Menyang kontèn

Sri Boyong

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Dewi Sri

Sri Boyong inggih punika salah sawijining lakon carangan Wayang Purwa. Lakon punika dumadi nalika wonten satunggaling piyantun èstri, Hyang Bathari Sri utawi Bathari Sri saking Nagara Ujung Geribik. keelokan saha kesaktianne kang saged damel negri gemah ripah loh jinawi lan para raja péngin panjenengané dados garwaniupn.

Salah sijining, Prabu Nilataksaka, raja Nagara Ngatasangin. Panjenengane tindak piyambak madosi Hyang Bathari Sri.

Ringkesan[besut | besut sumber]

Sawijinging dinten ing Nagari Amarta ana musibah gedhé. Boten anamung awrat babagan sandang lan pangan, tetuwuhan boten uwoh sarta wonten lebeting pamaréntahan amburadul lan gawé kaanan ingkang amburadul.

wiwitipun musibah sasampunipun Dewi Sri, putri sulung Prabu Sri Maha Punggung tindak saking Amarta. Dewi Sri gadhah watak kang saé, sareh, wicaksana. Panjenengane misuwur dados pralambang makmuring asil bumi. Kaendahan lan kaprigelaning Dewi Sri inggih punika damel nagari dados gemah ripah loh jinawi lan kathah raja ingkang ngersakaken panjenengané dados garwanpun. Lan njalari rawuhipun rasaksa ing nagari Amarta.

Prabu Kresna makempal kaliyan Prabu Yudistira ingkang ngasilaken prentah tumrap putraning Raden Arjuna ya iku Raden Gatotkaca lan Raden Antasena, ugi putraning Raden Bima ya iku Bambang Probo Kusuma, putraning Dwarawati ya iku Raden Styaki lan Punakawan kanggé madosi Dewi Sri.

Sang Dewi Sri wonten ing nagara Antasangin lan diumpetaken déning para rasaksa. Panjenengane sadaya boten saged pinanggih kaliyan Dewi Sri.Lanjeng Bambang Probo Kusuma nyuwun pitulung tumrap Sang Batara Indra. Lan Batara Indra maringaken manuk Garuda kanggé ngrencangi Bambang Probo Kusuma mlebet ing Atasangin.

Nalika mlebet ing nagari Antasangin, Bambang Probo Kusuma kepanggih kaliyan putraning Prabu Seran Trenggono ingkang gadhah asma Prabu Nilataksaka. Prabu Nilataksaka gadhah kekarepan mundhut garwa Dewi Sri, nanging Dewi Sri boten kersa. Bambang Probo Kusuma perang kaliyan Prabu Nilataksaka.Prabu Nilataksaka njelma dados Naga lan saged ngalahaken Bambang Probo Kusuma, nanging Garuda ingkang dipunparingi déning Sang Batara Indra nulungi Bambang Probo Kusuma. Naga Taksaka diiris dadi loro lan dhèwèké kalah.

Lajeng Semar nyuwun supados Dewi Sri kersa kondur ing Amarta. Nanging Dewi Sri ngajokaken sarat supados rakyat ing Amarta purun ngraosaken syukur tumrap Hyang Widhi. Sasampunipun ngertos déné Dewi Sri kersa diboyong ing Amarta, Prabu Seran Trenggono kesah ing Amarta lan kepanggih kaliyan Bima. Panjenengane kabèh perang lan Bima ingkang menang. Lan Prabu Seran Trenggono disabda dados kayu tuwa.

Naga Taksaka nyuwun pitilung marang Kresna kanggé mbalekaken wujudipun, Kresna sarujuk nanging Naga Taksaka kedah dados ula ingkang mbuwang hama ing ladange para tani. Nagari Amarta dados nagara ingkang makmur lan sentosa.