Menyang kontèn

Pasangan (sapi)

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Grobag sapi mawi pasangan.
Pasangan ing njaban rangkah.

Pasangan inggih punika salah satunggaling pirantining lembu utawi sapi ingkang kawangun saking kajeng glondhongan utawi prejengan lan saget ugi kawangun saking pring. Pasangan kadamel kagem amrih gampile sapi anggenipun anggered momotan ingkang padatan awujud cikar utawi grobag lan wluku, pasangan punika ugi nyekecakaken bajingan anggenipun ngrukunaken sapi, nanging ewa semanten, mboten dados pesthinipun menawi pasangan punika kapikul sapi sapasang, pasangan saget ugi katumrap ing sapi cacah setunggal.

Ing sainthenging jagad, wujudipun pasangan punika wonten maneka rupi miturut adat budaya papan pinangkan lan jinising sapi kang kaagem makarya.

Kewan sanes ingkang saget dipuntrapi pasangan inggih punika maesa. Dene ing nagara manca wonten ugi kewan sanes kadosta kudha, kuldi, lan bagal kang katrapi pasangan.