Babad Pakepung: Béda antara owahan

Menyang navigasi Menyang panggolèkan
332 bèt wis ditambahake ,  2 taun kepungkur
babad
(babad)
(babad)
[[File:Keraton surakarta.jpg|500px|thumb|Kraton Surakarta Wonten ing Jaman Saiki.|al=]]
 
'''''Babad Pakepung'''''<ref>{{Cite journal|last=Hadi|first=Susilo|date=1982-06-19|title=Tinjauan Babad Pakepung|url=|journal=Skripsi|volume=1|pages=42}}</ref> inggih menika karyanipun saking Kyai Yasadipura II<ref>{{Cite web|url=http://www.domestik.web.id/id1/189-86/Yasadipura-Ii_35732_domestik.html|title=Yasadipura II|last=|first=|date=|website=www.domestik.web.id|archive-url=|archive-date=|dead-url=|access-date=2019-11-07}}</ref>. Naskah menika kalebet wonten ing jaman [[Kasunanan Surakarta Hadiningrat|Surakarta]] enggal lan dipunlebetaken wonten ing serat enggal. Naskah Babad Pakepung dipunserat wonten ing jaman pamréntahanipun Kangjeng Susuhunan Paku Buwana IV<ref>{{Cite web|url=https://sr.rodovid.org/wk/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE:ChartInventory/26151|title=Kanjeng Susuhunan Pakubuwono IV / Raden Mas Subadya (Sunan Bagus) b. 2 септембар 1768 d. 2 октобар 1820 - Индекс потомака - Родовид|website=sr.rodovid.org|access-date=2019-11-17}}</ref>. Kitab Babad Pakepung menika nyariyosaken rikala Kangjeng Susuhunan Paku Buwana IV ngupakara tiyang ingkang dipunanggep sekti, dipunwastani Bahman, Wiradigda, Panengah, lan Kanduruan. Bab menika dadosaken sujana pamréntah Walandi lan [[Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat|Kraton Ngayogyakarta]] amargi badhe dadosaken prekawis ingkang ageng. Ananging, piyambakipun anyangka bab kasebat dadosaken gègèr.
 
Kejawi saking menika, Surakarta dipunkepung kaliyan bala tentara saking Kraton Ngayogyakarta, pamréntah Walandi, lan [[Kadipatèn Mangkunagaran|Mangkunegaran]]. Masarakat Kraton Surakarta liwung lan gorèh sanget. Icalipun kasedhihan sarta bibaripun barisan-barisan ingkang ngepung menika amargi wontenipun berkah kaliyan pitutur saking tiyang-tiyang sepuh wonten ing Surakarta. Piyambakipun nyukani pitutur supados 4 (sekawan) tiyang sekti ingkang badhe dadosaken kisruh wau dipuncepeng.
 
== Serat Lantaran ==
Wonten ing ngandhap, injih menika cuplikan serat pengantar ingkang wonten ing Babad Pakepung<ref>{{Cite book|title=Ensiklopedi Sastra Jawa|last=Prabowo, dkk|first=Dhanu Priyo|publisher=|year=2010|isbn=978-979-185-236-4|location=Yogyakarta|pages=51}}</ref>:
 
#''Kang sinawung sekar gula milir, duk jumeneng dalem jeng susunan, nenggih Paku Buwane, je kang Abdurrahman iku, Sayidina panata gami, Senapati Ngalaga, ingkang kaping catur, kang Ngadhaton Surakarta, dèrèng lama dénya jumeneng narpati, wantu nata taruna.''
== Prawatakan ==
 
# '''''Susuhunan Paku Buwana IV, raja ing Kraton Surakarta:''''' GampilAnggadhahi watak gampil pitados kaliyan tiyang sanes, seneng mendhet putusan piyambak, lan tegas.
# '''Radèn Ngabéi Yasadipura:''' SetyaAnggadhahi watak setya, wicaksana, sabar, lan kebek dening pamikiran.
# '''''Panengah, Wiradigda, Nursalèh, Bahman:''''' Anggadhahi watak srakah, seneng ngapusi, pengecut, lan seneng ngèmèhake tumrap liyan.
 
46

besutan

Menu navigasi