Budi Darma

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Budi Darma
Budi Darma.jpg
Lair(1937-Cithakan:NOMORBULAN-25)25 April 1937
Indonésia Rembang, Jawa Tengah
PakaryanPenulis, Sastrawan, Jurnalis

Budi Darma ingkang miyos wonten inh Rembang 25 April 1937 inggih punika guru besar wonten ing FPBS Universitas Negeri Surabaya (rumiyin IKIP Surabaya).[1] Piyambakipun putra angka sekawan sakin g enem sedherekipun ingkang sedayanipun kakung. Bapakipun inggih makarya dados punggawa kantor pos, ingkang dadosaken piyambakipun kedah pindhah- pindhah dalemipun amargi ndhèrèk papan makaryanipun bapakipun saking kithah satunggal dhateng kitha sanèseipun.[2] Budi Darma rampng kuliah ing Jurusan Sastra Barat, Fakultas Sastra, Universitas Gadjah Mada ing taun 1963 lan nalika lulusan punika piyambakipun pikantuk Bintang Bakti Wisuda.[3] Kajawi punika, Budi Darma ugi sampun naté pados kawruh wonten ing Universitas Hawaii, Honolulu, Amérikah Sarékat ing taun 19701971, lajeng pikantuk gelar MA saking Universitas Indiana, Bloomington, AS (1976), saha pikantuk gelar Ph.D. saking universitas ingakng sami ing taun (1980).[4] Jabatan Visiting Research Associate ugi sampun naté dipunlaksanakaken saking Universitas Indiana. Namanipun Budi Darma ugi sampun dipunpacak wonten ing Who's Who in The World, saha Ensiklopedi Pengarang Indonésia.[2]

Asiling Karya[besut | besut sumber]

Budi Darma nembé saѐstu saged nyerat wiwit taun 1968. Seratan- seratanipun inggih wujud carkak, novèl, esai, utawi makalah –makalah wonten ing kathah pertemuan. Kajawi saking antologi carkak Kritikus Adinan, ngantos sapunika kirang langkung 8 bukunipun ingkang sampun dipuncithak ing antawisipun inggih ingkang wujud novèl wonten tiga kanthi irah- irahan, Olenka (1983),Raflus (1998), saha Ny. Talis (1996); satunggal kempalan carkak, Orang-Orang Bloomington (1981); tigang kempalan esai: Solilokui (1983), Sejumlah Esai Sastra (1984), saha Harmonuium (1995);lan satunggal karya pertalan.[1] Novelipun Budi Darma ingkang sapisan inggih punika Olenka, inggih novelipun ingkang kathah dipunremeni déning masarakat saha ingkang dadosaken piyambakipun pikantuk kathah pangaji.[5] Rafilus inggih novelipun ingkang nomer kalih. Novèl punika dipunseat nalika piyambakipun pikantuk undhangan dhateng Inggris ing taun 1985. Sanajan latar prastawa ingkang dipungambaraken wonten ing novèl mau kadadosan ing Surabaya, nanging piyambakipun kasil ngandharaken sisih peteng saking pagesanganipun manungsa. Piyambakipun langkung remen ningali prakawis ingkang kadadosan ing gesangipun tiyang minangka tandha-tandha umum sanen minangka produk tandha-tandha sosial kemawon.[6] Kempalan cariyosipun ingkang kanthi irah-irahan Orang-Orang Bloomington dipunserat nalika piyambakipun wontn ing Bloomingtoon, Amérikah Sarékat. Wonten ing bukunipun, Modern Indonesian Literature jilid kaping 2, Prof. Dr. A. Teeuw ndhudhah karya-karyanipun Budi Darma wonten ing bab mirunggan. Satunggaling caerpenipun Budi Darma ingkang kapacak wonten ing kalawarta Horison,Sang Anak déningSatyagaraha Hoerip dipunlebetaken wonten ing antologi Cerita Pendek Indonésia jilid kaping 3, dipuncithak déning Pusat Pembinaan dan Pengembangan Basa, Departemen Wiyata dan Kebudayaan R.I. (1980).[7]

Cathetan suku[besut | besut sumber]

  1. a b Darma, Budi. Kritikus Adinan. Bentang, 2002, Jogjakarta. Kaca 291-292.
  2. a b Suyatno. Prosa Moral Hitam dan Putih. Lembaga Penerbit Fakultas Basa dan Seni Universitas nagari Surabaya, 2012, Surabaya. kaca 70-71.
  3. [1] Budi Darma (dipunundhuh tanggal 21 Januari 2013)
  4. Eneste, Pamusuk. Buku Pintar Sastra Indonésia. Kompas, 2001, Jakarta. Halaman 52-53.
  5. [2] Olenka Diluncurkan Kembali (dipunundhuh tanggal 21 Januari 2013)
  6. Darma, Budi. Rafilus. Balai Pustaka, 1988, Jakarta.
  7. Darma, Budi. Orang-Orang Bloomington. Sinar Harapan, 1980, Jakarta.