Orion (mitologi)

Saka Wikipédia, Bauwarna Mardika abasa Jawa / Saking Wikipédia, Bauwarna Mardika abasa Jawi
Langsung menyang: pandhu arah, pados
Ukiran ingkang dados gambaranipun Orion.

Orion menika satunggaling raksesa ingkang bagus saking Poseidon lan Euriale[1] . Orion menika kagungan kaluwihan mlampah wonten ing nginggilipun toya amargi bapakipun menika dewa lautan.

Wonten ing mitologi[sunting | Owah sumber]

Orion nate nyambut damel marang Raja Oinopion ananging lajeng kesah lan dipundamel wuta (tuna netra) amargi sampun merkosa putrinipun Raja Oinopion inggih menika Merope [2]. Lajeng Orion banjur nyuwun pitulungan dhateng Hefaistos lan dipunsambuti assistenipun, Keudalion supados mbeta Orion manggihaken Helios ingkang saged ngonduraken paningalanipun. Orion lajeng ngaso wonten ing Pulo Delos lan dados kanca caket saha pendherek ingkang paling dipunremeni déning Artemis. Wonten tigang versi babagan sédanipun Orion lan kados pundi saéngga Orion dados rasi bintang ing langit.

Seda[sunting | Owah sumber]

Hyginus, Ovidius, lan Hesiodos damel versi bilih ingkang mateni Orion menika Gaia, Sang Ibu Bumi. Wonten kalih alesan kenging menapa Gaia mateni Orion inggih menika ingkang kapisan amargi Orion menika umuk lan rumaos langkung sekti tinimbang Artemis utawi Leto. Gaia boten remen kalihan pangandikan Orion saéngga ngirim kalajengking raksesa, Skorpio supados paring piwales marang Orion ingkang umuk. Versi kaping kalih menika Skorpio nyerang Artemis lan ibunipun ananging Orion dados pelindung lan matur bilih boten wonten makhluk ingkang boten saged piyambakipun pateni. Gaia lajeng paring prentah supados mateni Orion ingkang umuk. Cariyos kekalih menika kapungkasan kanthi Zeus ingkang remen kalihan kuwantunanipun Orion sesarengan kalihan Artemis dipunangkat dhateng langit. Ananging ing sisihipun Orion ugi kapasang rasi bintang Scorpio minangka pitutur dhumateng manungsa supados boten umuk. Awit saking menika, menawi rasi Scorpio katingal lajeng rasi Orion menika dados mbleret.


Diane auprès du cadavre d'Orion karyanipun Daniel Seiter, nggambarakaen prastawa sedanipun Orion.

Versi sanes saking Hyginus menika Artemis lan Orion sansaya dangu tresna lan Orion nglamar Artemis. Artemis langsung nampi Orion kemawon tanpa mireng Apollo ingkang sampun nyobi ngelingaken Artemis (wonten ing saperangan versi Apollo ngelingkaken amargi Artemis menika kekasih Eos ). Ananging Artemis boten mirang saéngga Apollo pados cara sanes kangge mbatalaken acara nikahanipun Artemis lan Orion. Apollo nyuwun Gaia supados ngirim kalajengking supados nguyak Orion dumugi mlebet ing segara. Apollo lajeng nantang Artemis supados nedahaken kapinteranipun anggènipun manah. Amargi angkuh lajeng Artemis langsung manah barang ireng ingkang wonten ing tengah segara dumugi ombak mbeta awakipun Orion ing dharatan. Artemis ingkang dukha banjur nangis lan mapanaken Orion ing langir. Minangka mbales Apollo, banjur Artemis mateni Koronis, kekasih Apollo.

Versi ingkang kaping tiga menika Artemis piyambak ingkang mateni Orion. Wonten ingkang ngandharaken bilih menika amargi Orion ingkang umuk ugi amargi Orion naté nyobi merkosa Artemis utawi salah satunggaling pendhèrèkipun. Wonten ugi versi ingkang ngandharaken bilih Artemis rumaos kuciwa amargi Orion lan Eos menika zina.

Cathetan suku[sunting | Owah sumber]

  1. ^ [1] (id) dunia bintang (dipunakses tanggal 28 Januari 2013)
  2. ^ [2] (id) Orion (dipunakses tanggal 28 Januari 2013)
Sumber artikel punika saking kaca situs web: "https://jv.wikipedia.org/w/index.php?title=Orion_(mitologi)&oldid=836337"