Talak

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Talak

Talak kanthi etimologi ya iku ngeculaké talènan, yènta kanthi termologi ya iku ngeculaké gayutan pernikahan kanti lafad talak utawa kang semakna, utawa ngilangi ikatan perkawinan kanti wektu iku uga utawa jarak katentu kanti gunakake lafad katentu uga. Ikatan perkawinan bisa ucul wektu iku uga yèn ngendi bojo lanang nalak bojo wédok kanti talak ba'in.[1]

Werna-warna Talak[besut | besut sumber]

Salah sijiné jalaran pedoté bebojoan ya iku disebapaké déning talak. Sacara garis gedhéné dideleng saka éntok lan orané rujuk manèh, talak kapérang dadi rong (2) warna, ya iku:

Saka rong (2) warna talak mau, banjur bisa dideleng saka pira-pira segi, kaya ta:

 1. Iddah haid utawa suci
 2. Iddah amarga meteng
 3. Iddah kanti wulan
 • Saka segi keadaan bojo lanang, talak kapérang ana loro (2), ya iku:
 1. Talak mati
 2. Talak Urip
 • Saka segi wektu kadadéan talak kapérang dadi loro (2), ya iku:
 • Talak Munajjas

Talak munajjas ya iku talak kang digantungaké karo sarat lan ora disandaraké marang jaman utawa wektu kang arep teka, nanging talak kang ditibakaké ing wektu diucapaké talak iku dhéwé.

 • Talak mua'lak

Ya iku talak kang tibané disandaraké ing jaman utawa wektu kang arep teka. Contoné: Bojo lanang ngomong karo bojoné wédok, Kowé tak talak ngsuk utawa kowé tak talak ngésuké. Istilah liya saka talak mu'allaq ya iku ta'lik talak.[2]

 • saka segi apik utawa orane, ana loro
 • Talak sunni

talak sunni ya iku talak kang kadadéan jumbuh karo agama, ya iku salah sijiné bojo lanang na;ak bojone kang wis dicampuri kanti sapisan talak ing wektu resik lan durung bisa di emek manèh ing wektu resik iku andhedhasar dawuhe Alloh SWT kang surasane mengkene: talak (kang bisa dirujuki) kaping pindo. Sak wise iku éntuk rujuk manèh kanti cara kang ma'ruf utawa megat kanti cara kang apik(QS. Al Baqarah: 229) Diarani talak sunni yèn duwé 3 sarat, ya iku:

 1. Bojo wédok kang ditalak wis pernah dikumpuli. Yèn talak ditibakake ing bojo wédok kang durung pernah dikumpuli, mangka ora kalebu talak sunni.
 2. Bojo wédok bisa langsung nindakaké iddah suci sawisé ditalak.
 3. Talak iku ditibakake nalika bojoe ing wektu suci
 • Talak bid'iy

Talak bid'iy ya iku talak kang ditibakake ing wektu lan jumlah kang ora trep. Talak bid'iy wujud talak kang dilakokake ora miturut petunjuk syariah, bisa iku ngenani wektune, utawa cara-cara nibakake. Talak bid'iy mau kaya ta,

 1. Talak kang ditibakakenalika bojone ing wektu nalika haid.
 2. talak kang ditibakake nalika keadaan suci, nanging wis pernah dikumpuli nalika isih keadaan suci mau.
 • 'saka segi cara nglkokake ana 5, ya iku':
 1. talak nganggo omongan

Omongan talak ana kang sharih lan ana kang kinayah. Tetembungan kang sharuh tegesé is dipahami tegesé, kaya ta Kowe tak pegat, utwa kanti tembung liya kang nunjukake ati talak.

cathetan Sikil[besut | besut sumber]