Wikipedia abasa Jawa ing kéné. Nyuwun pamrayoga. Matur nuwun. Pras pirembagan 18 Oktober 2011 00.06 (UTC)[wangsuli]

Zingiberaceae[besut sumber]

Hello Tracy, Sugeng sọnten

Maaf saya tidak bisah bahasa Jawa.

Saya orang perancis, tinggal di Jakarta, menyulis Wiki artikel pada "family" Zingiberaceae.

Saya mau "exchange info" dengan Ibu Tracy.

Bisah?

email saya b.blanchard.id@gmail.com bahasa perancis dan bahasa inggris OK. Bahasa Indonesia bisah sedikit.

Sampai Jumpa Mugi tansah diparingi kasarasan

Benoit

tolong bantu aku[besut sumber]

maukah Anda buat sebuah halaman voting di WBI untuk memutuskan soal masalah pemblokiran saya di WBI (dilepaskan status blokirnya apa tidak, seperti ini lho ==> http://id.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Peringanan_persyaratan_menjadi_seorang_pengurus ) Diberi pula keterangan berupa pesan saya kepada beberapa pengguna baik di wp,en maupun wp,ms sebagai alasan saya kalo saya mau dilepaskan masa blokirnya. --Erik Evrest pirembagan 22 Oktober 2011 01.26 (UTC)[wangsuli]

hay guys[besut sumber]

Katanya Pak Pras saya disuruh ganti nama pengguna saya soalnya dilarang. Tolong donk akun VestBot segera diambilalihkan ke Erik Evermtus karena masih belom diblokir di luar lingkup WBI (khusus di WBJ aja lho) Oh ya, di Tolololpedia saya (akun disana yang saya pake bernama Si Opm Papua) ada yang membuat hati saya gundah nih. Si Ojandora (pengguna setempat) itu aneh-aneh aja sama saya dan Nazmi fuadi zaki‎ (pengguna setempat juga) Ngeri banget, si Ojan tuh entah salah apa si Nazmi diancem bakal disidang setelah informasi diterima. Lihat saja disini ==> http://tolololpedia.wikia.com/wiki/Pembicaraan_Pengguna:Nazmi_fuadi_zaki#lALU APA YANG KAU TULIS? Bukan hanya itu, si Ojan juga katanya mau nuntut saya ke Cybercrime Indonesia (entah situs atau forum apa itu. Saya lihat di Google tidak ketemu. Mungkin Anda tau. Saya butuh pencerahannya donk. Kalo tidak berarti itu nama fiktif atau suatu istilah) dengan alasan Ban IP. Padahal saya bukan hacker apalagi ngehack IP orang. Jika iya, kenapa tidak sekalian (maaf) akun Stephensuleeman dan Kenrick yang saya blokir dan kenapa orang yang barusan kenal ? Bisa dilihat tindakannya disini ==> http://tolololpedia.wikia.com/index.php?title=Pembicaraan_Pengguna:PemujaSangRATU&oldid=44168#Well_You_the_Boss Saya takutnya nuntut beneran sampe ke meja hijau bisa kacau nih kehidupan nyata saya. Ngeri ah, kemaren aja semaleman sampe kaga online (biasanya online) gara-gara terlalu mikirin terus. Mungkin Anda bisa beri pencerahan moral sedikit sama saya ? --Erik Evrest pirembagan 16 November 2011 10.49 (UTC)

Arsip prastawa[besut sumber]

Matur nuwun mbak, sampun leres.Manawi wonten wekdal kita lebetaken prastawa wigati wonten ing Sajarah saben tanggal supados dangu-dangu saged pepak. Sepindhah malih matur nuwun. Pras pirembagan 1 Desember 2011 01.15 (UTC)

Re:Isi prastawa anyar[besut sumber]

Inggih mbak mboten punapa-punapa, saé punika. Matur nuwun lan salam :-) Meursault2004ngobrol 2 Desember 2011 14.53 (UTC)