Panalitèn Sosial

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa
Para peneliti lagi nliti gejala sosial kang ana ing masarakat

Peneliten sosial ya iku istilah kang digunakake marang penyelidikan-penyelidikan kang diancang kanggo nambahi khazanah ilmu pengetahuan sosial, gejala sosial, utawa praktik-praktik sosial. Istilah sosial iki nuduhake hubungan-hubungan antarane, lan ing antarane, wong-wong, klompok-klompok kayata kulawarga, institusi (sekolah, komunitas, organisasi, lan liyane), lan lingkungan kang luwih gedhe.[1]

Definisi[besut | besut sumber]

Gejala sosial uatawa gegayutan antarane loro utawa luwih gejala sosial diadekake minangka topik peneliten sosial. Topik kang gegayutan karo gejala sosial bisa nyangkut individu (tuladhane, kepuasan kerja), klompok (tuladha, kepemimpinan), masyarakat (tuladha, struktur sosial), institusi (tuladha, ''iklim'' organisasi), lan uga lingkungan kang luwih amba kayata nagara (tuladha, ngrembakane ékonomi nasional). Yen mengkono, studi ngenani gegayutan antarane, lan ing antarane, wong, klompok, institusi, utawa lingkungan kang luwih amba diarani panalitèn sosial. Penelitèn sosial minangka sawijining tipe penelitèn kang ditindakake déning ilmuwan sosial (social scientist) kanggo njawab pitakonan-pitakonan ngenani pirang-pirang aspek sosial mula bisa dingerteni.[2]

Penelitian utawa riset ya iku sawijining penyelidikan kang sistematis lan metodis tumrap sawijining masalah kanggo nemokake solusi lan nambah khazanah pengetahuan.[3]

Tembung “research” ing basa Inggris asale saka tembung “Reserare” (basa Latin) kang duwéni teges ngungkapake. Sacara etimologis, tembung “research” (panalitèn, riset) asale saka tembung “re” lan “to search”. 'Re' tegese manèh lan to search tegese golek.[4] Dadi, sacara etimologis, panalitèn tegese goleh manèh. Nanging, teges kang ana ing tembung “research” luwih amba tinimbang mung golek manèh utawa ngungkapake. Iki katon saka pirang-pirang definisi penelitian berikut :

''Panelitèn ya iku penyelidikan kang sistematis kanggo nemokake jawaban sawijining masalah. Panalitèn bisa digambarake minangka upaya kang sistematis lan diorganisasekake kanggo nyelidiki masalah spesifik kang mbutuhake solusi. Iki ya iku pirang-pirang cara kang dirancang lan dieloni, kanthi ancas nemokake jawaban marang isu-isu ing lingkungan gawean.

[5]

Cathetan suku[besut | besut sumber]

  1. ^ (en) Uma Sakaran, Research Methods for Business: A Skill Building Approach, second edition, New York: John Wiley& Sons, Inc, 1992, page. 4.
  2. ^ (en) Robert B. Burns, Introduction to Research Methods, 4th Edition, French Forest NSW: Longman, 2000, page.3
  3. ^ (en) L.R.Gay & P.L. Diehl, Research Methods for Business and Management, New York: MacMillan Publishing Company, 1992, page. 6
  4. ^ (en) Kenneth D. Bailey, Methods of Social Research, Free Press: London, 1987, page. 4
  5. ^ (en)L.R.Gay & P.L. Diehl, Research Methods for Business and Management, New York: MacMillan Publishing Company, 1992, page. 6