Tandur

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa

Tandur ya iku arane pagawéan nandur winih pari ing sawah. Winih pari kang sadurungé wis disebar ing pinihan sabanjuré thukul kanthi rengket. Watara umur 40 dina lan dhuwuré wis udakara sekilan, thukulan pari mau banjur didaut. Sawisé para kadang tani lanang wis rampung anggoné nggulawenthah sawang nganggo pacul, waluku utawa jaman saiki nganggo traktor, lan nyebar winih pari nganti ndaut winihe lan ditaleni (dibawangi), prakara tandur dadi bageyane para ibu. Supaya larikan pari kang ditandur bisa ajeg, winih pari ditandur selarik nurut pinggir kiwa lan tengen. Supaya lurus, dipasang kenur lan supaya jarak winihh siji lan sijiné teratur para tani uga gawé blak saka sigaran pring kang ditengeri ing panggonan ngendi winih pari bakal ditancepake. Winih pari ditandur kanthi mundur sahengga tandur disanepakake ditata sambi mundur

Ing jaman biyèn, wiwitane olah sawah kanggo nandur pari nalika wiwit mangsa rendheng lan pari ing tangan kang diangkat sakdhuwure lintang luku wis tumiba.