Menyang kontèn

Admetos

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa

Wonten ing mitologi Yunani, Admetos (Grikenlan: Άδμητος, Admetos, "alasan", "boten saged kajinakaken"[1][2]) punika raja Ferai ing Thessaly. Admetos nggantosaken bapakipun, Feres. Admetos punika satunggaling Argonaut, Admetos ugi ndhèrèk mburu Babi Kalidon.

Wonten ing mitologi[besut | besut sumber]

Lukisan vas ingkang nggambaraken nalika Admetos lan Alkestis pisah.

Admetos punika kondhang awit saking saénipun lan adilipun. Nalika Apollo kaukum setunggali taun kedah ngabdi minangka manungsa amargi sampun matèni Delfin, Apollo mapan wonten ing dalemipun Admetos lan dados gembalanipun. Minangka balesanipun, Apollo ndamel sadaya sapinipun Admetos nglairaken anak kembar nalika dipungembala déning Apollo [3][4].

Apollo ugi paring pambiyantu dhateng Admetos kanggé nikahi Alkestis, putri Pelias, raja Iolkus. Alketis dipunremeni déning kathah tiyang jaler saéngga Peliasa damel tugas ingkang mustahil kanggé para tiyang jaler ingkang tresna marang Alketis inggih punika kedah nitih kreta ingkang dipuntarik déning babi wana lan singa. Kanthi pambiyantu saking Apollo, Admetos kasil nglampahi lan ndadosaken Alketis garwanipun [5][6]

Nalika dinten pawiwahanipun, Admetos nampik paring sesembahan kanggé Artemis saéngga sang dewi ngisi kamar pengantin kaliyan ula. Apollo paring pambiyantu malih kanggé Admetos. Apollo ugi paring wewarah Admetoss kanggé paring sesembahan kanggé Artemis supados dewi ngicalaken ula-ulanipun.

Pitulungan Apollo ingkang paling ageng dhateng Admetos punika nalika Apollo mbujuk para Dewi takdir supados munduraken sédanipun Admetos. Apollo damel para Dewi Takdir mabok dumugi sarujuk nanging kedah wonten tiyang ingkang purun nggantos sédanipun Admetos. Wiwitanipun tiyang sepuh Admetos ingkang purun séda nggantos Admetos nanging nalika dumugi dinten ingkang sampun katemtokaken tiyang sepuh mau boten purun séda. Lajeng Alketis garwanipun Admetos ingkang samekta séda kanggé garwanipun [7].

Sasampunipun Alketis séda, Admetos nembé sadar bilih gesangipun wonten ing donya boten tentrem tanpa garwanipun lan gadhah kekajengan supados Alketis kondur gesang malih. Kala punika Herakles ingkang nembé nglampahi tugas nyekel Turangga Betina Diomedes, ngaso wonten ing dalemipun Admetos lan dipuntampi kanthi saé déning Admetos. Kangge paring piwales marang kabecikanipun Admetos, Herakles mlebet makam Alketis lajeng tarung kaliyan Thanatos (déwa kematian). Herakles menang saéngga Thanatos purung ngonduraken roh Alketis dhateng donyanipun manungsa. Putranipun Admetos ingkang paling kondhang punika Eumelos ingkang mimpin wadyabala Firae nalika Perang Troya. Kajawi punika Admetos ugi gadhah putri anama Perimele.

Cathetan suku[besut | besut sumber]

  1. Robert Graves, The Greek Myths edisi revisi 1960 (index).
  2. Karl Kerenyi, The Gods of the Greeks, 1951:138.
  3. Callimachus, Ode to Apollo.
  4. Bibliotheke,3.10.4.
  5. Bibliotheke 1.9.15
  6. Higinus, Fabulae, 50
  7. Aiskhilos, Eumenides, 728.

Pranala njawi[besut | besut sumber]