Makam Sunan Pandanaran

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Menyang navigasi Menyang panggolèkan

Pesarean Sunan Pandanaran ing Tlatah Bayat Klaten Jawa Tengah[besut | besut sumber]

Ing babagan punika kawula badhé caos uningo bilih kathah piyantun ingkang péngin rawuh ing pesarean ingkang sohor punika nanging dèrèng mangertos panggènipun monggo dipunwaos. (Awit saking punika kawula badhé caos pawarto babagan)

Panggènan[besut | besut sumber]

Peziarahan Makam Sunan Pandanaran utawi Sunan Tembayat manggèn wonten ing Kalurahan Paseban, Kacamatan Bayat, Klathèn ing Provinsi Jawa Tengah. Kalurahan Paseban punika tebihipun 12 km saking kutha Klathèn.

Paseban gampil dipuntuju saking pundi pundi. Klathèn punika panggènipun antawis Sala lan Yogya. 30 km saking Yogya lan 55 km saking Sala. Saking kutha Klathèn, panjenengan saged nemokaken ngagem angkudan tumuju Bayat saking Terminal Klathèn, utawi Terminal Bendo Gantungan, utawi Warung Kidul, lan ugi saking Setasiun Klaten)kanthi gampil lan mirah. Klaten ugi gadhah Setasiun ingkang kaliwatan sepur saking Bandung, Jakarta, Malang lan Surabaya.

Tata Cara[besut | besut sumber]

Para rawuh saged nitipaken titihanipun wonten Terminal Paseban. Lajeng mbayar karcis dhateng loket caket kantor Kalurahan Paseban. Pinuju dhateng Pesarean, para rawuh kasuwun supados nitipaken sandal utawi sepatu sakdherengipun minggah undhak-undhakan.

Penginepan[besut | besut sumber]

Manawi panjenengan tamu saking njawi rangkah, sampun ajrih tindak dhateng mriki awit piyantun Paseban saé lan lembah manah. Manawi badhé nyare, sampun kuwatos amargi ing sakiwa-tengené tlatah pesarean kathah penginepan kaliyan warung dedaharan, warung kerajinan, ugi warung ingkang sadheyan sadaya kabutuhan.

Sekedhik Babagan Makam[besut | besut sumber]

Makam punika dipunpercoyo panggènan semayamipun Panjenengan Kiai Ageng Pandanaran (ing wekdal tembe biyèn panjenengané punika Bupati Semarang). Kathah tiyang ingkang ngalap berkah lan ziarah kanggé kepentingan ingkang beragam. Ki Ageng Pandanaran punika tiyang sampurno lan mligi tumrap agama, milanipun kathah sederek Muslim, Tionghoa, Kepercayaan TYME, lan Nasrani ingkang anyenyuwun berkah kanthi ziarah makam. Ing kapercayan Jawi, leluhur ingkang sampun tinimbalan punika saged dipunsuwuni ji pamuji lan donga pandonga kanggé kekiyatan kita ingkang taksih sugeng ing jagad raya. Makam punika terletak ing bukit Jabalakat (kinten2 mlampah minggah ngliwati undhak-undhakan sajeroning 15 menit). Sanajan ketigo, hawanipun kalebet teksih sejuk.

Mekaten lan sugeng rawuh ing Bumi Bayat ingkang Gemah Ripah Loh Jinawi.