Sri Baduga Maharaja

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa
Disambig variants icon.svg
Wangun kuil kang dibangun kanggo ngormati Prabu Siliwangi ing Pura Parahyangan Agung Jagatkarta, Bogor, Jawa Kulon.

Sri Baduga Maharaja utawa Ratu Jayadewata ya iku salah sijiné Prabu kang bisa miwiwiti pamaréntahan ing mangsa Pajajaran, minangka prabu kang mrèntah suwené 39 taun (1482-1521).Ing mangsa iki Pakuan kasil mimpin kanthi parkembangan kang apik uga dadi salah sijine prabu kang ana ing pucuk kaemasan.

Jroning prasasti Batutulis uga dibabarake sajarah Kerajaan Galuh minangka Sri Baduga dinobatake dadi raja kang kaping pisanan , ya iku kang pisanan ing mangsa Jayadewata nerima tahta Kerajaan Galuh saka bapané panjenengané (Prabu Dewa Niskala) kang misuwur kanthi sesebutan Prabu Guru Dewapranata. Kang kaping loro déning panjenengané Prabu Guru Dewapranata nampa tahta Kerajaan Sunda kang kasoran déning mertua, Susuktunggal. Ing kadadean lan kakanan mengkene, panjenengané bisa dadi nguasai tlatah Sunda-Galuh lan dinobatake kanthi sesebutan/gelar Sri Baduga Maharaja Ratu Haji ing Pakuan Pajajaran Sri Sang Ratu Dewata.

Prabu Siliwangi[besut | besut sumber]

Prasasti Watutulis ing Bogor nyebutaké kaagungan Sri Baduga Maharaja jroning sajarah.

Ing tlatah Jawa Kulon Sri Baduga misuwur kanthi sesebutan Prabu Siliwangi. Jeneng Siliwangi uga kacatet jroning Kropak 630 minangka salah sijiné dadi tokoh lakon pantun. Diwiwiti lan ditulis ing taun 1518 mangsa Sri Baduga isih urip. Lakon Prabu Siliwangi kang kang kasebar ana ing Jawa kulon ana arupa wernakang didadekake raja ing Pakuan. Paristiwa iku nisa kasimpulake déning sajarah Sri Baduga bis andhuweni kakuasaan kang pada gedhené kanthi Wastu Kancana (kakungé) utawa Prabu Wangi (miturut pandangan para pujangga Sundha).

Réferènsi[besut | besut sumber]

 • Atja (1968), Tjarita Parahijangan: Titilar Karuhun Urang Sunda Abad Ka-16 Masehi. Bandung: Jajasan Kebudajaan Nusalarang.
 • Berg, C.C., (1938), "Javaansche Geschiedschrijving" dalam F.W. Stapel (ed.,) Geschiedenis van Nederlandsch Indie. Jilid II:7-48. Amsterdam. Diterjemahkan olèh S.Gunawan (1974), Penulisan Sejarah Jawa, Jakarta: Bhratara.
 • Brandes, J.L.A., (1911) "Babad Tjerbon" Uitvoerige inhouds-opgave en Noten door Wijlen Dr.J.L.A.Brandes met inleiding en tekst, uitgegeven door Dr.DA.Rinkes. VBG. LIX. Tweede Druk. Albrecht & Co. -'sGravenhage.
 • Djoko Soekiman (1982), Keris Sejarah dan Funsinya. Depdikbud-BP3K Yogyakarta. Proyek Javanologi.
 • Girardet, Nikolaus et al. (1983),Descriptive Catalogue of the Javanese Manuscripts. Wiesbaden: Franz Steiner Verlag.
 • Graaf, H.J. (1953), Over het Onstaant de Javaanse Rijkskroniek. Leiden.
 • Olthof, W.L. ed., (1941), Poenika Serat Babad Tanah Djawi Wiwit Saking Adam Doemoegi ing Taoen 1647. 'Gravenhage.
 • Padmasusastra, Ki (1902), Sajarah Karaton Surakarta-Ngayogyak arta. Semarang-Surabaya: Van Dorp.
 • Pigeaud, Th. G.Th., (1967–1980), Literature of Java, 4 Jilid. The Hague: Martinus Nijhoff.
 • Pradjasujitna, R.Ng., (1956), Tjatatan Ringkas Karaton Surakarta. Cetakan Ketiga. Sala: Tigalima.
 • Ricklefts, M.C dan p. Voorhoeve (1977), Indonesian Manuscripts in Great Britain, Oxford university Press.
 • Sartono Kartodirdjo et al., (1975), Sejarah Nasional Indonesia II. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta. PN Balai Pustaka.
 • Sumodiningrat Mr.B.P.H., (1983), Pamor Keris. depdiknud BP3K. Yogyakarta: Proyek Javanologi.