Menyang kontèn

Momotaro

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Momotarō kaliyan kanca-kancanipun gelut nglawan raksesa.

Momotarō (桃太郎?) inggih punika carita rakyat Jepang ingkang nyariosaken satunggaling laré jaler ingkang kuwat sanget kanthi nama Momotarō ingkang kesah kanthi ancas mbasmi raksesa. Dipunparingi nama Momotarō amargi piyambakipun wiyos saking woh persik (momo), déné "Tarō" punika nama ingkang padatanipun kanggé tiyang jaler ing Jepang. Saking simbah putri (nenek), Momotarō pikantuk bekal kuwe kibidango. Ing margi, anjing, monyet, lan manuk pegar ndhèrèk gabung minangka pendhèrèk Momotarō amargi dipunparingi kuwe mau. Ing cariyosipun samangké kéwan ingkang kepanggih wonten ing margi paring pambiyantu anggènipun Momotarō tarung nglawan raksesa [1].

Ringkesan carita[besut | besut sumber]

Wonten ing jaman rumiyin, wonten satunggal pasang simbah kakung lan simbah putri ingkang boten gadhah laré. Nalika simabh putri nembée umbah-umabh wonten ing lepen, dugi satunggal woh persik ageng sanget. Woh persik mau kéntér déning iliningtoya saking hulu kali (lèpèn). Woh persik punika lajeng dipunbeta kondur dhateng griya supados dipundhahar sesarengan kaliha simbah kakung. Nalika woh punika dipunsigar, wonten ing sajeroning woh persik medal satunggal laré jaler. Laré jaler mau dipunparingi nama Momotarō, lan dipunurus déning simbah kakung ugi simbah putri kados larénipun piyambak dumugi ageng. Momotarō tuwuh dados laré ingkang kuwat lajeng matur bilih gadhah kekajengan kanggé mbasmi raksesa. kala punika ing désa mau asring wonten kathah raksesa ingkang damel sisahing tiyang ing désa. Lajeng Momotarō kesah mbasmi raksesa mawi mbeta bekal wujud kuwe kibidango. Ing tengahing lelampahan tumuju pulo para raksesa, Momotarō kanthi urut kepanggih kaliyan anjing, kethèk (monyet) lan manuk pegar. Sasampunipun nampi kuwe saking Momotarō, anjing, kethèk, lan manuk pegar mau kersa dados pendhèrèkipun Momotarō. Wonten ing pulo raksesa, Momotarō tarung nglawan raksesa kanthi pambiyantu saking kéwan ingkang kepanggih wonten margi kala wau (anjing, kethèk, lan manuk pegar). Pungkasan cariyos ingkang menang punika Momotarō lajeng kondur kanthi mbeta bandha kagunganipun raksesa ingkang sampun kalah [2].

Cathetan suku[besut | besut sumber]

  1. Momotaro, (dipunakses tanggal 9 Fèbruari 2013)
  2. Kisah Momotaro[pranala mati permanèn], (dipunakses tanggal 9 Fèbruari 2013)

Pranala njawi[besut | besut sumber]