Issun Bōshi

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa
Ilustrasi carita Issun Bōshi wonten ing Otogizōshi

Issun Bōshi (一寸法師? Biksu Tigang Sentimeter) inggih punika carita rakyat Jepang ingkang nyariosaken satunggaling pendékar kanthi ukuran awak tigang sentimeter. Gamanipun arupi katana saking setunggal batang jarum, déné prahunipun punika mangkok saking kayu ingkang dipundayung ngginakaken sumpit. Cariyos Issun Bōshi ingkang umum dipunmangertosi déning tiyang asalipun saking buku carita mawi gambar Otogizōshi. Taun panyeratan cariyos Issun Bōshi boten dipunmangertosi, ananging kinten-kinten saking paruh kaping kalih zaman Muromachi. Adhedhasar ukuran fisik Issun Bōshi ingkang alit sanget, cariyos mitologi Jepang babagan Sukunahikona dipunprakirakaken dados sumber cariyos punika.

Lelampahing cariyos[besut | besut sumber]

Miturut cariyos Issun Bōshi ingkang umum, wonten pasangan suami istri ingkang boten gadhah laré nyuwun marang Sumiyoshi no Kami supados dipunparingi laré. Panyuwunan pasangan garwa kasebut kabul lajeng wiyos laré ingkang dhuwuripun awak namung 1 sun (ukuran dawa ingkang sami kalihan 3 cm). Laré kasebut boten saged tuwuh ageng saéngga dipunparingi nama Issun Bōshi ingkang ateges "biksu satu sun [1].

Wonten ing satunggaling dinten, Issun Bōshi gadhah kekajengan dados samurai. Piyambakipun kesah dhateng Kyoto mbeta pedang ingkang arupi dom nglayar ngginakaken prahu saking mangkok kayu lan diundayung ngginakaken sumpit. Ing Kyoto , piyambakipun ketampui nyambut damel wonten ing satunggaling kulawarga ingkang mapan ing griya ingkang ageng lan mewah. Nalika putri saking kulawarga kasebut badhé tindak dhateng kuil, wonten Oni ingkang badhé nyulik putri kasebut. Issun Bōshi tarung kalihan Oni supados njagi putri lajeng Oni ngulu awak Issun Bōshi. Bageyan njero weteng Oni dipunsuduk-suduk déning Issun Bōshi. Oni ingkan rumaos gerah nyuwun supados Issun Bōshi mandeg. Oni nyerah lajeng muntahaken Issun Bōshi [2].

Oni mlayu dhateng gunung bibar nilaraken salunggaling palu ajaib. Pukul (palu) kasebut dipunwastani Uchide no Kozuchi ingkang saged ngabulaken panyuwunan utawi medalaken arta menawi diayunkan. Issun Bōshi ngginakaken pukul kasebut kanggé ngéwahi awakipun dados ukuran tiyang jaler ingkang dewasa. Issun Bōshi kagarwa sang putri dlajeng gesang kanthi bagya mulya selawasipun. Tiyang kalih kasebut pikantuk dedhaharan ingkang écho lan arta ingkang kathah kanthi ngginakaken pukul ajaib kasebut [1][2].

Cariyos asli Issun Bōshi wonten Otogizōshi dipuncariyosaken sekedhik béda:

  • Pasangan suami istri sepuh ingkang rumaos ajrih sasampunipun awak Issun Bōshi boten tuwuh, lan Issun Bōshi nilaraken dalemipun tiyang sepuh kasebut.
  • Ing Kyoto, Issun Bōshi mapan wonten ing dalemipun pejabat saishō (kanselir)
  • Issun Bōshi tresna kalihan wanita saking kulawarga anggenipun nyambut damel. Piyambakipun pengin ndadosaken garwa annaging amargi awakipun ingkang alit. Lajeng Issun Bōshi nyusun satunggaling rencana Beras persembahan dipunpendhet saking altar lajeng dipuntempel ing tutukipun sang putri. Bibar punika, piyambakipun éthok-éthok nangis. Sinambi mbeta kanthong beras lajeng matur kalihan majikan (bapakipun sang putri) bilih berasipun dipuncolong déning sang putri. Bapakipun dukha sanget lan badhé mateni sang putri. Issun Bōshi nyegah lajeng mbeta putri supados kesah saking griya.
  • Prahu Issun Bōshi kalihan sang putri kabeta angin saéngga dugi ing pulo ingkang wonten Oni. Issun Bōshi diulu déning Oni, ananging boten mati amargi awakipun ingkang alit. Piyambakipun saged medal lan mlebet saking mata Oni saéengga Oni dados ajrih. Palu ajaib ingkang dipunbeta Oni dipuntilaraken lajeng Oni mlayu.
  • Pawartos babagan Issun Bōshi nyebar kanthi wiyar. Piyambakipun dipuntimbali dhateng astana lajeng kaisar ngangkat Issun Bōshi dados pejabat.

Cathetan suku[besut | besut sumber]

  1. ^ a b (id) Kumpulan carita rakyat Jepang, (dipunakses tanggal 7 Februari 2013).
  2. ^ a b (id) Kumpulan carita rakyat Jepang yang terkenal, (dipunakses tanggal 7 Februari 2013).

Pranala njawi[besut | besut sumber]

Sumber artikel punika saking kaca situs web: "https://jv.wikipedia.org/w/index.php?title=Issun_Bōshi&oldid=997222"