Fukubukuro

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa
Fukubukuro

Fukubukuro (福袋? kantong keberuntungan) inggih punika kantong kanthi isi manéka barang ingkang dipunsadé toko serba ada utawi pusat perbelanjaan ing Jepang nalika dinten kapisan toko wiwit dipunbikak sasampunipun libur warsa enggal Jepang. Barang ingkang dipunlebetaken dhateng kantong kasebut padatanipun kados busana, tas, speatu, utawi dedhaharan ingkang dipunremeni déning tiyang kathah. Cacahipun regi barang kasebut padatanipun tigang kali lipatipun saking regi fukubukuro [1]. Ingkang mundhut boten saged mirsani barang ingkang wonten ing salebeting kantong, ananging padatanipun barang ingkang dipunlebetaken dhateng kantong asring barang ingkang énggal lan tasih saé. Pehak oko ugi boten ngandharaken jumlah lan jinis barang kasebut lan asring barang-barang punika dipunlebetaken kanthi ngawur utawi acak. Ingkang mundhut kadang kala pikantuk kabegjan menawi keleresan remen kalihan sadaya barang ingkang wonten ing kantong kasebut. Ananging asring ugi tuna utawi rugi amargi barangipun boten jumbuh kalihan remenipun ingkang mundhur. Ingkang mundhut asring ngajak kulawarganipun utawi kanca nalika mundhut fukubukuro supados saged ijolan nalika pikantuk barang ingkang boten dipunremeni.

Isi kantong[besut | besut sumber]

Isi kantong kabgejan punika padatanipun sampun dipunrumpaka déning péhak penyadé dumugi wiwit 6 wulan saderengipun. Ing toko sarwi wonten, saben bagéyan penyadean (busana wanita, busana kakung, sepatu) nyiapaken fukubukuro ingkang jumbuh kalihan barang ingkang dipunsade. Fukubukuro ing bagéyan busana wanita isinipun maneka klambi lan asring kalihan tas, sarung tangan, syal, utawi sabuk. Toko sarwi wonten ngginakaken fukubukuro minangka sarana promosi supados kathah ingkang dugi belanja ing obral warsa énggal ingkang dipunwastani hatsu-uri (penyadéan kapisan). Nalika badhé dumugi ing pungkasan taun, ing toko sarwi wonten ngginakaken adicara TV ingkang pamirsanipun kathahipun wanita lan ibu-ibu supados maringi kesempatan ningali sekedhik menapa ingkang dipunlebetaken dhateng kantong. Fukubukuro ugi dipunsade mawi regi ingkang mirah, saéngga fukubukoro ingkang dipunsade toko sarwi wonten padatanipun langkung cepet telas. Wonten ugi ingkang kedah antri wiwit saderengipun toko dipunbikak. Ingkang mundhut namung ngandhelaken kabegjan menapa isinipun kantong, ananging bilih ingkang sial punika pikantuk barang ingkang sisah payu wonten ing toko kasebut.

Sajarah[besut | besut sumber]

Tradisi nyadé barang wonten ing kantong kabegjan punika sampun wonten ing Jepang wiwit pungkasan zaman Meiji. Matsuya Department Store ing Ginza Tokyo wiwit nyadé fukubukuro nalika taun 1907. Toko sarwi wonten Matsuzakaya ngandharaken bilih pehakipun wiwit nyadé kantong kabegjan ingkang dipunwastani Takarabako (多可良函? kotak harta) mawi regi 50 sen nalika taun 1911.[2] Sapunika kathahipun sadaya toko sarwi wonten lan pusat belanja ing Jepang nyade fukubukuro minangka tradisi warsa énggal. Pusat belanja Ikspiari ing Tokyo Disney Resort kawentar awit saking nyade fukubukuro ingkang kawiwitan paling gasik ing Jepang, mliginipun wonten ing tanggal 1 Januari bibar gantos taun[3].

Cathetan suku[besut | besut sumber]

Pranala njawi[besut | besut sumber]