Criping

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Menyang navigasi Menyang panggolèkan

Criping punika salah satunggaling tetedhan wujud jajanan ingkang kadamel saking ketéla pohung. Caranipun ndamel criping, inggih punika ketéla pohung dipunoncèki rumiyin lajeng dipuniris tipis-tipis. Salajengipun irisan ketéla dipunkum ing campuran toya ingkang sampun dipunsukani bumbu. Campuran bumbu punika wujud campuran saking sarem lan bawang. Kajawi punika ingkang badhé ngersakaken raos sanèsipun kados ta legi , utawi pedhes saged dipuncampur kaliyan lombok kaliyan gendhis. Gendhisipun saged gendhis Jawi saha saged ugi dipuncampuri gula pasir. Sasampunipun lajeng dipungorèng nganggé lisah ingkang sampun dipunpanasaken rumiyin. Irisan ketéla dipungorèng boten dangu-dangu, manawi warninipun sampun bènten (radi soklat) punika saged dipunangkat lan dipuntirisaken.