Perseus (mitologi)

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa
Miniatur Perseus lan Andromeda

Perseus punika garwanipun Andromeda lan kalebet legénda saking Mikene lan Dinasti Perseid. Perseus punika pahlawan Yunani [1] kapisan ingkang saged ngalahaken maneka monster ingkang dipunkirim déning dewa-dewa Olimpus. Perseus punika ugi pahlawan Yunani ingkang saged mateni Gorgon, Medusa [2], lan ngrebut Andromeda kanthi nylametaken saking monster segara ingkang dipunkirim déning Poseidon sang Dewa Laut, nalika Andromeda dados korban persembahan déning ibunipun Ratu Kassiopeia.

Pagesangan[besut | besut sumber]

Perseus punika putra saking Danae, putri saking raja Akrisios ing Argos [2]. Miturut ramalan, Akrisios badhe dipunpateni déning putunipun piyambak. Awit saking punika, Akrisios ngurung Danae wonten ing menara supados boten kagungan putra. Ananging Zeus dugi marang Danae awujud pancuran lajeng damel Danae kagungan putra inggih punika Perseus. Magertos bilih putrinipun punika nembé ngandhut, Akrisios mlebetaken Danae lan Perseus wonten ing peti lajeng dipunkenteraken dhateng segara.

Peti punika lajeng dugi ing Pulo Serifos lan dipunslametaken déning nelayan kanthi nama Diktis ingkang kalebet sedhèrèkipun Polidektes, raja Serifos. Ing mriku Perseus ageng lajeng Polidektes tresna marang Danae ananging dipunalangi déning Perseus. Ing pungkasan Polidektes damel rencana supados Perseus punika kesah.

Polidektes ngawontenaken pernikahan lan para tamunipun kedah mbeta hadiah, ananging Perseus dugi tanpa mbeta menapa-napa saéngga Polidektes nyebat Perseus punika nelayan ingkang malesan ugi mlarat. Perseus dukha lan ngandharaken bilih Perseus saged mbeta barang menapa kemawon kagem Polidektes, lajeng Polidektes paring préntah dhateng Perseus supados mbeta sirahipun Medusa.

Perseus kesah pados sarangipun Medusa. Ing tengahing lelampahipun, dugi dewi Athena (utawi sesarengan kalihan Hermes ingkang paring pitedah supados madosi para nimfa utara, amargi saged paring Perseus gaman kanggé ngalahaken Medusa. Makhluk ingkang mangertos papanipun para nimfa punika namung para Graiai, banjur Perseus tindak dhateng papanipun para Graiai.

Ing papanipun para Graiai, Perseus ngrebut satunggalipun bota mata. Sasampunipun nedahaken papanipun para nimfa banjur Perseus ngonduraken balik bola mata kasebut. Lajeng Perseus dugi ing papan para nimfa ingkang maringi maneka gaman kadosta sandhal ingkang wonten swiwinipun, kanthong panyimpenan, helm kegelapan, perisai cermin, lan pedhang [2].

Sasammpunipun pikantuk sadaya pirantos punika, Perseus banjur mabur dhateng papan para Gorgon. Nalika dugi ing mriku, Gorgon nemé saré. Perseus lajeng nyelaki Medusa sinambi mirsani saking pengilon supados boten dados watu. Banjur sirahipun Medusa kapenggal ngginakaken pedhang lan sirahipun dipunlebetaken dhateng kanthong kanggé nyimpen kala wau. Gorgon sanesipun Stheno lan Euriale wungu ananging boten saged ningali Perseus amargi ngagem helm kegelapan [2].

Wonten ing mergi kondur dhateng Serifoes, Perseus nglampahi manéka petualangan kadosta ngewahi Atlas dados watu, nylametaken Andromeda saking monster segara kirimanipun Poseidon, tarung kalihan Finius tiyang jaler ingkang remen ugi marang Andromeda. Sasampunipun kondur ing Serifoes, Perseus ngewahi Polidektes lan pendhèrèkipun dados watu. Lajeng nyaosaken sirahipun Medusa dhateng Athena lan dipunpasang ing Aigis.

Cathetan suku[besut | besut sumber]

  1. ^ [1], (id) Konstelaso Perseus (dipunakses tanggal 25 Januari 2013).
  2. ^ a b c d [2], (id) Konstelasi bintang fakta tentang rasi Perseus (dipunakses tanggal 25 Januari 2013).