Sumono Sandy Asmoro

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa

Sumono Sandy Asmoro utawa terkadhang nganggo jeneng sesinglon Candra Dyah Pembayun iku sastrawan saka Jawa Timur. Dhèwèké lair ing Ponorogo. Taun 2000 Sumono lulus saka Jurusan Basa lan Sastra Jawa Unesa. Saliyané aktif ing seni karawitan lan teater, Sumono uga nulis geguritan, cerkak, esai mawa basa Indonesia lan basa Jawa. Tulisane akèh kababar ing majalah Panjebar Semangat, Jaya Baya, Mekar Sari, Djaka Lodang, Surabaya Post, Bendhe, lan sapanunggale. Guritan lan cerkake asring dadi juwara ing lomba nulis geguritan lan cerkak ing Surabaya, Yogyakarta, lan Malang.