Bubur kacang ijo

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa
(Dilih saka Bubur Kacang Ijo)
bubur kacang ijo

Bubur kacang ijo inggih punika salah satunggaling masakan Indonesia ingkang dipundamel saking kacang ijo lan dipunsukani toya, ron pandan saha gula jawa ingkang salajengipun dipungodhog ngantos umub lan kacangipun empuk.[1] Menawi sampun ugi saged dipun jangkepi mawi santen ingkang anggènipun masak dipuncampur ing salebeting kacang ijo. Bubur kacang ijo eco dipun dhahar ing wayah sonten utawi enjing nalika hawanipun taksih asrep. Bubur kacang ijo saged damel badan kita kros anget lan ugi dipun tambah malih kanthi kandungan gizi ingkang kawrat wonten ing kacang ijo ingkang saé kangge ningkataken daya tahan tubuh kita. Kejawi saking punika, bubur kacang ijo ugi saged damel wareg sinten kemawon ingkang dhahar, dados punika cocog dipun dhahar minangka dhaharan tambahan ing antawisipun jam dhahar siyang saha dalu. Cara kanggé damel bubur kacang ijo punika boten angèl. Kanthi ndhèrèk cara-cara ingkang sampun wonten kanggé damel bubur kacang ijo, panjenengan sampun saged damel bubur kanthi raos ingkang éco ugi boten badhe ngirangi nilai gizi ingkang kawrat wonten ing salebeting kacang ijo piyambak.

Bahan-bahanipun[besut | besut sumber]

Bahan-bahan ingkang dipun ginakaken kanggé damel bubur kacang ijo ing antawisipun inggih kados mekaten:[2]

Caranipun damel[besut | besut sumber]

Caranipun damel bubur kacang ijo inggih gampil sanget kados ingkang kaandharaken ing ngandhap punika:[2]

  1. Kacang ijo sak derengipun kedah dipun kum rumiyin dangunipun kirang langkung 6 jam supados saged mekrok rumiyin.
  2. Menawi sampun kacang ijo dipun kumbah rumiyin ngantos resik lajeng dipun sisihaken.
  3. Nggodhog toya kanthi dipun sukani sarem saha panili bubuk, dipun tengga ngantos umub.
  4. Gendhis pasir dipun lebetaken kanthi dipun sukani malih sarem saha ron pandan lajeng dipun tengga ngantos umub ugi.
  5. Bubur kacang ijo sampun samekta dipun sajekaken kanthi nyukani santen ingkang sampun dipun godhog kala wau ing sanginggilipun bubur kacang ijo ingkang sampun mateng. Supados tetep eco dipun dhahar ing wekdal dangu, saenipun menawi duduh santen dipun godhog rumiyin saderengipun dados duduh bubur kacang ijo.

Cathetan suku[besut | besut sumber]

  1. ^ [1] Cara Membuat Bubur Kacang Hijau (dipunundhuh tanggal 20 Desember 2012)
  2. ^ a b [2] Bubur Kacang Hijau (dipunundhuh tanggal 20 Desember 2012) Masalah sitiran: Tenger <ref> ora trep; jeneng "internet_2" diwedharaké ping bola-bali déné isiné béda

Uga delengen[besut | besut sumber]