Kidung Sesingir

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Menyang navigasi Menyang panggolèkan

Kidung Sesingir iki salah sijiné sastra Jawa Anyar sing migunakaké tembang Macapat. Kidung Sesingir kaanggit déning Susuhunan Paku Bawana IX.

Seratan kawiwitan kanthi tembang Kinanthi, ya iku:
Kinanthi amurwaning kidung
sinarèndra kang mandhiri
Surakarta kaping IX
kuwara widagdêng kawi
wasisé gendhing wis kondhang
mumpuni kidung palupi

Saliyané Kinanthi, Paku Bawana IX uga ngagem Mijil, Gambuh, Sinom, Pucung, Pangkur, Maskumambang, Durma, Megatruh, Asmarandana, Sinom, Dhandhanggula, lan Girisa.

Isiné piwulang prakara urip. Upamané ing tembang Dhandhanggula iki:
Wus winawas ing jaman samangkin
akèh wong mangerti basaning liyan
kapiran basané dhéwé
jamané wong mèt kawruh
den salesih wajibirêki
den manggon tékadira
ywa was-wasing kalbu
iku lagi ngupayakna
kawruhing liyan dadiya busanêng nagri
ywa malbu kalbunira