Ruwahan

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa
Salah satunggale makanan kang wonten ing Ruwahan

Ruwahan punika saking tembung Ruwah kang ateges wulan kaping pitu lan bareng kaliyan wulan Sya’ban. Tembung Ruwah piyambak punika saking tembung arwahutawi ruh nenek moyang. Tembung arwah punika miturut kabar didadosake wulan kangge ngenang para leluhur. Ruwahan biyasanipun ditindakake 10 dinten sakderengipun wulan Ramadhan [1]. Ruwahan utawi sedekah inggih punika upacara utawi tradisi kang nyambut wulan suci Ramadhan. Ruwahan dilaksanaaken ing pertengahn wulan Sya’ban kang biase disebut Nisfu Sya’ban. Ing wulan punika biyasanipun masarakat nindakaken acara besik kubur lan ziarah wonten kuburan kulawarganipun piyambak. Wonten pertengahan wulan Sya’ban masarakat biyasanipun nindakaken sedekah ruwah kanthi nyayogyakaken dhaharan, inggih punika gule Ayam utawi daging Sapi kangge kulawarga utawi tangga tepalih. Tradisi punika minangka pakurmatan marang arwah para leluhur kang sampun seda.[2] Ritual Ruwahan piyambak boten dipuntepang ing ajaran Islam. Nanging Ruwahan identik kaliyan Islam amargi Ruwahan punika gadhahi gegayutan nyambut wulan Ramadhan. Tradisi Ruwahan inggih punika salah satunggale panilaran tradisi Hindhu. Hindhu punika agama kang paling kathah dianut masarakat Jawa sakderengipun Islam wonten. Dados Ruwahan punika asil saking akulturasi kabudayan agama lan dados kearifan lokal. Tradisi kang sampun lawas kang tasih dipuntindakaken nanging surasa saking tradisi sampun dipunewahi lan dipun larasaken kaliyan kabudayan sapunika. Senajan Ruwahan punika boten wonten ing ajaran Islam, nanging masarakat Jawi nganggep Ruwahan minangka adat Jawi. Kang utamanipun inggih punika donga kangge para leluhur.[3] Ruwahan punika umumipun dipunwiwiti ngangge kenduri, donga sesarengan, besik kubur, ditutup kaliyannyadran. Ing pertengahan Sya’ban biyasanipun masarakat sedekah kanthi damel jajanan kusus, inggih punika kolak pisang, apem, lan ketan kangge tangga teparo kados 40 griya. Dhaharan punika wonten tegesipun ananging saben tiyang nggadhahi teges ingkang benten-benten.

Arti Panganan Ruwahan[besut | besut sumber]

  • Kolak

Kolak pinika dipercaya gadhahi teges kholaqo inggih punika dadosake, kang ditafsirake dados Khaliq, Kholiq, Maha Pencipta. Artinipun inggih punika yèn wulan Sya’ban langkung-langkung émut kaliyan Sang Pencipta, amargi ing wulan punika Allah SWT mandhapake kodrat-iradat-Nya setahun ngajeng. Salah satunggale inggih punika daftar asma manungsa kang seda saksampunipun tanggal 15 Sya’ban ngantos 14 Sya’ban tahun ngajeng. Pangangajabipun inggih punika takdir kang apik ing taun ngajeng.

  • Apem

Apem punika saking tembung apuan utawi ampunan, ngapura. Tegesipun manungsa supados mangertos wulan Sya’ban lan langkung-langkung nyuwun ngapura dateng Allah SWT kanthi maos istigfar

  • Ketan

Ketan saking khoto’an kang gadhahi arti suci, putih, lan resik. Saking tiga punika saged dipunmangertosi bilih manungsa kedah ngertos maring Allah SWT, nyuwun pangapura, saèngga manungsa gadhahi jiwa kang suci, putih lan, resik saking dosa amargi badhe nyambut wulan Ramadhan

Urutanipun Tradisi Ruwahan[besut | besut sumber]

Ruwahan punika gadhahi urut-urutan acara kang mèmper kaliyan kendhuri arwah utawi tahlilan. Inggih punika dipunwiwiti kanthi waosan surat Yasin kanthi sesarengan, salajengipun maosa kalimah thayyabah utawi tahlil. Lan dipunpungkasi kanthi donga kangge leluhur. Sakderenge, tokoh masarakat punika medharsabda critanipun para leluhur dusun, para wali lan aulia, sarta para malaikat. Sakderengipun donga, wonten sholawat kangge Nabi Muhammad Saw, tumpeng (ambeng) kaliyan uba-rampe. Dipunaturaken marang para undangan, dikiasaken dados berkat (berkah) kangge di dhahar kulawarga piyambak. Saking urutan punika saged dipunpundut teges utawi dados bukti birrul walidain (taat maring wong tuwa) kang dados amal jariyah, lan dados ukhuwah antarwarga. Ancas ingkang pungkasan punika kang bentenaken Ruwahan kaliyan kendhuri utawi tahlilan biyasa. Tradisi ruwahan mbuktiake nilai-nilai kabajikan kang dipunbekta ajaran agama-agama kang boten nilaraken kabudayan Jawi .[4]

Cathetan suku[besut | besut sumber]

  1. ^ http://wonojoyo.com(dipuntingali tanggal 1 Agustus 2011)
  2. ^ www.visitbangkabelitung.com(dipuntingali tanggal 1 Agustus 2011)
  3. ^ www.anneahira.com(dipuntingali tanggal 1 Agustus 2011)
  4. ^ langsungenak.com(dipuntingali tanggal 1 Agustus 2011)