Budi Darma

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa
Budi Darma
Budi Darma.jpg
Lair (1937-04-25)April 25, 1937
Indonésia Rembang, Jawa Tengah
Pegawéyan Penulis, Sastrawan, Jurnalis

Budi Darma ingkang miyos wonten inh Rembang 25 April 1937 inggih punika guru besar wonten ing FPBS Universitas Negeri Surabaya (rumiyin IKIP Surabaya).[1] Piyambakipun putra angka sekawan sakin g enem sedherekipun ingkang sedayanipun kakung. Bapakipun inggih makarya dados pegawé kantor pos, ingkang dadosaken piyambakipun kedah pindhah- pindhah dalemipun amargi ndherek papan makaryanipun bapakipun saking kithah setunggal dhateng kitha sanѐseipun.[2] Budi Darma rampng kuliah ing Jurusan Sastra Barat, Fakultas Sastra, Universitas Gadjah Mada ing taun 1963 lan nalika lulusan punika piyambakipun pikantuk Bintang Bakti Wisuda.[3] Kejawi saking punika, Budi Darma ugi sampun naté pados kawruh wonten ing Universitas Hawaii, Honolulu, Amerika Serikat ing taun 19701971, lajeng pikantuk gelar MA saking Universitas Indiana, Bloomington, AS (1976), saha pikantuk gelar Ph.D. saking universitas ingakng sami ing taun (1980).[4] Jabatan Visiting Research Associate ugi sampun naté dipunlaksanakaken saking Universitas Indiana. Asmanipun Budi Darma ugi sampun dipunpacak wonten ing Who's Who in The World, saha Ensiklopedi Pengarang Indonesia.[2]

Asiling Karya[besut | besut sumber]

Budi Darma nembé saѐstu saged nyerat wiwit taun 1968. Seratan- seratanipun inggih arupi cerpen, novel, esai, utawi makalah –makalah wonten ing kathah pertemuan. Kejawi saking antologi cerpen Kritikus Adinan, ngantos sak punika kirang langkung 8 bukunipun ingkang sampun dipuncithak ing antawisipun inggih ingkang wujud novel wonten tiga kanthi irah- irahan, Olenka (1983),Raflus (1998), saha Ny. Talis (1996); setunggal kempalan cerpen, Orang-Orang Bloomington (1981); tigang kempalan esai: Solilokui (1983), Sejumlah Esai Sastra (1984), saha Harmonuium (1995);lan setunggal karya terjemahan.[1] Novelipun Budi Darma ingkang sepisan inggih punika Olenka, inggih novelipun ingkang kathah dipunremeni déning masyarakat saha ingkang dadosaken piyambakipun pikantuk kathah penghargaan.[5] Rafilus inggih novelipun ingkang nomer kalih. Novel punika dipunseat nalika piyambakipun pikantuk undhangan dhateng Inggris ing taun 1985. Sanajan latar prastawa ingkang dipungambaraken wonten ing novel kasebut kadadosan ing Surabaya, ananging piyambakipun kasil ngandharaken sisih peteng saking pagesanganipun manungsa. Piyambakipun langkung remen ningali perkawis ingkang kadadosan ing gesangipun tiyang minangka gejala umum sanen minangka produk gejala sosial kemawon.[6] Kempalan cariyosipun ingkang kanthi irah-irahan Orang-Orang Bloomington dipunserat nalika piyambakipun wontn ing Bloomingtoon, Amerika Serikat. Wonten ing bukunipun, Modern Indonesian Literature jilid kaping 2, Prof. Dr. A. Teeuw ndhudhah karya-karyanipun Budi Darma wonten ing bab khusus. Satunggaling caerpenipun Budi Darma ingkang kapacak wonten ing majalah Horison,Sang Anak déningSatyagaraha Hoerip dipunlebetaken wonten ing antologi Cerita Pendek Indonesia jilid kaping 3, dipuncithak déning Pusat Pembinaan dan Pengembangan Basa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I. (1980).[7]

Cathetan suku[besut | besut sumber]

  1. ^ a b Darma, Budi. Kritikus Adinan. Bentang, 2002, Jogjakarta. Kaca 291-292.
  2. ^ a b Suyatno. Prosa Moral Hitam dan Putih. Lembaga Penerbit Fakultas Basa dan Seni Universitas negeri Surabaya, 2012, Surabaya. kaca 70-71.
  3. ^ [1] Budi Darma (dipunundhuh tanggal 21 Januari 2013)
  4. ^ Eneste, Pamusuk. Buku Pintar Sastra Indonesia. Kompas, 2001, Jakarta. Halaman 52-53.
  5. ^ [2] Olenka Diluncurkan Kembali (dipunundhuh tanggal 21 Januari 2013)
  6. ^ Darma, Budi. Rafilus. Balai Pustaka, 1988, Jakarta.
  7. ^ Darma, Budi. Orang-Orang Bloomington. Sinar Harapan, 1980, Jakarta.