Parembugan:Warak jawa

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Cara Jawané badak[besut sumber]

Éjaan sing bener badak apa badhak ya? Tracygunemanku 00:14, 30 Januari 2008 (UTC)

Sing bener badhak mbak, miturut Kamus Basa Jawa anggitan Tim Penyusun Balai Bahasa Yogyakarta:
  • 1badhak: arané kéwan saèmper kebo, sunguné siji ana ndhuwur irung, kulité kandel, Rhinnocerots sondaicut.
  • 2badhak: Kl merak
Matur nuwun Pras kothak pesen

Hehe.. kedahipun rak nggih kula ingkang matur nuwun dhumateng Panjenengan. Tracygunemanku 09:38, 30 Januari 2008 (UTC)

Sami-sami mbak, mangga silih asah, asih, asuh. Pras kothak pesen
Sekedar tambahan. Menawi ing basa Jawi Kina sato punika dipun-wastani warak. Meursault2004ngobrol 16:02, 30 Januari 2008 (UTC)

Iya pancèn bener mas, aku éling ndik isih cilik, badhak iku jenengé warak. Nanging ning kamusku kok ora ana ya? (Dhasar kamus ndesa.. ) Praskothak pesen01:06, 31 Januari 2008 (UTC)

Inggih leres, kula nggih naté mireng badhak punika warak. Warak sampun kula lebetaken ing artikel Badhak. Matur nuwun. Tracygunemanku 02:12, 31 Januari 2008 (UTC)
Wah bausastra Balai Bahasa punika mboten pepak :-) Kula kinten badhak punika tembung ampilan saking basa Indonesia. Kathah tembung ing basa Melayu/Indonesia ingkang wiwitanipun b dados w lan d dados r. Kados ta batu vs "watu". Lan wonten "hukum r-d-l". Nanging kula mboten kélingan conto. Kapan-kapan kula fotokopi nggih kamusipun pak Pras :-) Awit angèl padosipun ... Meursault2004ngobrol 07:00, 31 Januari 2008 (UTC)

Warak wonten ing sawetawis bausastra:

  • warak: 1 rhinoceros (Robson 2002)
  • warak: kn. ar. kewan akulit kandêl sarta nganggo cula. (Poerwadarminta 1939)
  • warak: Ng., Kr.; rhinoceros (Bakker 1964)

Wonten bausastra-bausastra punika malah tembung badhak tegesipun sanès kéwan acula, warak.

  • badhak: pêksi mêrak (Winter 1928)
  • badhak: mêrak; lar-: lar mêrak. (Poerwadarminta 1943)
  • badhak: (S) kw.ak alangan, cacad. (Poerwadarminta 1939)

Tembung badak (tanpi h) boten wonten kasil. Dados, kula kinten warak mawon ingkang dipunagem. Cahyo Ramadhani pirembagan 17 November 2015 01.39 (UTC)