Menyang kontèn

Elisabet

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Elizabeth (kiwa) dipunkunjungi Maria (Ibu Yesus), lukisan déning Philippe de Champaigne

Elisabèt inggih punika tokoh Alkitab wonten ing Prajanjian Anyar.[1][2] Elisabet inggih punika garwa saking satunggaling Imam ingkang nama Zakharia.[2] Kekalihipun inggih punika keturunan Harun[3] Dumunung wonten ing sawijining kutha ing wewengkon Yudea.[4] Dangu wonten ing palakrama punika kekalihipun boten dipunparingi putra, amargi Elisabet mandhul lan kekalihipun sampun sami sepuh.[5] Nanging saking kersaning Gusti piyambakipun pikantuk satunggaling putra nalika sampun sepuh.[2] Bab punika kadadosan sasampunipun malaékat Gabriel ngatingalaken dhiri dhumateng Zakharia nalika nindakaken wonten ing Bait Suci lan ngendika dhumateng piyambakipun: "Ampun ajrih, hai Zakharia, sebab dongamu sampun dipunkersakaken lan Elisabet, garwamu, badhé miyosaken satunggaling putra kakung tumrapmu lan kedah dipunsukani nama Yohanes." [6] Samangké putranipun dipunkenal minagka Yohanes Pembaptis, tokoh ingkang wigati sanget kagayut kaliyan karya Allah wonten ing dhiri Yesus Kristus.[2] Yohanes Pembaptis minangka kanca raketipun Yesus, lan piyambakipun ingkang lajeng mbaptis Yesus.[2] Cariyos babagan Elisabet ingkang ngemu Yohanes Pembaptis punika wonten ing salabeting Injil Lukas.[2]

Kunjungan Maria[besut | besut sumber]

Elisabet piyambak minangka sanak sadhérék saking Maria ibu saking Yesus Kristus;[1][7] kemungkinan inggih punika sadhérék ponakan.[4] Maria mangertosi manawi Elisabet ngandhut, amargi dipunparingi pirsa déning malaékat Gabriel nalika ngabaraken bilih Maria piyambak badhé ngandhut déning Roh Kudus.[7] Déné Elisabet wiwit ngandhut sadangunipun 5 wulan boten katingal sanget.[8] Maria ngunjungi Elisabet, nalika kandhungan Elisabet sampun ngancik umur 6 wulan. Jarak dalem ingkang lumayan tebih. Maria dumunung ing Nazaret, Galilea, lan tindak dhateng dalemipun Elisabet ing Yudea.[4]

Prastawa kunjungan Maria dhateng Elisabet punika ingkang kathah dipunmaknani wonten ing pagesangan iman tiyang Kristen lan Katolik.[9] Amargi nalika Maria tindak dhateng dalemipun Elisabet, Yohanes ingkang wekdal punika taksih wonten ing kandhungan Elisabeth nglonjak kasenengen. Lan wonten ing bab punika dipuntegesaken amargi Yohanes sampun mangertosi rawuhipun Yesus ingkang wonten ing kandhunganipun Maria.[9] Yohanes Pembaptis ngrespon karawuhan Yesus ingkang kedah dipunsamektakaken jalan-Nya saperlu makarya wonten ing donya saperlu nylametaken umat manungsa manungsa.[9] Saking punika, Yohanes Pembaptis nyamektakaken pedamelanipun Yesus ingkang dipunwastani Mesias, kanthi ngentasaken tiyang Yahudi ingkang wekdal punika kathah kaliyan kamunafikan lan tebih saking Gusti.[9] Kajawi punika Salam ingkang dipunucapaken déning Elisabet dhateng Maria dados salah satunggaling dhasar Salam Maria wonten ing tradisi Katolik.[9] Bab punika dhedhasar téyori Santo Ambrosius wonten ing Abad IV, Biskop Agung saking Milan, Itali.[9] Salam Elisabet ingkang dipunucapaken dhateng Maria punika ngayomaken manah Maria, lan bab punika dipuntafsiraken minangka karendhahan manahinng Elisabet, minangka hamba Allah ingkang sampun kapilih.[4]

Diberkati panjengan ing antawising sadaya wanodya lan dipunberkati ugi rahimmu. Sinten kula punika ngantos ibu Gustiku rawuh tindak mriki? Sebab sajatosipun, nalika salammu dumugi ing talinganku, putra ingkang wonten ing rahimku nglonjak kasenengan. Lan "berbahagialah" piyambakipun, ingkang sampun pitados, sebab punapa ingkang dipunngendikaken saking Gusti, badhé kadadosan.

—Lukas 1:42-45

Cathetan suku[besut | besut sumber]

  1. a b Michael Baigent., The Messsianic LegacyUfuk Publishing House.
  2. a b c d e f Adji A. Sutama., Yesus Tidak Bangkit?, Yogyakarta: Kanisius, 2008
  3. Lukas 1:5
  4. a b c d Maria Setiawati., Seri Orang Kudus 24 SANTO YOHANES PEMBAPTIS, Yogyakarta: Kanisius, 2005
  5. Lukas 1:7
  6. Lukas 1:13
  7. a b Lukas 1:36
  8. Lukas 1:24
  9. a b c d e f Inspirasi Batin 2007 Yogyakarta: Kanisius, 2007

Uga delengen[besut | besut sumber]

Pranala njaba[besut | besut sumber]