Menyang kontèn

Simão Rodrigues

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa

Simão Rodrigues de Azevedo (lair ing Vouzela, Portugal taun 1510 - tilar donya ing Lisbon, 15 Juni 1579), inggih punika satunggiling imam Yésuit Portugis,[1], salah setunggil saking pangadeg Sarékat Yésus.

Minangka satunggiling keturunan ningrat Portugis, Rodrigues punika salah setunggil saking enem rèncang sepindhahipun Ignatius Loyola ing Universitas Paris ingkang mundhut sumpah suci kanggé miskin lan suci ing satunggiling kapel ing kitha Montmartre, nalika tanggal 15 Agustus 1534. Golongan 'Rèncang salebetipun Gusti' pungkasanipun ing tembé wingking mbentuk inti saking Sarékat Yésus, ingkang dipunsarujuki nalika taun 1540 (lumantar Bulla kapausan Regimini militantis Ecclesiae).

Sasampunipun salaminipun sapérangan taun nyambut damel ing sandhapipun arahan Ignatius ing Italia, panjenenganipun dipunkintun dhumateng Portugal, ing pundi kapribadènipun ingkang kiyat énggal kémawon narik kawigatosan para pemudha ing mrika dhumateng Sarékat Yésus lan dados satunggiling tiyang ingkang sanget gadhah prabawa ing sidhang karajan. Émanipun, minangka Kepala Provinsi Yésuit Portugis, panjenenganipun membiarkan sapérangan dhévosi rohani dados mrosot, lan nyebabakaken skandhal (kados seruan publik ing wanci dalu dhemi panebusan dosa lumantar prosèsi pencambukan dhiri ing dalan-dalan ing kitha Coimbra). Sapérangan serat Ignatius, ingkang menyerukan kataatan dhumateng piyambakipun, boten dipunwigatosaken. Provinsi Yésuit punika kawilah dados kalih amargi pranyata kathah ugi Yésuit ingkang ngurmati Rodrigues. Keluhan-keluhan teras mlebet lan Rodrigues pungkasanipun dipunsuwun kundur dhumateng punjer.

Kanthi manah awrat lan nundha-nundha wekdal pungksanipun panjenenganipun dumugi ing Roma ing pundi saking panyuwunipun panjenenganipun dipunadili (1544). Katiga hakim Yésuit menilai panjenenganipun sampun lepat amargi 'boten tangat ingkang linangkung'. Sedaya paukuman ingkang dipundhawahaken dhumateng panjenenganipun dipunbatalaken déning Ignatius kejawi putusan ingkang nélakaken bilih panjenenganipun boten dipunangsalaken kanggé kundur dhumateng Portugal. Panjenenganipun dipunkintun kanggé tugas sanèsipun ing Italia lan salajengipun ing Spanyol. Rodrigues punika tiyang ingkang nggugu karepipun piyambak lan salaminipun sapérangan taun panjenenganipun ngupados kanggé mbatalaken kaputusan sidhang dhumateng piyambakipun, nanging sadaya panyuwunipun saking prakawis punika ingkang dipunajengaken dhumateng rèncang-rèncangipun ingkang gadhah prabawa boten kasil. Pungkasanipun panjenenganipun nyerah, boten nerasaken upados-upadosipun punika lan tangat malih dhumateng sarékat. Ing wekdal sepuhipun panjenenganipun angsal kundur dhumateng nagari asalipun ing pundi, sadèrèngipun tilar donya, panjenenganipun nyerat sajarah awal madegipun Sarékat Yésus.[2]

Réferènsi[besut | besut sumber]