Anita Cemerlang

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Menyang navigasi Menyang panggolèkan

Anita Cemerlang utawi langkung misuwur kasebat Anita inggih punika kalawarta wulanan ingkang ngandhut kempalan carita cekak, ingkang naté kababar ing Indonesia. Kalawarta punika dipundegaken taun 1978. Kanthi ngangkat pamaos remaja, téma-téma ingkang kasuguhaken langkung kathah nyariyosaken babagan katrésnan ing donyanipun para nèm-nèman; nandang asmara, pedhot, pangantu-antu, kekancan. Para pelopor sawingking kababaripun kalawarta Anita Cemerlang inggih punika R. Risman Hafil, Kurniawan Junaedhie, lan Yanie Wuryandari.[1]

Latar wingking[besut | besut sumber]

Januari 1978 Anita Cemerlang dipunbabar ingkang wiwitan. Pamaos ingkang dipunincer inggih punika para nem-neman utawi remaja putri, kanthi semboyan "Lambang Idola Para Gadis". Kalawarta ingkang kababar saben wulan punia dipungulawenthah déning Astuti Wulandari, dipunsengkuyung déning Kurniawan Junaedhie, Yanie Wuryandari, lan Harry Suwandito. Kados kalawarta kempalan carita cekak Gadis, Anita énggal-énggal ngetingalaken ciri wancinipun inggih punika mboten ngginakaken foto satunggalipun model saking juru foto, nanging gambar model pakaryanipun juru sungging. Samak ngajeng Anita naté ngagem sungging sarira paraga film Paramitha Rusady, Desi Ratnasari, utawi Nurul Arifin, nanging ngagem sunggingan cet toya. Sedaya kaca ing kalawarta punika kaisi carita cekak, carita mini, lan carita sambung. Saben wulanipun, Anita nyuguhaken 14 carita cekak pilihan dipuntambahi satunggal carita cekak andhalan saking panganggit misuwur wekdal punika, ingkang judhulipun kapilih lan kaserat wonten samak ngajeng. Carita cekak lan carita sambung ingkang dipunmot Anita awujud pakaryan kanthi téma ingkang saweg dados pawicaran. Nanging, téma ingkang kasuguhaken mboten éwah saking nem-neman: nandang tresna, pedhot asmara, kekancan, pangantu-antu, lan patemon. Pramila, prakawis ingkang kaandhut ing antawisipun tokoh-tokoh inggih saindhengipun status sosial tiyang sepuhipun, rebutan pacangan, utawi prakawis-prakawis remeh-temeh ing donyanipun para nem-neman.[2]

Rejaning Anita[besut | besut sumber]

Aran Anita kapundhut saking satunggalipun kalawarta basa Walanda ingkang dipunanggep jumbuh kaliyan para pamaosipun; remaja putri. Kalawarta punika énggal-énggal kasil ngrebut manah para pandhemen ing saindhengipun remaja putri Indonesia. Kasuksèsan Anita dumadakan dipuntutaken déning para pambabar sanèsipun. Kacathet, sasampunipun Anita, kababar ugi kalawarta kempalan carita cekak kados ta Ringan, Pesona, Mama, Fimela, Jelita, Melati, lan sanèsipun. Kaanan punika ingkang salajengipun, taun 1980, ndadosaken Departemen Penerangan Republik Indonesia ngintun serat dhumateng Anita supados ngginakaken serat ijin resmi utawi Surat Izin Terbit (SIT) lan mboten ngagem ijin saking Sie Bintibmas malih. Risman énggal-énggal ngagem SIT ingkang naté kaginaaken kanggé kalawarta laré-laré Cemerlang kagunganipun, lan nyambung kanthi kaliyan aran Anita, dados Anita Cemerlang. Sinaosa sampun dados kalawarta resmi, Risman mboten ngewahi ciri wancinipun, inggih punika samakipun ngagem sunggingan, lan téma nem-neman. Awit saking panyuwun sakpérang pamaos, salajengipun Anita Cemerlang nyisipaken kaca feature saben wulanipun kanthi nambah rubrik mirunggan kanggé seratan nonfiksi kanthi judhul Cita. Taun 1982 Anita naté mbabar saben wulanipun ping tiga, wiwit volume 57 edhisi ke-2. Nanging mangsa rejaning Anita Cemerlang dipunalami taun 1985 nalika pimpinan redhaksi dipuncepeng déning Adek Alwi. Wekdal punika, kalawarta punika nyétak dumugi 65.000 eksmplar saben wulanipun. Kawentaripun Anita Cemerlang ing kalangan nem-neman putri Indonesia nglantaraken kalawarta punika dados sarana kreativitas kanggé para panyerat carita cekak pamula. Kathah asma panyerat ingkang sapunika asring kamot ing sakpérang ariwarta lan kalawarta Indonesia lair saking Anita Cemerlang, antawisipun Kurnia Effendi, Gol A Gong, Wen Suryandari, dan Ana Mustamin.[3]

Mandhegipun Anita Cemerlang[besut | besut sumber]

Anita Cemerlang mandheg mbabaripun ing taun 2000, nalika pimpinan redhaksi dipuncepeng déning Bens Leo. Mulabukanipun inggih punika kathahipun kalawarta énggal wekdal punika. Perkawis Sanès, mandhapipun pandhemen kalawarta awit saking sampun katambahan kaca-kaca ingkang ngurangi jatah carita cekak lan carita sambung.[4]

Reuni Anita Cemerlang[besut | besut sumber]

Taun 2009 para sastrawan ingkang pakaryanipun naté kamot ing kalawarta Anita Cemerlang kempal wonten ing Jakarta. Adicara punika awujud silaturahim, kekancan, ugi dipun-ginakaken kangen-kangenan ing antawisipun para panganggit ingkang rikala samanten taksih nem sampun sami sepuh lan dados éyang.[5][6]

Rujukan[besut | besut sumber]

  1. Cerita majalah Anita, dijupuk 22 Fèbruari 2015
  2. Kenangan yang tersimpan di majalah, dijupuk 22 Fèbruari 2015
  3. Risman Hafil, tokoh di balik Anita, dijupuk 22 Fèbruari 2015
  4. Anita Cemerlang edisi 304, dijupuk 22 Fèbruari 2015
  5. Anita dan kenangan yang belum selesai, dijupuk 22 Fèbruari 2015
  6. Tempo: Nostalgia Cerpenis Anita, dijupuk 22 Fèbruari 2015