Menyang kontèn

Taekwondo

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa

Taékwondo inggih menika salah satunggaling cabang olahrga ingkang ngginakaken tangan, samparan kanthi disiplin diri, saéngga Taékwondo nggadhahi manpangat ingkang ageng kanggé masyarakat kathah. Taékwondo menika asalipun saking Koréa, ingkang markas asalipun wonten Kukkiwon Seoul Korea, ingkang nggadhahi anggota kinten – kinten 165 nagari, saha ngrembaka wonten ing Indonésia nalika tahun 1970.

Taekwondo inggih menika ngembangaken komponèn biomotor ingkang nggadhahi wiguna kanggé tiyang ingkang latian Taékwondo kanthi rutin menika. Komponèn biomotor – biomotor ingkang dipunkambangaken kaliyan Taékwondo inggih menika koordinasi, katrampilan, kecepatan, fleksibilitas, kakuwatan otot, keseimbangan, postur, power, saha daya tahan tubuh.Taékwondo menika awujud olahraga fisik ingkang saking psikologisipun nggadhahi peran ugi ngembangaken prosès pelatihan wonten masyarakat.

Definisi[besut | besut sumber]

Nama saking Taékwondo menika saking basa Korea ingkang kapérang dados 3 tembung. Ingkang sepisan inggih menika tembung “Tae” ingkang nggadhahi teges nyerang migunakaken samparan, lajeng ingkang kaping kalih inggih menika “Kwon”  ingkang nggadhahi teges mukul menapa nyerang migunakaken tangan, lajeng ingkang pungkasan inggih menika “Do”  ingkang nggadhahi teges disiplin saha seni. Dados saged dipundudut bilih Taékwondo menika nggadhahi teges seni beladiri ingkang migunakaken tangan saha samparan ingkang nggdadhi disipilin ingkang langkung sae. Wonten ing Taekwondo ugi dipunparingi ajaran ètika social, kadasta ètika kanggé micara kaliyan tiyang sanès, etika kangge mlebet ruangan, etika kangge ninggalaken ruangan, saha sanèsipun

Mupangat[besut | besut sumber]

Taékwondo menika nggadhahi ciri khas piyambak, kangge nyerang menapa déné kangge bertahan menika migunakaken tangan saha samparan wonten ing wujud pertandingan ingkang umumipun dipunsebat Kyourugi . Serangan ingkang dipuntindakaken menika kedah ngangge tenaga ingkang langkung kathah,amargi manawi anggenipun nendang lawan tanding menika boten nagngge tenaga, menika boten saged angsal poin wonten pertandingan sanesipun. Tendanganipun ingkang dipunparingi tenaga ingkang langkung kathah menika boten naming kangge  Kyourugi  ugi kangge kagiyatan wajib ingkang dipunsebat Tegeuk. Taegeuk menika boten dipun nilai manawi gerakanipun boten ngangge tenaga ingkang langkung kiat. Manfaat saking ilmu beladiri Taekwondo menika nggadhahi ancas kangge saged njagi diri nalika wonten serangan ingkang nggadhahi bahaya, lajeng kita saged nglawan bahaya menika ngangge tangan kosong.[1]

Nilai Afektif[besut | besut sumber]

Taékwondo menika nggadhahi sifat disipilin kanggé bangun sikap kapedulian sosial, kemanusiaan, saha kakuawatan wonten diri, bebrayan, organisasi, rasa percaya diri, saha toléransi.

Rujukan[besut | besut sumber]

  1. Fuadah, Zahrotul. "Perkembangan dan Peranan Taekwondo dalam Pembinaan Manusia Indonesia". JORPRES (Jurnal Olahraga Prestasi). 1: 195–201.