Menyang kontèn

Musdah Mulia

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Sti Musdah Mulia

Siti Musdah Mulia utawi ingkang asring dipunsebat Musdah Mulia ingkang miyos wonten ing Bone, Sulawesi Selatan, tanggal 3 Maret 1958; ingkang yuswanipun sapunika 55 taun inggih punika salah satunggaling aktivis tiyang putri, paneliti, konselor, lan panulis ing babagan keagamaan (Islam) ing Indonésia.

Biografi

[besut | besut sumber]

Siti Musdah Mulia inggih punika utri pambarep saking pasangan H. Mustamin Abdul Fatah lan Hj. Buaidah Achmad. Ibunipun inggih punika tiyang putri ing désanipun ingkang saged ngrampungaken pendhidhikanipun wonten ing pesantren Darud Dakwah wal Irsyad (DDI), Pare-pare, déné bapakipun naté dados Komandan Batalyon wonten ing Nagara Islam ingkang dipunpandhegani déning Abdul Kahar Muzakar ingkang salajengipun misuwur dados obahan DI/TII ing Sulawesi Selatan.[1] Pendhidhikanipun formalipun dipunwiwiti saking pesantren As'adiyah lajeng piyambakipun nerasaken program S1 jurusan Basa dan Sastra Arab ing IAIN Alauddin Makassar, ingkang salajengipun nerasaken program S-2 ing Babagan Sajarah Pemikiran Islam, lan program S-3 ing Babagan Pemikiran Pulitik Islam, ingkang kekalihipun dipunpendhet ing program Pascasarjana UIN Jakarta.[2] Kajawi sinau ing pendhidhikan formal, Musdah Mulia ugi sampun naté ndhèrèk kathah pendhidhikan non formal, kados ta kursus ingkang namung cekak wekdalipun ing Democracy and Civil Society ing Melbourne, Australia (1998); Kursus Singkat Pendidikan HAM ing Universitas Chulalongkorn, Thailand (2000); Kursus Singkat Advokasi Penegakan HAM dan Dhémokrasi (International Visitor Program) ing Amérikah Sarékat (2000); Kursus Singkat Manajemen Pendidikan dan Kepemimpinan ing Universitas George Mason, Virginia, Amérikah Sarékat (2001); Pelatih HAM ing Universitas Lund, Swèdhen (2001); Manajemen Kepemimpinan Perempuan ing Bangladesh Institute of Administration and Management (BIAM), Dhaka, Bangladesh (2002).

Padamelanipun

[besut | besut sumber]

Ing taun 1985, Siti Musdah Mulia sampun wiwit makarya dados Dosen Luar Biyasa ing IAIN Alauddin lan ing Universitas Muslim Indonésia, Makassar, kejawi piyambakipun ugi dados panaliti wonten ing Balai PEnelitian Lektur Agama, Makassar. Lajeng wiwit taun 1990, piyambakipun pindhah dhateng Jakarta dados panaliti ing Balitbang Departemen Agama Pusat, lan dados dhosèn ing sapérangan kampus, kados ra ing Institut Ilmu-Ilmu Al-Quran lan ing Program Pascasarjana UIN Jakarta. Musdah ugi sampun naté dados Kepala Balai Penelitian Agama dan Kemasyarakatan Departemen Agama; Staf Ahli Mantri Nagara Urusan Hak Asasi Manungsa, Babagan Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas, Anggota Tim Ahli Mantri Tenaga Kerja RI; lan sapunika Staf Ahli Mantri Agama, Babagan Hubungan Organisasi Keagamaan Internasional. Musdah ugi asring dados pamedhar sabda ing kathah seminar, saking ingkang dipunadani ing lebet nagari ngantos ing manca nagari.

Asiling Karya

[besut | besut sumber]

Masdah Mulia ugi nyerat kathah makalah lan buku. Tuladha bukunipun ingkang sampun kasebar kanthi wiyar ing nagari-nagari Islam, kados ta Pemikiran Pulitik Haikal (Paramadina, 2001) Islam Menggugat Poligami (Gramedia, 2004); Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Perspektif Islam (2001) lan Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan (Mizan, 2005). Tuladha karya tulisipun inggih kados makaten: Mufradat Arab Populer (1980); Pangkal Penguasaan Basa Arab (1989); Sajarah dan Pengantar Ilmu Hadis (1995); Sajarah dan Pengantar Ilmu Tapsir (1995); Nagara Islam: Pemikiran Pulitik Haikal, Paramadina, Jakarta (1997); Lektur Agama Dalam Media Massa, Dep. Agama (1999); Anotasi Buku Islam Kontemporer, Dep. Agama (2000); Islam Menggugat Poligami, Gramedia, Jakarta (2000); Kesetaraan dan Keadilan Gender (Perspektif Islam), LKAJ (2001); Pedoman Dakwah Muballighat, KP-MDI (2000); Analisis Kebijakan Publik, Muslimat NU (2002); Meretas Jalan Awal Hidup Manusia: Modul Pelatihan Konselor Hak-Hak Reproduksi, LKAJ (2002); Seluk-Beluk Ibadah Dalam Islam, As-Sakinah, Jakarta (2002); Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru keagamaan, Mizan, Bandung (2005); dan Perempuan dan Pulitik, Gramedia, Jakarta (2005). Islam and Violence Against Women, LKAJ, Jakarta, 2006, Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender, Kibar Press, Yogyakarta (2007) ; Poligami: Budaya Bisu yang Merendahkan Martabat Perempuan, Kibar, Yogyakarta (2007).Menuju Kemandirian Pulitik Perempuan, Kibar, Yogyakarta (2008). Islam dan HAM, Naufan, Yogyakarta, 2010. Musdah ugi nyerat kathah entri ing Ensiklopedi Islam (1993), Ensiklopedi Hukum Islam (1997), dan Ensiklopedi Al-Qur`an (2000), saha manéka warna artikel ingkang dipunandharaken ing forum ilmiah ing njawi nagari saha ing manca nagari.

Cathetan suku

[besut | besut sumber]
  1. [1] Archived 2012-06-22 at the Wayback Machine. Biografi Musdah Mulia (Dalam Buku Muslimah Sejati) (dipunundhuh tanggal 27 Januari 2013)
  2. [2] Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, MA, APU: Feminis Modern Indonésia (dipunundhuh tanggal 27 Januari 2013)