Pancala

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa

Wonten ing wiracarita Mahabharata, Pancala punika minangka kerajaan Wangsa Paurawa, saking sisih ler inggih punika Himalaya dumugi sisih kidul Charmanwati. Wonten ing sisih kilenipun wonten Krajaan Kuru, Surasena kaliyan Matsya, menawi wonten sisih wetanipun punika alas Naimisha. Saklajengipun Pancala dipun perang dados kalih, inggih punika Pancala Kidul kaliyan Pancala Ler. Pancala Kidul punika minangka pusatipun Pancala ingkang dipun pimpin Raja Drupada-marasepuhipun para Pandawa. Dene Pancala Ler punika dipun pimpin déning Aswatama-putranipun Drona. Drupada kaliyan Drona sejatosipun kekancan, ananging dados lawan. Kekalih kerajaan punika dipun watesi déning lepen Gangga.