Karaté: Béda antara owahan

Menyang navigasi Menyang panggolèkan
17 bèt wis dibusak ,  9 taun kepungkur
tanpa ringkesan besutan
| website =
}}
'''Karate''' (空 手 道) inggih menika salah satunggalipun olahraga saking negeri [[Jepang]]. Wiwitanipun karate nggadhahi nami Tote ingkang tegesipun tangan China. Nanging seratan Tote dipunowai ing seratan Kanji Jepang dados karaté. Tegesipun karaté inggih menika tangan kosong. ''Kara'' tegesipun tangan, ''te'' tegesipun kosong.
 
== Sejarahipun Karaté ==
'''[[Karaté]]'''Ilmu (空bela dhiri 道)menika inggihsejatosipun menikasampun wonten awit manungsa seniwonten, belaperkawis dhirimenika saged dipuntingali saking negeripeninggalan [[Jepang]]purbakala kadosta: kapak watu, lukisan kewan ingkang dipunpejahi ngangge gaman kados tumbak lan panahan.<ref name="internet1">[http://www.pbforki.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=42&Itemid=53 SEJARAH KARATE & FORKI] (dipunakses ing tanggal 8 Juni 2011)</ref> Ilmu bela dhiri menika sejatosipun sampun wonten awit manungsa wonten, perkawis menika saged dipuntingali saking peninggalan purbakala kadosta: kapak watu, lukisan kewan ingkang dipunpejahi ngangge gaman kados tumbak lan panahan. Bela dhiri ing wekdal menika taksih nggadhahi sifat kangge njagi saking gagguanipun kewan. <ref name="internet1"/> Nanging wiwit kathahipun tiyang ing donya, gangguan saking manungsa ugi wonten saengga kathah tiyang ingkang minat ngudi ilmu bela dhiri.<ref name="internet1"/> Sampun kasebat ing 4000 taun kepengker, sasampunipun [[Sidhartha Gautama]] seda, lajeng para pandherekipun pikantuk amanat supados ngrembakaken agami [[Budha]] ing alam donya.<ref name="internet1"/> Ananging amargi saking angelipun medhan, lajeng para pendheta dipunparingi sangu ilmu bela dhiri.<ref name="internet1"/> Misi nyebaraken agami Budha dhateng arah kilen ndherek ngrembakaken ilmu [[Pangkration]] utawi [[Wrestling]] ing [[Yunani]].<ref name="internet1"/> Misi ingkang dhateng kidul ngrembakaken pencak [[silat]].<ref name="internet1"/> Ingkang dhateng ler njelajahi negeri [[China]] ngrembakaken [[kungfu]].<ref name="internet1"/> Saking negeri [[China]] rombongan ingkang dhateng [[Korea]] ngasilaken bela dhiri ingkang samenika dipunsebat [[Taekwondo]].<ref name="internet1"/> Saking Korea pranyata rombongan menika boten saged nglajengaken lampah dhateng negeri Jepang, namung dumugi kepulauan [[Okinawa]].<ref name="internet1"/> Rombongan boten saged mlebet Jepang amargi ing wekdal menika Jepang sampun ngrembakaken ilmu bela dhiri [[Jujitsu]], [[Judo]], [[Kendo]], lan ilmu perang utawi [[Kenjutsu]].<ref name="internet1"/> Ing taun 1600-an, Kerajaan Jepang sampun nguwasani Okinawa.<ref name="internet1"/> Kerajaan Jepang mrentah Okinawa kanthi tangan wesi, warganipun boten kepareng nggadhahi gaman utawi senjata tajam, ngantos boten angsal nggadhahi tongkat.<ref name="internet1"/> Kanthi boten dipunmangertosi dening pihak pamarentah kerajaan Jepang, bangsa Okinawa nyinaoni ilmu bela dhiri kanthi tangan kosong ingkang ing wekdal menika dipunparingi nama [[Tote]].<ref name="internet1"/> Saking setunggal teknik ngantos teknik sanesipun, ilmu bela dhiri menika dipunsinaoni kanthi temen lan para pendheta ndherek ngrembakaken ilmu bela dhiri menika.<ref name="internet1"/>
Salajengipun ing taun 1921 salah satunggalipun warga Okinawa ingkang asmanipun Gichin Funakoshi nepangaken ilmu bela dhiri saking TOTE menika ing Jepang, lajeng naminipun dipungantos dados nami karate, manut kaliyan aksen Jepang wonten ing cara maosipun huruf [[Kanji]].<ref name="internet1"/> Awit ing wekdal menika karate ngrembaka ing Jepang.<ref name="internet1"/>
 
8.966

besutan

Menu navigasi