Menyang kontèn

Kuwé mangkok

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Kuwé mangkok

Kué Mangkok inggih punika salah satunggaling dhedhaharan tradhisional ingkang kadamel saking glepung beras. Dipunwastani kué mangkok amargi wujudipun kué ingkang mekrok kados mangkok. Kué mangkok ingkang kalebet jajanan pasar punika dipunbiwarakaken kaping pisan déning imigran saking Tiongkok sisih kidul.

Déné bahan dhasar kanggé damel kué mangkok inggih punika glepung beras ingkang dipuncampur kaliyan glepung terigu, tapé saking téla, gendhis, lan sapanunggalanipun.

Bahan-bahan kanggé damel kue mangkok[besut | besut sumber]

Kanggé damel kue mangkok dipunbetahaken bahan-bahan ing ngandhap punika:

 • 175 gram glepung beras
 • 175cc toya adhem
 • 100 gram tape saking tela (dipunpilih ingkang empuk)
 • 150 gram gendhis palem
 • 75 gram tepung terigu
 • 50 gram gendhis pasir
 • 125cc jarang panas
 • 125cc soda/sprite
 • 1 sdt baking powder
 • Cithakan kué mangkok/ron gedhang [1][2]

Caranipun damel kué mangkok[besut | besut sumber]

 1. Ingkang sapisan, glepung beras dipuncampur kaliyan toya adhem.
 2. Sasampunipun, dipunlebetaken tapé kaliyan gendhis palem ingkang saderèngipun sampun dipunudak ngantos rata.
 3. Manawi sampun, lajeng dipunlebetaken glepung terigu saha gendhis pasir. Lajeng adonan dipunudak nganggé séndok ngantos rata.
 4. Lebetaken jarang panas ingkang langkung rumiyin dipunadhemaken rumiyin 2-3 menit, lajeng dipunudak ngantos rata adonan ingkang wonten.
 5. Salajengipun lebetaken soda saha baking powder wonten ing adonan, dipunudak ngantos rata.
 6. Manawi sampun, adonan dipunsaring nganggé saringan kawat.
 7. Manawi adonan sampun dados, lajeng cithakan kue mangkok ingkang sampun wonten dipunpanasaken rumiyin nganggé dandang ingkang sampun umub.
 8. Salajengipun, adonan saged dipunlebetaken wonten ing cithakan ngantos cithakanipun kebak. Utawi manawi cithakanipun nganggé ron gedhang, adonan saged langsung dipuncithak wonten ing ron gedhang ingkang sampun dipundamel kados mangkok, nembé dipundang adonanipun.
 9. Adonan dipundang sadangunipun 25 menit. Manawi sampun, asiling kue ampun dipunbikak rumiyin ngantos 20 menit.[3]

Rujukan[besut | besut sumber]

 1. Tim Tabloid Nova. "Seri Resep Unggulan Aneka Snack Nova". PT Primamedia Pustaka. Jakarta: 2002
 2. kue mangkok 1 Archived 2012-08-25 at the Wayback Machine.(kaundhuh tanggal 27 Agustus 2012)
 3. kue mangkok 2(kaundhuh tanggal 27 Agustus 2012)