Disleksia

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa

Disleksia iku saka basa Yunani.[1] Saka tembung Dis lan Leksis, tembung Dis tegesé angel. Tembung Leksis duwéni teges Basa.[2] Dadi disleksia iku kaangelan nang babagan basa. Kaangelan nang babagan ya iku ngeja, maca lan nulis.[3] Bocah kang kena disleksia anggoné weruh tulisan, tulisan iku kaya wolak-walik, iki gawé bocah angèl maca lan éling.[2]

Jinising disleksia[besut | besut sumber]

Disleksia kapérang dadi 2 jinis ya iku[4] :

  1. Developmental dyslexia lan acquired dyslexia. Developmental dyslexia ya iku gawan saka lair lan amarga faktor gènètis utawa trah. Disleksia jinis iki digawa saumur urip utawa ora bisa mari, ora mung angèl maca nanging uga angèl ngéja, nulis, lan sapérangan babagan basa liyané. Nanging panyandang disleksia duwéni kacerdasan normal, malahan ana sing nang duwuré bocah biyasa.[3]
  2. Developmental dyslexia ya iku bocah iki awalé pancèn normal ananging wektu diwasa duwéni lara nang utek sebelah kiri lan bisa nyebabké dadi disleksia.

Perkara kang biasané disandang wong disleksia ya iku[4]:

  • Perkara babagan nyusun kanthi urut. Bocah panyandang disleksia duwéni kangèlan nyusun kanthi urut, kaya ta nyusun sasi, nyusun dina, nyusun angka lan huruf.
  • Perkara babagan Fonologi, kang diarani perkara babagan fonologi ya iku gayutan sistematik antarané huruf lan suara.Tuladhané bocah angel bedakake “paku” karo “palu”, utawa bocah angel mahami tembung-tembung kang mandan padha, tuladhané “limangewu” karo “limangatus”. Iki udu disebabke masalah pangrungon, nanging amarga babagan proses anggone ngolah input nang utek.
  • Perkara babagan ngeling omongan. Akèh bocah panyandang disleksia dhuwe kacerdasan normal utawa nduwur normal, nanging dhèwèké angel anggone ngeling omongan. Kayata angel nyebutake jeneng kanca-kancane lan lewih milih nyebut nganggo “kancaku nang sekolah”. Dheweké bisa njelaskaké carita, nanging ora bisa ngeling jawaban kanggo pitakonan kang sederhana.
  • Perkara babagan sintaksis. Bocah disleksia bingung ana ing babagan tata basa kaya ta, dhèwèké nganggo 2 basa kang duwéni tata basa kang béda kanthi wektu bebarengan.

Carane Ngobati Disleksia[besut | besut sumber]

Diseleksia miturut para ahli bisa ditambani kanthi cara:

  • Educational approachdan phonic lessons

Education approach phonic lessons ya iku manawa wong tuwa utawa guru nyurigani bocah iku disleksia, rikat-rikat konsultasi karo psikolog utawa klinik.

  • Multi-sensory

Multy-sensory ya iku bocah diajarke ngeja ora mung apa sing di rungokake banjur di omongke, nanging uga nganggo visual lan taktil. Supaya utek bisa ngeling aksara-aksara manèh.

  • Mbangun rasa percaya marang awake dhewek

Rasa percaya marang awake dhewek ya iku ngrangkul anak supaya mahami awake dhewek, kalewihan lan kekurangan kang ana nang awake. Supaya anak ora mikirake kekurangane waé lan ora pesimis.

Wong-wong sukses lan misuwur kang nyandang disleksia[besut | besut sumber]

Orlando Bloom, Aktor kang nyandang disleksia

Ana sapérangan wong kang nyandang disleksia iku duwéni kalewian, kaya ta : problem-solving, daya imajinasi lan kreativitas nang duwuré wong normal , kang ana ing utek kanan.[5]

Wong-wong kang nyandhang disleksia nanging bisa sukses[2] :

Réferènsi[besut | besut sumber]