Bujana Ndalu

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa

Bagéan saka seri babagan
Yésus Kristus

Barkas:Kölner Maler um 1450–1460 001.jpg

Asma lan sesebutan
YésusKristusMesiasIsa AlmasihJuruwilujeng

Yésus Kristus lan Kakristenan
KronologiKalairanSilsilah
PambaptisanPelayananMukjizat
PerumpamaanBujana AkirPanyekelan
PangadilanPanyalibanPati
PanguburanWunguMékrad
Rawuh kapindhoPenghakiman

Ajaran utama Yésus Kristus
MesiasKotbah ing Bukit
Donga Rama KawulaUkum Katresnan
Bujana WengiAmanat Agung

Pandhangan marang Yésus
Pandhangan Kristen
Pandhangan Islam
Pandhangan Yahudi
Yesus jroning sajarah
Yesus jroning karya seni

Bujana Pungkasan déning Leonardo da Vinci (1498).

Bujana Pungkasan (ngoko: Bujana Akir) utawi Bujana Ndalu utawi cariyos ingkang dipunparingi tajuk Yesus kembul dhahar Paskah sesarengan murid-murid Dalem déning Lembaga Alkitab Indonésia inggih punika wekdal kembul dhahar pungkasan antawisipun Yesus lan kalihwelas rasul sadèrèngipun séda. Prastawa kasebat dipunserataken ing Matius 26:17-29, Markus 14:12-25, Lukas 22:7-38, lan Yohanes 13:1-38 (ingkang nyerataken ngéngingi Yesus mijiki suku murid-murid Dalem). Bujana pungkasan sampun dados subyèk saking kathah lukisan, ing antawisipun ingkang paling misuwur déning Leonardo da Vinci.

Yesus kembul dhahar Paskah sesarengan murid-murid Dalem[besut | besut sumber]

Dinten kasebat wujud dinten sepindhahan saking dinten riyadi Roti Boten Mawi Ragi, utawi ingkang dipunsebat Paskah Yahudi. Murid-murid Yesus lajeng nyawisaken bujana Paskah kanggé Yesus. Nalika kembul dhahar, Yesus maringi sumerep bilih salah setunggil ing antawisipun murid-mudir Dalem badhé masrahaken Yesus (dhumateng para pangajeng agami ingkang gething dhumateng Yesus). Murid-murid Yesus ingkang boten mangertos sinten tiyang ingkang dipunmaksudaken rumaos sungkawa mireng prakawis wau.

Panetepan Bujana Ndalu[besut | besut sumber]

1 Korintus 11:23-29:

Yesus mundhut roti lan sawisé caos sukur marang Allah, roti mau nuli dicuwil-cuwil karo ngandika: "Iki badan-Ku, kang Dakwènèhaké marang kowé. Iki padha tampanana minangka pengéling-éling marang Aku."

Mengkono uga sawisé dhahar, Gusti nuli mundhut tuwungé, sarta ngandika: "Tuwung iki prejanjian anyar saka Allah, prejanjian kang disahaké srana getih-Ku. Saben-saben kowé padha ngombé saka tuwung iki, padha tindakna minangka pengéling-éling marang Aku."

Yesus mijiki suku murid-murid Dalem[besut | besut sumber]

Sadèrengipun bujana, Yesus nguculi rasukanipun ngantos katon ageman lebetipun lan mundhut satunggal lembar kain pethak lan satunggal mangkok toya. Murid ingkang sepindhahipun dipunwijiki sukunipun inggih punika Yohanes. Salaminipun mijiki, Yesus ugi mijiki suku Yudas Iskariot. Sasampunipun rampung, Yesus ngagem malih rasukan Dalem.

Priksani ugi[besut | besut sumber]

  • Sakramèn Bujana Suci ingkang dipundhasaraken dhumateng prastawa puniki.

Pranala njawi[besut | besut sumber]