Louis IV saking Prancis

Saka Wikipédia, Bauwarna Mardika abasa Jawa / Saking Wikipédia, Bauwarna Mardika abasa Jawi
Langsung menyang: pandhu arah, pados
Louis IV
Louis IV saking Prancis
Rajanipun kaum Frank
Pamaréntahan 936 – 954
Didhisiki Raoul saking Prancis
Pangganti Lothair saking Prancis
Garwa Gerberga saking Saksoni
Bapa Charles ingkang Prasaja
Ibu Eadgifu saking Inggris
ing Compiègne Abbey, Saint-Corneille, Prancis

Louis IV (10 Séptember 920 – 30 Séptember 954), asring sinebat d'Outremer utawi Transmarinus (kekalihipun nggadhahi teges "saking mancanegari"[1]), inggih menika raja saking Prancis Kilèn, utawi raja Prancis ingkang miyos tanggal 5 September 920 ing London.[2] Louis IV kalebet trah kulawargi dhinasti Carolingian, putranipun Charles ingkang Prasaja lan Eadgifu saking Inggris, putrinipun Raja Edward ingkang Langkung Sepuh.[3][4] Louis IV palakrami kaliyan Gerberga von Sachsen (913-969).[2] Panjenenganipun menika kagungan trah saking Prancis, Bèlgia, lan Jerman.[2] Louis IV maréntah Prancis awit taun 936-954[5] lan nelasaken sapérangan ageng saking wekdal kakuaosanipun kanggé nglawan Hugh ingkang Agung.[6]

Mangsa Alit[sunting | sunting sumber]

Wekdal Louis IV taksih alit, wonten kedadosan inggih menika ramanipun ingkang asmanipun Charles III dipunkunjara déning para bangsawan.[7] Charles dipunkunjara watawis taun 923.[8] Louis IV kaliyan ibunipun ingkang asma Eadgifu saking Inggris lajeng dipunasingaken dhateng Inggris.[9] Louis nelasaken mangsa alit lan mudha ing Inggris.[10] Ing Inggris Louis IV pidalem ing istana Raja Wessex Æthelstan.[11] Louis IV kondur dhateng Prancis sasampunipun Raja Raoul tilar donya ing taun 936.[11]

Jumeneng Nata dados Raja Prancis[sunting | sunting sumber]

Nalika Rudolph ingkang ngrebat kakuaosanipun Charles tilar donya, Ralph saking Burgundi, Hugh ingkang Agung lan para bangsawan milih Louis IV kanggé dados raja.[8] Louis IV kondur saking Inggris taun 936 lan jumenengan (dipundadosaken raja) ing Laon nalika tanggal 19 Juni 936.[8] Louis IV dipunsahaken minangka raja Prancis déning Artand, Uskup Agung Reims, dinten Ahad 19 Juni 936.[6] Uskup Artand menika kalebet panjurung utami Louis IV mengsah Hugh ingkang Agung.[8]

gegambaran Jumeneng natanipun Louis IV déning para uskup

Flodoard, satunggaling ahli sajarah sampun nyerat prastawa konduripun Louis IV, mekaten isinipun:

"Para Bretons kondur saking wewengkon sebrang segara kanthi panjurung Raja Athelstan, kondur dhateng negaranipun piyambak.[12] Duke Hugh dipunkirim ngliwati segara kanggé nimbali Louis, putra Charles, ingkang badhé dipuntampi minangka raja, lan Raja Athelstan, paklikipun, Ingkang kapisan mendhet sumpah saking utusan kaum Frank, ngirim utusan kasebat dhateng kerajaan Frank kaliyan para uskup, lan pandhérék Hugh sanésipun lan bangsawan sanés saking Frank tindak saperlu manggihi Louis IV lan nggadhahi komitmen dhateng Louis.[12] Énggal-énggal panjenenganipun mandhap ing Boulogne, kados ingkang sapun dipunsarujuki sesarengan bilih jumenengan raja badhé katindakaken ing Laon ingkang dipunberkahi kanthi berkah kerajaan.[12] Louis IV dipun-urapi lan dipunparingi mahkota déning Uskup Agung Artold, ing sangajengipun para pangarsaning praja lan kalih dasa uskup."[12]

Cecongkrahan Politik[sunting | sunting sumber]

Konflik utawi cecongkrahan politik Raja Louis IV lan Hugh narik kawigatén Raja Otto ingkang Agung saking Jerman kanggé nyerang Prancis.[9] Amargi ngadhepi mengsah ingkang sami, Louis IV lan Hugh sarujuk manunggal kanggé ngicalaken serangan saking Otto.[9] Wekdal semanten Hugh dipuncepeng Artaud, penasihatipun Raja Otto lan Hugh dipunkunjara.[9] Déné Raja Louis IV ugi saged dipuncepeng déning Normandia, sadèrèngipun dipunculaken malih.[9]

Cecongkrahan kaliyan Hugh[sunting | sunting sumber]

Sasampunipun dipunsahaken minangka raja Louis IV "d'Outremer".[11] Louis IV nandhesaken otonomi wewengkonipun saking Hugh ingkang Agung, ingkang sampun paring dhawuh supados Louis IV lan ibunipun maréntah ing Laon nalika taun 937.[11] Louis kabukti mboten dados "boneka" raja Hugh, Louis IV ngantos mbebelani pindhah saking Paris dhateng Laon kanggé nyegah pengaruh Hugh.[8] Nalika Hugh lan Hebert nyerbu wewengkon Laon ing taun 940, Louis IV kanthi ajiwa sinatriya mbebelani kuthanipun, ananging amargi Hugh dipunbiyantu raja Jerman, Otto I, pungkasanipun Louis IV kawon ing taun 941.[8] Louis IV kaliyan Otto salajengipun nindakaken prajanjen damé ing wulan Novémber 942.[8] Kekalihipun sarujuk rerukunan malih sasampunipun Herbert, panjurung utami Hugh tilar donya ing taun 943.[8]

Sanajan kagungan namung kedhaulatan de facto ingkang winates ing kutha Laon kémawon lan sapérangan wewengkon ing Prancis sisih lèr, Louis IV kagungan grengseng ingkang ageng kanggé mbrastha para pamberontak.[7] Ing wekdal kawitanipun pamaréntahan, Louis IV nyerang wewengkon Burgundi lan Aquitaine ing taun 937.[7]

Cecongkrahan kaliyan Otto[sunting | sunting sumber]

Ségel kanthi asma Otto ingkang Agung

Taun 939 Louis IV mboten akur kaliyan Kaisar Otto ingkang Agung, ingkang ndamel kekalihipun ngawontenaken paprangan.[7] Para bangsawan ingkang wonten ing wewengkon-wewengkon Prancis nyatakaken béla setya dhateng raja Prancis Louis IV.[7] Sanajan Louis IV palakrami kaliyan Gerbega saking Prancis, rayinipun Otto ingkang Agung.[7] Palakrami Louis IV kaliyan Gerbega menika mboten pikantuk idin saking Otto.[11] Kanggé sawetawis wekdal wontenipun palakrami menika saged ndadosaken Louis IV kaliyan Otto rukun lan mboten mengsahan.[7] Ananging paprangan lajeng dipunterasaken, Otto ingkang Agung nyengkuyung panguwaos saking golongan pamberontak saking karajan Prancis.[7] Ngantos dumugi warsa 942 dèrèng wonten predaméan antawisipun pihak kalih kalawau, sanajan sampun ngawontenaken prajanjén Visé-sur-Meuse.[7]

Sédanipun William Longsword, pangarsa wewengkon Normandia, ingkang nemahi pati déning Arnulf ing wulan Desember 942, ndamel Louis IV ngupadi kanggé pikantuk hak ngopéni Richard, laré enèm calon pawaris tahta Louis IV.[7] Sasampunipun mboten saged nguwaosi wewengkon Normandia, wewengkon ingkang sadèrèngipun dados kakuaosanipun Louis IV sami uwal lan dipunrebat déning mengsah-mengsahipun.[7]

Arta rècèh mawi asma Louis IV

Palakrami lan Putra-putranipun[sunting | sunting sumber]

Louis IV palakrami kaliyan Ratu Gerbega lan kagungan putra:

 • Lothaire, raja saking Prancis;[13] Lothaire dipunpilih nggantosaken Louis IV nalika tanggal 12 Nopémber 954 lan kangungan asma énggal Lothaire Raja kaum Frank.[11]
 • Putri Mathilde saking Prancis, utawi putri Gerbega[11] miyos taun 943 ing Laon, tilar donya 27 Januari 981;[14]
 • Putri Hildegarde saking Prancis, miyos taun 944 ing Laon;[15]
 • Putri Carloman saking Prancis, miyos taun 945 ing Laon;[15]
 • Pangéran Louis saking Prancis, miyos taun 948 ing Laon, tilar donya 10 September 954 ing Laon;[15]
 • Pangéran Charles saking Prancis, miyos taun 953 ing Laon;[14]
 • Pangéran Hénri saking Prancis, miyos taun 953 ing Laon;[15]
 • Pangéran Alâerade saking Prancis, miyos taun 953 ing Laon.[15]

Garis trah[16][sunting | sunting sumber]

Tilar Donya[sunting | sunting sumber]

Ing pungkasaning pamaréntahan, Louis IV kathah nemahi gangguan kados paprangan kaliyan Hugh ingkang Agung,[8] ugi wonten serbuan saking Hongaria dhateng wewengkon Prancis sisih kidul.[8] Louis IV tilar donya ing tanggal 10 Séptember 954.[8] Wonten pamanggih sanès bilih panjenenganipun tilar donya 25 Séptember 954 ing Reims, Prancis kanthi sebab ingkang mboten saged dipuntemtokaken.[2] Pamanggih sanèsipun ngéngingi sabab tilar donyanipun Louis IV menika amargi dhawah saking turangga.[17] Salajengipun pamaréntahan Prancis dipunpasrahaken dhateng putranipun ingkang asmanipun Lothaire.[8]


Sing mengku  sadurungé:
Rudolph
Raja Francis Kilèn
936–954
Diganti déning:
Lothair


Cathetan Suku[sunting | sunting sumber]

 1. ^ (fr)http://his.nicolas.free.fr.+"Louis IV". http://his.nicolas.free.fr. http://his.nicolas.free.fr/Personnes/PagePersonne.php?mnemo=LouisIV. Retrieved 31 Maret.
 2. ^ a b c d (fr)Robin Patterson. "Louis IV (c920-954), "Louis IV Carolingian from Overseas"". Familypedia. http://familypedia.wikia.com/wiki/Louis_IV_%28c920-954%29. Retrieved 25 Maret.
 3. ^ a b c d (en)CC-BY-SA. "Louis IV of France". Princeton. http://www.princeton.edu/~achaney/tmve/wiki100k/docs/Louis_IV_of_France.html. Retrieved 27 Maret.
 4. ^ (en)oldbooks.incognitaterra.org. "Les Carlovingiens - Louis IV". oldbooks.incognitaterra.org. http://oldbooks.incognitaterra.org/Louis-iv.php. Retrieved 31 Maret.
 5. ^ (en)europeanhistory.about.com. "The Rulers of France: From 840 Until 2000". europeanhistory.about.com. http://europeanhistory.about.com/library/readyref/blFranceRulers.htm. Retrieved 31 Maret.
 6. ^ a b (en)Encyclopædia Britannica, Inc. "Louis IV d'outremer Roi de France". Encyclopædia Britannica, Inc. http://global.britannica.com/EBchecked/topic/348795/Louis-IV. Retrieved 31 Maret.
 7. ^ a b c d e f g h i j k (en)LDS. "Louis IV". nndb. http://www.nndb.com/people/174/000093892/. Retrieved 25 Maret.
 8. ^ a b c d e f g h i j k l (en)Anne M Berge. "Louis IV 'd'Outremer' de France, Roi de Francie Occidentale". Geni. http://www.geni.com/people/Louis-IV-d-Outremer-Roi-de-Francie-Occidentale/6000000000894017358. Retrieved 27 Maret.
 9. ^ a b c d e (en)roisdefrance.no-ip.org. "Louis IV d'Outremer". roisdefrance.no-ip.org. http://www.roisdefrance.no-ip.org/Templates/Louis4doutremer.php/. Retrieved 31 Maret.
 10. ^ (en)infoplease.com. "Louis IV". infoplease.com. http://www.infoplease.com/encyclopedia/people/louis-iv-french-king.html. Retrieved 31 Maret.
 11. ^ a b c d e f g (en)fmg.ac. "LOUIS IV 936-954". fmg.ac. http://fmg.ac/Projects/MedLands/CAROLINGIANS.htm#_Toc240955198. Retrieved 31 Maret.
 12. ^ a b c d (en)familypedia.wikia.com. "Louis IV (c920-954)". familypedia.wikia.com. http://familypedia.wikia.com/wiki/Louis_IV_%28c920-954%29. Retrieved 18 April.
 13. ^ (en)LDS. "Louis IV MAP". NNDB MAP. http://mapper.nndb.com/start/?id=93892. Retrieved 27 Maret.
 14. ^ a b (en)american-pictures.com. "Louis IV "Transmarinus" King of France". american-pictures.com. http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/per02410.htm. Retrieved 3 April.
 15. ^ a b c d e (en)LDS. "Louis IV "Transmarinus" King of France". Mathematical. http://www.mathematical.com/francelouis4transmar.html. Retrieved 27 Maret.
 16. ^ (en)geni.com. "Louis IV 'd'Outremer' de France, Roi de Francie Occidentale". geni.com. http://www.geni.com/people/Louis-IV-d-Outremer-Roi-de-Francie-Occidentale/6000000000894017358. Retrieved 18 April.
 17. ^ (en)Lutetia. "King Louis IV". findagrave.com. http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=6240881. Retrieved 15 April.

Pranala Njawi[sunting | sunting sumber]