Menyang kontèn

Hydrocephalus

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Tengkorak mustaka Hydrocephalus
Hydrocephalus katingal saking CT scan

Hydrocephalus(mustaka-toya, punika istilah saking basa Yunani : "hydro" ingkang tegesipun toya saha "cephalus" ingkang tegesipun Mustaka saèngga asring dipunsebat mustaka toya inggih punika lelara ingkang kadadosan akibat gangguan aliran cuwèran ing utek(cuwèran serebro spinal) utawi akumulasi cuwèran serebrospinal ing ventrikel serebral, ruwang subarachnoid, utawi ruwang subdural. Gangguan punika njalari cuwèran punika langkung kathah, salajengipun ajeng neken jaringan utek ing sekitaré, khususipun saraf pusat ingkang vital.[1] Hydrocephalus misuwur nalika jaman Hipocrates ingkang njalari lelara Ayan.[2]. Hydrocephalus punika lelara ingkang mbetahaken perawatan kusus, Hydrocephalus saged kadadosan ing sadaya yuswa, nanging langkung kathah kadadosan wonten laré ingkang yuswanipun kirang enem taun.

Sebabipun Lelara Hydrocephalus

[besut | besut sumber]

Hydrocephalus saged dipunsebabaken saking cacat kanthi miyos, pendarahan ing utek,infeksi, meningitis, tumor ,utawi cedera ing mustaka.[3]. Kirang langkungipun wujud saking Hydrocephalus punika amargi wonten gangguan cuwèran cerebrospinal ing ventrikel(ing utek pérangan tengah). Manawi cacat bektaan miyos,karusakan fisik saking aliran cuwèran dhateng ventrikel limrahipun njalari Hydrocephalus.[3] Ningali kathahipun kasus hydrocephalus ing sapunika, kados déné wonten kaanan manawi langkung élèk kaanan ékonomi kulawarga pramila langkung kathah ugi kasus hydrocephalus, langkung 90 peresen lelara punika dipunalami déning kulawarga ingkang kirang mampu.[4]

Tetenger Lelara Hydrocephalus

[besut | besut sumber]

Panyigeg lelara Hydrocephalus kapérang dados kalih inggih punika tandha-tandha saking Bayi saha saking tiyang diwasa.[4] Panyigeg lelara Hydrocephalus saking Bayi:

 1. pasundhulanipun éwah nonjol
 2. wonten celah antawisipun tosan cumplung
 3. socanipun mudhun ing kelopak soca pérangan andhap
 4. mustakanipun éwah ageng
 5. pembuluh rah langkung ageng ing kulit

Panyigeg lelara Hydrocephalus saking tiyang diwasa:

 1. asring gerah mustakanipun utawi mumet
 2. mual saha muntah
 3. asring saré
 4. juling
 5. kejang
 6. gangguan kaseimbangan saha motorik

Cacahing jinis lelara Hydrocepalus

[besut | besut sumber]

Cacahing jinis lelara Hydrocepalus ingkang asring wonten ing buku inggih punika:

 • miturut gegambaraning klinik, misuwuripun Hydrocephalus ingkang Manifes (Overt hydrocephalus) saha Hydrocephalus ingkang katutup (Occult hydrocephalus).Hydrocepalus ingkang katingal dipunnamani Hydrocepalus Manifes, manawi ingkang boten ukuranipun normal dipunnamani Hydrocepalus katutup.
 • miturut wekdal pawujudanipun misuwur Hydrocephalus congenital saha Hydrocephalus akuisita. Hydrocephalus ingkang kadadéan kanthi wekdal neonatus utawi intra-uterin dipunwastani Hydrocephalus congenital, manawi dipunsebabaken nalika prosès kalaéran dipunwastani Hydrocephalus infantil, nanging manawi Hydrocephalus akuisita punika Hydrocephalus ingkang kadadosan sasampunipun neonatus utawi wonten sabab sanès.
 • miturut prosès pawujudanipun ingkang misuwur punika Hydrocephalus akut utawi Hydrocephalus

ingkang kadadéan kanthi dumadakan minangka akbibat obstruksi utawi gangguan absorpsi cuwèran serebro spinal, saha Hydrocephalus kronik inggih punika manawi perkembangan Hydrocephalus kadadéan sasampunipun cuwèran serebro spinal ngalami obstruksi pinten-pinten minggu.

 • miturut sirkulasi cuwèran serebro spinal, dipunsebat Hydrocephalus komunikans saha Hydrocephalus non-komunikans. Hydrocephalus komunikans inggih punika Hydrocephalus ingkang ngetingalaken kawontenan gegayutan antawisipun cuwèran serebro spinal system ventrikulus saha cuwèran serebro spinal saking ruwang subarachnoid, Hydrocephalus non-komunikans punika cuwèran serebro spinal system ventrikulus boten gegayutan kaliyan cuwèran serebrospinal ruwang subarachnoid.

Jampi Lelara Hydrocephalus

[besut | besut sumber]

Kanthi sapunika boten wonten jampi kanggé lelara Hydrocephalus kajawi kanthi cara operasi. Operasi hydrocephalus dipunwontenaken kanthi cara ndamel salural énggal kanggé nyaluraken cuwèran wonten utek. Prosès operasi punika dipunsebat operasi shuntingin, operasi punika kirang langkung mbetahaken wekdal sejam.[5] Wonten tiga tèhnik operasi inghkang saged dipunlakokaken inggih punika :

 1. ventrikel petrioneum shunt (VPshunt),dipunlakokaken kanthi cara masang pipa kusus ingkang nggayutaken antawisipun ventrikel kaliyan gronggongan ing tuthuk, salajengipun cuwèran utek ingkang langkung wonten utek dipunaliraken saha dipunserap wonten gronggongan padharan.
 2. ndamel saluran pintas saking ventrikel ing atrium (bilik jantung) tengen.
 3. ndamel bolongan ing ventrikel utek katiga.

Kanthi cara punika cuwèran wonten ventrikel saged dipunaliraken langsung lumantar gronggongan cuwèran ingkang wonten saklebeting utek. Nanging boten sadaya operasi njamin kasarasaning pasien, Hanis ngandharaken kasarasaning pasien gumantung kaliyan kahananing pasien piyambak.

Cathetan suku

[besut | besut sumber]
 1. Pangertosan hydrocephalus Archived 2012-11-01 at the Wayback Machine. (dipununduh 20 oktober 2012)
 2. wiwitan misuwuripun penyakit Hydrocephalus (dipununduh 23 oktober 2012)
 3. a b Sababipun Penyakit Hydrocephalus Archived 2012-11-05 at the Wayback Machine. (dipununduh 20 oktober 2012)
 4. a b gegayutanipun hydrocephalus kaliyan kahanan ékonomi Archived 2012-10-24 at the Wayback Machine.(dipununduh 20 oktober 2012)
 5. Jampi Penyakit Hydrocephalus Archived 2013-06-30 at the Wayback Machine.(dipununduh 23 oktober 2012)