Talak

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa
talak

Talak sacara etimologi ya iku ngeculaké talènan, yènta sacara termologi ya iku ngeculaké hubungan pernikahan kanti lafad talak utawa kang semakna, utawa ngilangi ikatan perkawinan kanti wektu iku uga utawa jarak katentu kanti gunakake lafad katentu uga. Ikatan perkawinan isa ucul wektu iku uga yèn ngendi bojo lanang nalak bojo wedok kanti talak ba'in.[1]

Werna-werna Talak[besut | besut sumber]

Salah sijiné panyebab pedoté bebojoan ya iku disebapaké déning talak. Sacara garis gedhéné dideleng saka éntok lan orané rujuk manèh, talak kabagi dadi rong (2) werna, ya iku:

Saka rong (2) werna talak kasebut, banjur bisa dideleng saka pira-pira segi, kayata:

 1. Iddah haid utawa suci
 2. Iddah amerga meteng
 3. Iddah kanti wulan
 • Saka segi keadaan bojo lanang, talak kabagi ana loro (2), ya iku:
 1. Talak mati
 2. Talak Urip
 • Saka segi wektu kadadean talak kabagi dadi loro (2), ya iku:
 • Talak Munajjas

Talak munajjas ya iku talak kang digantungaké karo sarat lan ora disandaraké marang jaman utawa wektu kang arep teka, ananging talak kang ditibakaké ing wektu diucapaké talak iku dhéwé.

 • Talak mua'lak

Ya iku talak kang tibané disandaraké ing jaman utawa wektu kang arep teka. Contoné: Bojo lanang ngomong karo bojoné wédok, Kowé tak talak ngsuk utawa kowé tak talak ngésuké. Istilah liya saka talak mu'allaq ya iku ta'lik talak.[2]

 • saka segi apik utawa orane, ana loro
 • Talak sunni

talak sunni ya iku talak kang kadadean jumbuh karo agama, ya iku salah sijine bojo lanang na;ak bojone kang wis dicampuri kanti sepisan talak ing wektu resik lan durung isa di emek manèh ing wektu resik iku andhedhasar dawuhe Alloh SWT kang surasane mengkene: talak (kang isa dirujuki) kaping pindo. Sak wise iku éntuk rujuk manèh kanti cara kang ma'ruf utawa megat kanti cara kang apik(QS. Al Baqarah: 229) Diarani talak sunni yèn nduwèni 3 sarat, ya iku:

 1. Bojo wedok kang ditalak wis pernah dikumpuli. Yen talak ditibakake ing bojo wedok kang durung pernah dikumpuli, mangka ora kalebu talak sunni.
 2. Bojo wedok isa langsung nglakokake iddah suci sakwise ditalak.
 3. Talak iku ditibakake nalika bojoe ing wektu suci
 • Talak bid'iy

Talak bid'iy ya iku talak kang ditibakake ing wektu lan jumlah kang ora trep. Talak bid'iy arupa talak kang dilakokake ora miturut petunjuk syariah, isa iku ngenani wektune, utawa cara-cara nibakake. Talak bid'iy kasebut kayata,

 1. Talak kang ditibakakenalika bojone ing wektu nalika haid.
 2. talak kang ditibakake nalika keadaan suci, ananging wis pernah dikumpuli nalika isih keadaan suci kasebut.
 • 'saka segi cara nglkokake ana 5, ya iku':
 1. talak nganggo omongan

Omongan talak ana kang sharih lan ana kang kinayah. Tetembungan kang sharuh artine is dipahami maknane, kayata Kowe tak pegat, utwa kanti tembung liya kang nunjukake ati talak.

cathetan Sikil[besut | besut sumber]