Kusir

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Kusir ing Boston, Massachusetts, 1902
Pak Karmin, salah sawijining kusir dhokar ing Kutha Nganjuk nalika mangkat laut ninggal koplakan, 2021
Kusir saking Rusiya, gambar kapundhut saderengipun warsa 1917 - kendhit kang kaagem dening kusir nuduhaken kasugihaning bendaranipun

Kusir inggih punika tiyang ingkang nggelak kudha utawi jaran saking nginggilipun rata, dhokar, andhong, lan kendharaan sapanunggalanipun ingkang dados srana titihaning pra penumpang.

Ayahan kang utama tumrap para kusir inggih punika nyepeng kendhalining jaran (utawi kewan sanes kadosta bagal). Wonten kahanan mligi, anggenipun ngayahi karya, kusir kerep kabiyantu dening pekathik ingkang bakal ngrencangi kusir kagem nangani kahanan punapa kemawon kang boten saget dipunkontrol kusir saking nginggilipun rata.

Ageman Livery gagrak Swedia kagem pekathik.

Étimologi[besut | besut sumber]

Tembung "kusir" punika salah satunggaling tembung serapan saking tembung Basa Wlandi "koetsier". Tembung "koetsier" piyambak kaanggit saking tembung "koets" ingkang ngemu suraos "rata".