Bubur kacang ijo

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
bubur kacang ijo

Bubur kacang ijo inggih punika salah satunggaling olah-olahan Indonesia ingkang dipundamel saking kacang ijo lan dipunsukani toya, ron pandhan saha gula jawa ingkang salajengipun dipungodhog ngantos umub lan kacangipun empuk.[1] Manawi sampun ugi saged dipunjangkepi mawi santen ingkang anggènipun masak dipuncampur ing salebeting kacang ijo. Bubur kacang ijo èco dipundhahar ing wayah sonten utawi enjing nalika hawanipun taksih asrep. Bubur kacang ijo saged damel badan kita kros anget lan ugi dipuntambah malih kanthi kandhutan gizi ingkang kawrat wonten ing kacang ijo ingkang saé kanggé ningkataken daya tahan tubuh kita. Kajawi punika, bubur kacang ijo ugi saged damel wareg sinten kemawon ingkang dhahar, dados punika cocog dipundhahar minangka dhaharan tambahan ing antawisipun jam dhahar siyang saha dalu. Cara kanggé damel bubur kacang ijo punika boten angèl. Kanthi ndhèrèk cara-cara ingkang sampun wonten kanggé damel bubur kacang ijo, panjenengan sampun saged damel bubur kanthi raos ingkang éco ugi boten badhé ngirangi aji gizi ingkang kawrat wonten ing salebeting kacang ijo piyambak.

Bahan-bahanipun[besut | besut sumber]

Bahan-bahan ingkang dipun-ginakaken kanggé damel bubur kacang ijo ing antawisipun inggih kados makaten:[2]

Caranipun damel[besut | besut sumber]

Caranipun damel bubur kacang ijo inggih gampil sanget kados ingkang kaandharaken ing ngandhap punika:[2]

  1. Kacang ijo sadèrèngipun kedah dipunkum rumiyin dangunipun kirang langkung 6 jam supados saged mekrok rumiyin.
  2. Manawi sampun kacang ijo dipunkumbah rumiyin ngantos resik lajeng dipunsisihaken.
  3. Nggodhog toya kanthi dipunsukani sarem saha panili bubuk, dipuntengga ngantos umub.
  4. Gendhis pasir dipunlebetaken kanthi dipunsukani malih sarem saha ron pandan lajeng dipuntengga ngantos umub ugi.
  5. Bubur kacang ijo sampun samekta dipunsajèkaken kanthi nyukani santen ingkang sampun dipungodhog kala wau ing sanginggilipun bubur kacang ijo ingkang sampun mateng. Supados tetep eco dipundhahar ing wekdal dangu, saenipun manawi duduh santen dipungodhog rumiyin saderengipun dados duduh bubur kacang ijo.

Cathetan suku[besut | besut sumber]

  1. [1] Cara Membuat Bubur Kacang Hijau (dipunundhuh tanggal 20 Dhésèmber 2012)
  2. a b [2] Bubur Kacang Hijau (dipunundhuh tanggal 20 Dhésèmber 2012) Masalah sitiran: Tenger <ref> ora trep; jeneng "internet 2" diwedharaké ping bola-bali déné isiné béda

Uga delengen[besut | besut sumber]