Teh tarik

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Menyang navigasi Menyang panggolèkan

Teh tarik inggih punika unjukan legi ingkang wujud teh ingkang dipuncampur kaliyan susu ingkang limrahipun kapanggihaken wonten ing Asia Tenggara, mliginipun wonten ing Malaysia. Padatanipun unjukan punika dipunsade déning para mamak (tiyang India muslim) wonten ing Malaysia lan Singapura, ingkang ndadosaken teh tarik punika dados unjukan nasional wonten ing negara wau. Unjukan punika ugi saged kapanggihaken wonten ing sapérangan papan wonten ing Indonesia, ing antawisipun inggih punika ing Riau, Kepuloan Riau lan Aceh (sinebat teh tarek).

Etimologi[besut | besut sumber]

Teh tarik kanthi barès ateges teh ingkang dipuntarik, punika ingkang dipunlakoni déning pengrajinipun wonten ing kedai mamak India nalika damel dhaharan punika. Teh lan susu dipuncuraken ing antawisipun kalih cangkir kanthi terus-terusan dumugi teksturipun mumpluk. Tiyang ingkang damel teh terik ingkang prigel kadosdene seniman, boten naté ngutahaken sinaosa namung setetes. Langkung saking kaprigelan nedahaken lan ugi tradisi, ngecuraken teh tarik punika gadhah ancas supados tehipun saged adhem lan ngasilaken umpluk wonten ing unjukan wau.

Kandhutan[besut | besut sumber]

Unjukan punika wujud teh ingkang dipuncuraken saking gelas setunggal dhateng gelas sanesipun. Nalika proses narik teh punika, kandhutanipun dados sansaya pekat lan aromanipun saged medal. Kejawi punika, proses narik teh kasebat ugi saged mbiyantu kanggé ngadhemaken unjukan lan damel umpluk wonten ing saknginggilipun unjukan ingkang saged wonten amargi kandhutan gula ing sajroning toya teh.

Teh tarik lan teh es punika kalebet unjukan ingkang kathah dipunsade wonten ing griya dhahar para mamak lan padatanipun dipununjuk sareng kaliyan dhaharan kados déné sekul lemak, roti canai, roti tigan utawi roti tempayan. Bubuk teh ingkang dipunsade kiloan asring dipunginakaken kanggé ndamel teh tarik. Saksampunipun dipunseduh, teh lajeng dipunsaring kanthi ngginakaken kain kasa lan dipuncampur kaliyan susu kental manis.