Dari Negeri Poci

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa

Dari Negeri Poci inggih punika satunggalipun sérial buku kempalan geguritan ingkang ngemot tapakipun awujud pakaryan para panggurit Indonesia saking samukawis latar wingking. Buku punika dipunbabar awit taun 1993 lan sampun ngancik séri kaping pitu ing taun 2017. Wondéne "poci"[1], inggih punika wadhah kanggé ngunjuk tèh saking Kuta Tegal, dipun-ginakaken minangka sesirah buku, kanggé mèngeti bilih buku punika kawiwitan saking Tegal, lan masarakat Tegal kasuwur minangka pusatipun unjukan tèh ing Indonesia.[2][3][4][5]

Latar wingking[besut | besut sumber]

Komunitas Negeri Poci mboten éwah saking kawontenanipun sastrawan angkatan 1966, Piek Ardijanto Soeprijadi, ingkang nailka dasawarsa 1970-an sampun misuwur minangka panggurit, ingkang pakaryanipun kamot wonten sawenèh ariwarta lan kalawarta nasional. Kajawi nyerat geguritan, Piek ugi nyerat artikel sastra mliginipun babagan geguritan para panggurit nèm. Rumaos pikantuk pangalembana saking panggurit sepuh, Adri Darmadji, Kurniawan Junaedhie lan rencang-rencangipun sansaya sumangat. Saking sesambetan miyos seratan punika, para panggurit nèm pungkasanipun kasil ngawontenaken sesambetan pribadi miyos patemon kaliyan Piek Ardijanto. Wonten sesambetan punika, Piek langkung dipunanggep minangka guru ingkang maringi arahan dhumateng para panggurit nèm. Para panggurit punika, asring mertamu wonten griyanipun Piek ing Kutha Tegal, saperlu silaturahmi lan ngangsu kawruh babagan geguritan. Saking asringipun patemon punika, lajeng tuwuh pamikiran ngadegaken Komunitas Negeri Poci, kanthi mbabaraken kempalan geguritan jejudhul Dari Negeri Poci, ngandhut geguritanipun 12 panggurit, taun 1993.

Salajengipun, ing taun 1994, sekawan dasa gangsal panggurit nyawiji lan mbabar séri kaping kalih kanthi sesirah ingkang sami, Dari Negeri Poci 2. Kacèk kalih taun, 1996 medal malih seri ingkang kaping tiga. Wondéné seri kaping sekawan nembé kababar ing taun 2013, sasampunipun lèrèn laminipun pitulas taun.[6] Nanging salajengipun, 2014, 2015, lan 2017, buku kempalan geguritan punika sampun saget nglajengaken.

Pandhéga[besut | besut sumber]

Wondéné ingkang mandhégani ngadekipun kempalan geguritan Dari Negeri Poci inggih punika para sastrawan ing antawisipun Piek Ardijanto Soeprijadi, Adri Darmadji Woko, Handrawan Nadesul, Kurniawan Junaedhie, Prijono Tjiptoherijanto, Oei Sien Tjwan, Widjati, Rahadi Zakaria, Rita Oetoro, Syarifuddin A.Ch, Dharnot, B. Priyono Soediono, Eka Budianta, lan Rita Oetoro. Sinaosa Itiningsih, sèmahipun Piek mboten kalebet pandhèga, nanging saben adicara tansah nampèni pangormatan ngaturi ular-ular minangka sulih saliranipun Piek kanggé para sagung panggurit.

Obituari[besut | besut sumber]

Minangka mèngèti para panggurit ingkang sampun sèda, saben pambabaran buku kempalan geguritan, kasisipaken cathetan ugi pakaryan para panggurit ingkang sampun katimbalan déning Gusti. Para panggurit punika antawisipun Piek Ardijanto, Widjati, Nurhidayat Poso, Boedi Ismanto, Slamet Riyadi Sabrawi, Rahadi Zakaria, Tuti Gintini, Slamet Sukirnanto, Yudi MS, lan wonten satunggal malih ingkang sanès panggurit nanging prasetyanipun tansah dipunpèngeti awit saking asring nyengkuyung adicara punika, inggih punika Librayanto.

Buku-buku[besut | besut sumber]

Sesirah Cacahipun Panggurit Taun Juru Babar
Dari Negeri Poci 12 1993 Majalah Tiara
Dari Negeri Poci 2 45 1994 Puspa Warna
Dari Negeri Poci 3 49 1996 Majalah Tiara
Dari Negeri Poci 4: Negeri Abal-abal 99 2013 Komunitas Radja Ketjil
Dari Negeri Poci 5: Negeri Langit 153 2014 Komunitas Radja Ketjil
Dari Negeri Poci 6: Negeri Laut 175 2015 [7] Komunitas Radja Ketjil
Dari Negeri Poci 7: Negeri Awan[8][9][10] 174 2017 Komunitas Radja Ketjil

Pambabaran[besut | besut sumber]

Taun Panggènan Katrangan
1993 Pantai Muarareja Kota Tegal Kemah sastra
1994 SMK Negeri 1 Kota Tegal Pambabaran lan dhiskusi
1996 Mboten dipuncakaken
2013 Dalemipun Piek Ardijanto Napak tilas sujarah Komunitas Negeri Poci
Pendhapa Kutha Tegal Dhiskusi
Ruang Adipura Adon-adon maos geguritan
Balaikota Tegal Pambabaran lan pamaosan geguritan
2014 Dalemipun Piek Ardijanto Napak tilas sujarah Komunitas Negeri Poci
SPBU MURI Dhiskusi
Gedung Kesenian Tegal Pambabaran lan pamaosan geguritan
2015 Ruang Adipura Dhiskusi
Kompleks Balaikota Tegal Pambabaran lan pamaosan geguritan
2017 Ruang Paripurna DPRD Kota Tegal Dhiskusi, Pambabaran, lan pamaosan geguritan

Ugi pirsani[besut | besut sumber]

Rujukan[besut | besut sumber]

  1. Kompas: Teh Poci Tegal Si Penyedap Zaman (travel.kompas.com), kapundhut 5 Mei2017
  2. Suara Merdeka "Di Akhirat pun, Aku Berpuisi...", kapundhut 5 Mèi 2017
  3. Suara Merdeka: Maret, Ratusan Penyair Bakal Kunjungi Tegal, kapundhut 5 Mèi 2017
  4. Google Book: Google Book-49 Penyair, kapundhut 5 Mèi 2017
  5. Google Book: Leksikon Sastra Indonesia, kapundhut 5 Mèi 2017
  6. Suara Merdeka: Ratusan Penyair Bakal Kunjungi Tegal, kapundhut 5 Mei2017
  7. Hot Detik: 100 Penyair Tampil di Temu Sastra 'Negeri Laut', kapundhut 5 Mei2017
  8. Warta Bahari: Para Sastrawan Hadiri Malam Peluncuran Antologi Puisi Negeri Poci 7, Kapundhut 27 Maret 2017
  9. Suara Merdeka: Antologi Negeri Awan Diluncurkan Archived 2017-05-20 at the Wayback Machine., kapundhut 27 Maret 2017
  10. Kompas: Sekjen MPR Apresiasi Sastrawan Negeri Poci, kapundhut 28 Maret 2017