Makam Sunan Pandanaran

Saka Wikipédia, Bauwarna Mardika abasa Jawa / Saking Wikipédia, Bauwarna Mardika abasa Jawi
Langsung menyang: pandhu arah, pados

Pesarean Sunan Pandanaran ing Tlatah Bayat Klaten Jawa Tengah[sunting | Owah sumber]

Ing babagan menika, kawula badhe caos uningo bilih kathah piyantun ingkang kepingin rawuh ing pesarean ingkang sohor menika ananging dereng mangertos panggenanipun monggo dipun waos. (Awit saking menika, kawula badhe caos pawarto babagan)

Panggenan[sunting | Owah sumber]

Peziarahan Makam Sunan Pandanaran utawi Sunan Tembayat manggen wonten ing Kalurahan Paseban, Kecamatan Bayat, Klathen ing Provinsi Jawa Tengah. Kelurahan Paseban menika tebihipun 12km saking kutha Klathen.

Paseban gampil dipun tuju saking pundi pundi. Klathen meniko panggenanipun antawis Solo lan Yogya. 30 km saking Yogya lan 55 km saking Solo. Saking kutha Klathen, panjenengan saged nemokaken ngagem angkutan tumuju Bayat saking Terminal Klathen, utawi Terminal Bendo Gantungan, utawi Warung Kidul, lan ugi saking Setasiun Klaten)kanthi gampil lan mirah. Klaten ugi anggadhahi Setasiun ingkang kaliwatan sepur saking Bandung, Jakarta, Malang lan Surabaya.

Tata Cara[sunting | Owah sumber]

Para rawuh saged nitipaken titihanipun wonten Terminal Paseban. Lajeng mbayar karcis dhateng loket caket kantor Kelurahan Paseban. Pinuju dhateng Pesarean, para rawuh kasuwun supados nitipaken sandal utawi sepatu sakdherengipun minggah undhak-undhakan.

Penginepan[sunting | Owah sumber]

Menawi panjenengan tamu saking njawi rangkah, sampun ajrih tindak dhateng mriki awit piyantun Paseban sae lan lembah manah. Menawi badhe nyare, sampun kuwatos amargi ing sekitar tlatah pesarean kathah penginepan kaliyan warung dedaharan, warung kerajinan, ugi warung ingkang sadheyan sedaya kabutuhan.

Sekedhik Babagan Makam[sunting | Owah sumber]

Makam meniko dipun percoyo panggenan semayamipun Panjenengan Kiai Ageng Pandanaran (ing wekdal tembe biyen panjenengane meniko Bupati Semarang). Kathah tiyang ingkang ngalap berkah lan ziarah kagem kepentingan ingkang beragam. Ki Ageng Pandanaran meniko tiyang sampurno lan mligi tumrap agama, milanipun kathah sederek Muslim, Tionghoa, Kepercayaan TYME, lan Nasrani ingkang anyenyuwun berkah kanthi ziarah makam. Ing kapercayan Jawi, leluhur ingkang sampun tinimbalan meniko saged dipun suwuni ji pamuji lan donga pandonga kagem kekiyatan kita ingkang taksih sugeng ing jagad raya. Makam meniko terletak ing bukit Jabalakat (kinten2 mlampah minggah ngliwati undhak-undhakan sajroning 15 menit). Sanajan ketigo, hawanipun kalebet teksih sejuk.

Mekaten lan sugeng rawuh ing Bumi Bayat ingkang Gemah Ripah Loh Jinawi.