Qin Shi Huang

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Lukisan Kaisar Qin Shihuang

Qin Shi Huang (Hanzi: 秦始皇) (November utawi Dhésèmber 260 SM-10 September 210 SM), dipunwiyosaken kanthi asma Ying Zheng (贏政), ugi dipundangu Shi Huang Di ingkang tegesipun punika Kaisar Sepindhah, punika raja sakingNagara Qin wiwit 247 SM dumugi 221 SM, sasampunipun manunggalaken Tiongkok kanthi naklukaken 6 nagari sanèsipun, panjenenganipun tumuli ngedegaken Dinasti Qin lan ngangkat dhiri dados kaisar saking Tiongkok ingkang manunggal-wiwit 221 SM dumugi 210 SM – minggah tahta kanthi sebutan Kaisar Sepindhah.

Sasampunipun manunggalaken Tiongkok, piyambakipun lan perdhana mentrinipun Li Si ngedalaken manéka éwah-éwahan ingkang dipuntujokaken kanggé ngiyataken kamanunggalan, lan kekalihipum damel kathah réformasi ing salebetipun pamaréntahan, manunggalaken seratan baku, piranti ukur standhar lan ugi nerasaken pambangunan Témbok Ageng ingkang sampun wonten wiwit Zaman Nagara-nagara Perang. Sanadyan kanthi kakuwaosan tangan wesi, Qin Shi Huang taksih dipunanggep déning sajarah Tiongkok dumugi sapunika minangka pangadeg Tiongkok kala rumiyin. Pamanunggalan bangsa Tiongkok sampun dumados langkung saking kalih éwu taun.

Tilar donya[besut | besut sumber]

Kaisar Sepindhah tilar donya nalika nglampahi èkspèdhisi dhumateng saindhenging nagari. Lelampahan puniki dipunleksanakaken supados merak ati rakyat lan para adipati sarta pangéran saking nagari-nagari ingkang dipuntaklukaken. Ing tengah lelampahan, piyambakipun pepanggihan malih kaliyan Xu Fu, satunggiling tiyang ingkang dipunpréntahaken kanggé madosi "obat kalanggengan" utawi dipunsebat ugi "obat panjang umur". Kanggé ngéndhani dukanipun sang kaisar, Xu Fu nélakaken bilih lelampahan kanggé pados obat kasebat awrat sanget, amargi obat kasebat wontenipun ing pucuk redi satunggiling pulo ing tengah samodra. Xu Fu gadhah rencana ngéndha saking tugas kaisar kasebat kanthi nélakaken bilih kaisar kedah nyipeng satunggiling mina raseksa rumiyin, nanging kanthi kendel kaisar kasil manah sawijining mina raseksa lan Xu Fu kedah nuruti tugas kaisar. Éwasemanten Xu Fu ingkang sampun nginten bilih piyambakipun boten bakal saged nemokaken obat kalanggengan lan manawi piyambakipun kundur kanthi tangan kosong, mila kaisar mesthi bakal mejahi piyambakipun. Panjenenganipun kanthi remen nampi tugas saking kaisar kasebat, kanthi syarat kaisar maringi réncang 500 mudha-mudhi ing salebeting lelampahanipun kanggé pisungsung dhumateng déwa. Xu Fu mlampah nitih prau nanging boten naté kundur malih. Dipunkinten Xu Fu mandhap ing Jepang.

Kaisar tilar donya lan péngin putra pambajeng ingkang namanipun Fusu ingkang nggantosaken piyambakipun. Nanging pesen kaisar sepindhah kasebat boten naté kelampahan, amargi Zhao Gao, kasim kapitayan ugi pendugi pesen pungkasan kaisar sepindhah sekongkol kaliyan Li Si kanggé ngéwahi pesen kaisar sepindhah dados ngangkat putra angka 26 kaisar sepindhah, Huhai nggantosaken ramanipun lan ngakèn Fusu sarta Jèndral Meng Tian nglalu kanthi tedahan ngawontenaken pambrontakan. Zhao Gao nglampahi puniki amargi piyambakipun péngin njaga kalenggahanipun, amargi panjenenganipun bakal dipunlorot saking jabatanipun manawi konangan seneng menjilat lan korup déning Fusu, éwadéné Lisi amargi panjenenganipun naté cecongkrahan kaliyan Fusu nalika nangani masalah cendhekiawan aliran Konfusius.


Didhisiki déning:
tidak ada
{{{jabatan}}}
221 SM–210 SM
Diganti déning:
Qin Ershi