Menyang kontèn

Orion (mitologi)

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Ukiran ingkang dados gambaranipun Orion.

Orion punika satunggaling raksesa ingkang bagus saking Poseidon lan Euriale[1]. Orion punika gadhah kaluwihan mlampah wonten ing nginggilipun toya amargi bapakipun punika déwa lautan.

Wonten ing mitologi[besut | besut sumber]

Orion naté nyambut damel marang Raja Oinopion nanging lajeng kesah lan dipundamel wuta (tuna netra) amargi sampun merkosa putrinipun Raja Oinopion inggih punika Merope [2]. Lajeng Orion banjur nyuwun pitulungan dhateng Hefaistos lan dipunsambuti assistenipun, Keudalion supados mbeta Orion manggihaken Helios ingkang saged ngonduraken paningalanipun. Orion lajeng ngaso wonten ing Pulo Delos lan dados kanca caket saha pendherek ingkang paling dipunremeni déning Artemis. Wonten tigang versi babagan sédanipun Orion lan kados pundi saéngga Orion dados rasi bintang ing langit.

Séda[besut | besut sumber]

Hyginus, Ovidius, lan Hesiodos damel versi bilih ingkang matèni Orion punika Gaia, Sang Ibu Bumi. Wonten kalih alesan kénging menapa Gaia matèni Orion inggih punika ingkang kapisan amargi Orion punika umuk lan rumaos langkung sekti tinimbang Artemis utawi Leto. Gaia boten remen kaliyan pangandikan Orion saéngga ngirim kalajengking raksesa, Skorpio supados paring piwales marang Orion ingkang umuk. Versi kaping kalih punika Skorpio nyerang Artemis lan ibunipun nanging Orion dados pelindung lan matur bilih boten wonten makluk ingkang boten saged piyambakipun pateni. Gaia lajeng paring prentah supados matèni Orion ingkang umuk. Cariyos kekalih punika kapungkasan kanthi Zeus ingkang remen kaliyan kuwantunanipun Orion sesarengan kaliyan Artemis dipunangkat dhateng langit. Nanging ing sisihipun Orion ugi kapasang rasi bintang Scorpio minangka pitutur dhumateng manungsa supados boten umuk. Awit saking punika, manawi rasi Scorpio katingal lajeng rasi Orion punika dados mbleret.

Diane auprès du cadavre d'Orion karyanipun Daniel Seiter, nggambarakaen prastawa sedanipun Orion.

Versi sanès saking Hyginus punika Artemis lan Orion sansaya dangu tresna lan Orion nglamar Artemis. Artemis langsung nampi Orion kemawon tanpa mireng Apollo ingkang sampun nyobi ngelingaken Artemis (wonten ing sapérangan versi Apollo ngelingkaken amargi Artemis punika kekasih Eos). Nanging Artemis boten mirang saéngga Apollo pados cara sanès kanggé mbatalaken acara nikahanipun Artemis lan Orion. Apollo nyuwun Gaia supados ngirim kalajengking supados nguyak Orion dumugi mlebet ing sagara. Apollo lajeng nantang Artemis supados nedahaken kapinteranipun anggènipun manah. Amargi angkuh lajeng Artemis langsung manah barang ireng ingkang wonten ing tengah sagara dumugi ombak mbeta awakipun Orion ing dharatan. Artemis ingkang dukha banjur nangis lan mapanaken Orion ing langir. Minangka mbales Apollo, banjur Artemis matèni Koronis, kekasih Apollo.

Versi ingkang kaping tiga punika Artemis piyambak ingkang matèni Orion. Wonten ingkang ngandharaken bilih punika amargi Orion ingkang umuk ugi amargi Orion naté nyobi merkosa Artemis utawi salah satunggaling pendhèrèkipun. Wonten ugi versi ingkang ngandharaken bilih Artemis rumaos kuciwa amargi Orion lan Eos punika zina.

Cathetan suku[besut | besut sumber]

  1. [1][pranala mati permanèn] (id) donya bintang (dipunakses tanggal 28 Januari 2013)
  2. [2] (id) Orion (dipunakses tanggal 28 Januari 2013)