Upacara Adat Rebo Pungkasan

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Upacara Adat Rebo Pungkasan ya iku upacara adat tradisi ing tlatah Kabupatèn Bantul, luwih cethané ana ing tlatah Désa Wonokromo, Plèrèt, Bantul. Upacara adat iki diadani ing saben malem Rebo pungkasane wulan Sapar taun Hijriyah utawa ruwah (taun Jawa). Upacara mau diadani minangka rasa syukur awit Allah wus kepareng paring sih kanugrahan ing sajeroning sataun kapungkur uga nyenyuwun murih ing taun kang bakal tumeka bisa kaparingan kaberkahan.

Wiwit-witané upacara adat iki miturut sujarah kang wus sumebar ing madyaning masarakat kawiwitan duk rikala Kraton Mataram mapan ing tlatah Kerto déné kang ngasta pusaraning adil ing Mataram ya iku Ingkang Sinuhun Kangjeng Sultan Agung Hanyakrakusuma. Rikala semana ing Karaton Mataram lagi nedheng-nedhenge olèh kanugrahan lelara. Akèh para sentana lan kawula dalem kang padha kena lelara. Kaanan kang kaya mangkono iku ndadèkaké sungkawa ing penggalihe Kangjeng Sultan Agung. Sabanjure Kangjeng Sultan ngupadi anggoné golèk usada marang Kyai Fakih Usman kang dumunung ing tlatah Wonokromo. Kayai Fakih Usman uga sinebut Kyai Welit.