Orion (mitologi)

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa
Ukiran ingkang dados gambaranipun Orion.

Orion punika satunggaling raksesa ingkang bagus saking Poseidon lan Euriale[1] . Orion punika kagungan kaluwihan mlampah wonten ing nginggilipun toya amargi bapakipun punika dewa lautan.

Wonten ing mitologi[besut | besut sumber]

Orion nate nyambut damel marang Raja Oinopion ananging lajeng kesah lan dipundamel wuta (tuna netra) amargi sampun merkosa putrinipun Raja Oinopion inggih punika Merope [2]. Lajeng Orion banjur nyuwun pitulungan dhateng Hefaistos lan dipunsambuti assistenipun, Keudalion supados mbeta Orion manggihaken Helios ingkang saged ngonduraken paningalanipun. Orion lajeng ngaso wonten ing Pulo Delos lan dados kanca caket saha pendherek ingkang paling dipunremeni déning Artemis. Wonten tigang versi babagan sédanipun Orion lan kados pundi saéngga Orion dados rasi bintang ing langit.

Seda[besut | besut sumber]

Hyginus, Ovidius, lan Hesiodos damel versi bilih ingkang mateni Orion punika Gaia, Sang Ibu Bumi. Wonten kalih alesan kenging menapa Gaia mateni Orion inggih punika ingkang kapisan amargi Orion punika umuk lan rumaos langkung sekti tinimbang Artemis utawi Leto. Gaia boten remen kalihan pangandikan Orion saéngga ngirim kalajengking raksesa, Skorpio supados paring piwales marang Orion ingkang umuk. Versi kaping kalih punika Skorpio nyerang Artemis lan ibunipun ananging Orion dados pelindung lan matur bilih boten wonten makhluk ingkang boten saged piyambakipun pateni. Gaia lajeng paring prentah supados mateni Orion ingkang umuk. Cariyos kekalih punika kapungkasan kanthi Zeus ingkang remen kalihan kuwantunanipun Orion sesarengan kalihan Artemis dipunangkat dhateng langit. Ananging ing sisihipun Orion ugi kapasang rasi bintang Scorpio minangka pitutur dhumateng manungsa supados boten umuk. Awit saking punika, menawi rasi Scorpio katingal lajeng rasi Orion punika dados mbleret.

Diane auprès du cadavre d'Orion karyanipun Daniel Seiter, nggambarakaen prastawa sedanipun Orion.

Versi sanes saking Hyginus punika Artemis lan Orion sansaya dangu tresna lan Orion nglamar Artemis. Artemis langsung nampi Orion kemawon tanpa mireng Apollo ingkang sampun nyobi ngelingaken Artemis (wonten ing saperangan versi Apollo ngelingkaken amargi Artemis punika kekasih Eos ). Ananging Artemis boten mirang saéngga Apollo pados cara sanes kangge mbatalaken acara nikahanipun Artemis lan Orion. Apollo nyuwun Gaia supados ngirim kalajengking supados nguyak Orion dumugi mlebet ing segara. Apollo lajeng nantang Artemis supados nedahaken kapinteranipun anggènipun manah. Amargi angkuh lajeng Artemis langsung manah barang ireng ingkang wonten ing tengah segara dumugi ombak mbeta awakipun Orion ing dharatan. Artemis ingkang dukha banjur nangis lan mapanaken Orion ing langir. Minangka mbales Apollo, banjur Artemis mateni Koronis, kekasih Apollo.

Versi ingkang kaping tiga punika Artemis piyambak ingkang mateni Orion. Wonten ingkang ngandharaken bilih punika amargi Orion ingkang umuk ugi amargi Orion naté nyobi merkosa Artemis utawi salah satunggaling pendhèrèkipun. Wonten ugi versi ingkang ngandharaken bilih Artemis rumaos kuciwa amargi Orion lan Eos punika zina.

Cathetan suku[besut | besut sumber]

  1. ^ [1] (id) dunia bintang (dipunakses tanggal 28 Januari 2013)
  2. ^ [2] (id) Orion (dipunakses tanggal 28 Januari 2013)