Hydrocephalus

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa
Tengkorak mustaka Hydrocephalus
Hydrocephalus katingal saking CT scan

Hydrocephalus(mustaka-toya, punika istilah saking basa Yunani : "hydro" ingkang tegesipun toya saha "cephalus" ingkang tegesipun Mustaka saèngga asring dipun sebat mustaka toya inggih punika penyakit ingkang kadadosan akibat gangguan aliran cairan ing otak(cairan serebro spinal) utawi akumulasi cairan serebrospinal ing ventrikel serebral, ruang subarachnoid, utawi ruang subdural. Gangguan punika nyebabaken cairan punika langkung kathah, salajengipun ajeng neken jaringan otak ing sekitaré, khususipun saraf pusat ingkang vital.[1] Hydrocephalus misuwur nalika jaman Hipocrates ingkang nyebabaken penyakit Ayan.[2]. Hydrocephalus punika penyakit ingkang mbetahaken perawatan kusus, Hydrocephalus saged kadadosan ing sadaya yuswa, ananging langkung kathah kadadosan wonten laré ingkang yuswanipun kirang enem taun.

Sebabipun Penyakit Hydrocephalus[besut | besut sumber]

Hydrocephalus saged dipun sebabaken saking cacat kanthi miyos, pendarahan ing otak,infeksi, meningitis, tumor ,utawi cedera ing mustaka.[3]. Kirang langkungipun wujud saking Hydrocephalus punika amargi wonten gangguan cairan cerebrospinal ing ventrikel(ing otak bagéan tengah). Menawi cacat bektaan miyos,karusakan fisik saking aliran cairan dhateng ventrikel biyasanipun nyebabaken Hydrocephalus.[3] Ningali kathahipun kasus hydrocephalus ing sapunika, kados déné wonten kahanan menawi langkung élèk kahanan ékonomi kaluwarga pramila langkung kathah ugi kasus hydrocephalus, langkung 90 peresen penyakit punika dipun alami déning kaluwarga ingkang kirang mampu.[4]

Tetenger Penyakit Hydrocephalus[besut | besut sumber]

Panyigeg penyakit Hydrocephalus kapérang dados kalih inggih punika gejala saking Bayi saha saking tiyang dhewasa.[4] Panyigeg penyakit Hydrocephalus saking Bayi:

 1. pasundhulanipun éwah nonjol
 2. wonten celah antawisipun tosan tengkorak
 3. socanipun mudhun ing kelopak soca bagéan andhap
 4. mustakanipun éwah ageng
 5. pembuluh rah langkung ageng ing kulit

Panyigeg penyakit Hydrocephalus saking tiyang dhewasa:

 1. asring gerah mustakanipun utawi mumet
 2. mual saha muntah
 3. asring saré
 4. juling
 5. kejang
 6. gangguan kaseimbangan saha motorik

Cacahing jinis penyakit Hydrocepalus[besut | besut sumber]

Cacahing jinis penyakit Hydrocepalus ingkang asring wonten ing buku inggih punika:

 • miturut gegambaraning klinik, misuwuripun Hydrocephalus ingkang Manifes (Overt hydrocephalus) saha Hydrocephalus ingkang katutup (Occult hydrocephalus).Hydrocepalus ingkang katingal dipun asmani Hydrocepalus Manifes, menawi ingkang boten ukuranipun normal dipun asmani Hydrocepalus katutup.
 • miturut wekdal pawujudanipun misuwur Hydrocephalus congenital saha Hydrocephalus akuisita. Hydrocephalus ingkang kadadéan kanthi wekdal neonatus utawi intra-uterin dipun wastani Hydrocephalus congenital, menawi dipun sebabaken nalika proses kalaéran dipun wastani Hydrocephalus infantil, ananging menawi Hydrocephalus akuisita punika Hydrocephalus ingkang kadadosan saksampunipun neonatus utawi wonten sabab sanés.
 • miturut proses pawujudanipun ingkang misuwur punika Hydrocephalus akut utawi Hydrocephalus

ingkang kadadéan sacara dumadakan minangka akbibat obstruksi utawi gangguan absorpsi cairan serebro spinal, saha Hydrocephalus kronik inggih punika menawi perkembangan Hydrocephalus kadadéan saksampunipun cairan serebro spinal ngalami obstruksi pinten-pinten minggu.

 • miturut sirkulasi cairan serebro spinal, dipun sebat Hydrocephalus komunikans saha Hydrocephalus non-komunikans. Hydrocephalus komunikans inggih punika Hydrocephalus ingkang ngetingalaken kawontenan gegayutan antawisipun cairan serebro spinal system ventrikulus saha cairan serebro spinal saking ruang subarachnoid, Hydrocephalus non-komunikans punika cairan serebro spinal system ventrikulus boten gegayutan kaliyan cairan serebrospinal ruang subarachnoid.

Jampi Penyakit Hydrocephalus[besut | besut sumber]

Kanthi sapunika boten wonten jampi kanggé penyakit Hydrocephalus kajawi kanthi cara operasi. Operasi hydrocephalus dipun wontenaken kanthi cara ndamel salural énggal kanggé nyaluraken cairan wonten otak. Proses operasi punika dipun sebat operasi shuntingin, operasi punika kirang langkung mbetahaken wekdal sejam.[5] Wonten tiga teknik operasi inghkang saged dipun lakokaken inggih punika :

 1. ventrikel petrioneum shunt (VPshunt),dipun lakokaken kanthi cara masang pipa kusus ingkang nggayutaken antawisipun ventrikel kaliyan rongga ing tuthuk, salajengipun cairan otak ingkang langkung wonten otak dipun aliraken saha dipun serap wonten rongga padharan.
 2. ndamel saluran pintas saking ventrikel ing atrium (bilik jantung) tengen.
 3. ndamel bolongan ing ventrikel otak katiga.

Kanthi cara punika cairan wonten ventrikel saged dipun aliraken langsung lumantar rongga cairan ingkang wonten saklebeting otak. Ananging boten sadaya operasi njamin kasarasaning pasien, Hanis ngandharaken kasarasaning pasien gumantung kaliyan kahananing pasien piyambak.

Cathethan Suku[besut | besut sumber]

 1. ^ Pangertosan hydrocephalus (dipun unduh 20 oktober 2012)
 2. ^ wiwitan misuwuripun penyakit Hydrocephalus (dipun unduh 23 oktober 2012)
 3. ^ a b Sababipun Penyakit Hydrocephalus (dipun unduh 20 oktober 2012)
 4. ^ a b gegayutanipun hydrocephalus kaliyan kahanan ékonomi(dipun unduh 20 oktober 2012)
 5. ^ Jampi Penyakit Hydrocephalus(dipun unduh 23 oktober 2012)