Reca

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa
Patung David riptaanipun Michelangelo, salah satunggalipun karya patung ingkang misuwur

Reca utawi patung inggih punika wewujudan tiron wujud manungsa lan kewan ingkang cara damelipun kanthi dipunpahat,dicor lan dipun bobok.[1] Pangertosan punika adhedhasar tarjemahan saking sculpture pahatan amargi pamatung jaman rumiyin kathahipun ngginakaken teknik mahat.[1] Ing wekdal sapunika seni reca ugi dipunsebat plastic art, inggih punika seni plastis utawi seni wewujudan, maksudipun wewujudan ingkang endah.[1] Reca minangka seni plastis nggadhahi teges ingkang jembar, amargi boten namung wujud manungsa utawi kéwan kemawon, ananging wujud menapa kemawon ugi saged dipunsebat reca, syaratipun kedah nggadhahi unsur kaendahan.[1] Wonten ugi ingkang negesi, bilih reca inggih punika karya tigang dimensi ingkang dipundamel kanthi teknik tartemtu.[2] Reca minangka karya seni sampun wonten wiwit manungsa. Ing jaman prasejarah, ugi ing jaman Mesir Kina, Yunani Kina, lan karajan Hindhu Budha.[1] Kathahipun reca dipundamel saking watu utawi kajeng.[1] Reca punika wonten ingkang ageng lan wonten ugi ingkang alit lan kathahipun nggadhahi sipat religius lan dipun-ginakaken kangge kabutuhan adat. Ananging wonten ugi ingkang nggadhahi mangfaat minangka hiasan.[1] Reca ing jaman samangke dipundamel saking maneka warni bahan lan nggadhahi sipat estetis (endah wujudipun).[1]

Cathetan suku[besut | besut sumber]

  1. ^ a b c d e f g h [Sugiyanto, S.Pd. dkk. 2004. Kesenian untuk SMP kelas VII. Jakarta:Erlangga; kaca 27]
  2. ^ Seni Patung Kontemporer Indonesia dipunundhuh tanggal 16 Agustus 2011)

Pranala njawi[besut | besut sumber]