Kertu suara

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Barkas:C-médhia CME8738 sound card (08).jpg
C-médhia CME8738 sound card

Kertu suara utawi wonten ing Basa Inggris punika Sound Card punika salah satunggaling hardware komputer. Piranti punika ginanipun kanggé medalaken suara lajeng dipu-rekam. Wiwitanipun kertu suara punika namung kanggé njangkepi komputer, nanging sapunika kartu suara punika kalebet salah satunggaling piranti kasar komputer ingkang wajib wonten saben ing komputer.

Dipunsebut kados makaten amargi piranti kasar komputer punika awujud lempengan PCB ingkang saged ngolah lan ngasilaken swara. Kertu suara ugi dipunarani audio card inggih punika periferal ingkang kaubung dhateng slot ISA utawi PCI wonten ing papan induk saéngga komputer saged nglebetaken, ngolah, lan medalaken swara [1].

Miturut manfaat, kertu suara punika ginanipun kanthi umum inggih punika:

  • Synthesizer,
  • minangka MIDI interface,
  • pengonversi data analog dhateng digital (tuladhanipun ngrekam suara saking mikrofon) lan
  • pengonversi data digital dhateng wujud analog (tuladhanipun manawi produksi swara saking speaker)[2].

Miturut saking caranipun masang, kertu suara utawi sound card kapérang dados tigang macem, inggih punika:

  • Kertu suara Onboard, inggih punika kertu suara ingkang cara msangipun nèmpèl langsung wonten ing papan induk utawi motherboard komputer.
  • Kertu suara offboard, inggih punika kertu suara ingkang cara masangipun wonten ing slot ISA/PCI wonten ing papan induk. padatanipun sapunika sampun ngginakaken PCI.
  • Kertu suara external, inggih punika kertu suara ingkang cara masangipun kanthi dipunsambung kaliyan komputer liwat port-eksternal kados USB utawi FireWire

Kanggé muter musik MIDI wiwitanipun ngginakaken tèknologi FM Synthesis, nanging sapunika sampun ngginakaken Wavetable Synthesis. Lajeng kanggé digital audio ingkang kala rumiyin namung ngginakaken 2 kanal (stereo), sapunika sampun ngginakaken 4 kanal suara utawi langkung. Kualitasipun ugi sampun minggah saking 8 bit, 16 bit, 24 bit, 32 bit, dumugi 64 bit.

Cara Kerja[besut | besut sumber]

Nalika mirengaken swantun saking kertu suara ingkang awujud waveform wav utawi mp3 dipunkintun dhateng kertu suara. data digital punika banjur dipunproses déning DSP (Digital Signal Processing) utawi pengolah signal digital makaryo kaliyan DAC (Digital Analog Converter) utawi Konversi digital dhateng analog. Ngewahi sinyal digital dados sinyal analog, lajeng sinyal analog dipunmedalaken kanthi médhia speaker.

Cathetan suku[besut | besut sumber]

  1. [1] Archived 2011-08-10 at the Wayback Machine., Soundcard (dipun-akses tanggal 29 Oktober 2012).
  2. [2] Archived 2012-08-19 at the Wayback Machine., Fungsi soundcard (dipun-akses tanggal 23 Oktober 2012).