Onryō

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa
Lukisan Onryō karya Hokusai, seniman jepang zaman Edo.

Onryō (怨霊?) inggih punika satunggaling makluk gaib wonten ing carita rakyat Jepang ingkang gadhah kemampuan kanggé medal ing alamipun manungsa kanthi ancas balas dendam [1]. Wonten ing legenda lan carita rakyat, kathaipun onryō punika arwah wanita, ananging onryō kakung ugi naté dipunsebataken, mliginipun wonten ing pamentasan kabuki. Miturut legenda, onryōpunika kalebet wujud saking arwah manungsa ingkang nalika tasih gesang pikantuk masalah lajeng séda. Masalahipun manéka warni kados masalah pulitik, katresnan, ékonomi, lan sanèsipun [2]. Bibar tilar donya, arwah kasebut dados arwah penasaran. Asal mula onryō boten tamtu, ananging saged diputelusur dumugi abad kapingi 8 M babagan gagasan bilih jiwa ingkang nembé muring lan kebak kalihan dendam saged paring prabawa ing donyanipun manungsa

Miturut kapitadosan Jepang, donya arwah punika kapérang dados tigang lapisan inggih punika : surga (高天原 Takama ga hara?), alam hayat utawi alam pagesangan (葦原の中つ国 Ashihara no nakatsukuni?), lan alam maut utawi alam kematian (黄泉の国 Yomi no kumi?). Sinten kemawon ingkang seda, arwahipun lajeng kesah dhateng Yomi. Ugi miturut para Kami (dewa) ugi kados mekaten. Sanajan miturut mitologi Jepang jiwa ingkang sampun wonten ing alam maut boten saged kondur marang alam hayat, ananging jiwa ingkang kuwat saged paring prabawa ing alam hayat adheshasar niat ingkang saé ugi ingkang ala. Wonten ing Kojiki (711-2) (kitab paling tua kitab babagan sejarah Jepang ingkang kawiwitan saking mitos pangriptanipun) kacariyosaken bilih nalika dewi Izanami seda, piyambakipun saged maringi kutukan saking Yomi dhateng alam hayat. Wonten ing pangertosan ingkang sami, onryō mengacu dhateng arwah mliginipun manungsa ingkang éwah amargi émosi ingkang ageng sanget kanggé nglampahi tumindak ala kasebut. Cathetan wiwitan babagan kawontenanipun onryō kapanggihaken ing Shoku Nihongi (797): satunggaling pejabat tinggi, Fujiwara no Hirotsugu (藤原広嗣? seda taun 740), ingkang kelangan kekuawosan lan dipunkalahaken ing pemberontakan ing boten kasil nglawan Genbō. Dipunandharaken bilih bibar piyambakipun séda, awahipun damel cilaka Genbō dumugi seda.[3]

Dipunpitadosi bilih onryō obah saking kekajengan balas dendam, tuladhanipun kados Hirotsugu mungsuh Genbō. Wujuding balas dendam dipunpitadosi béda-béda wiwit saking kesialan mungsuhipun dumugi bencana alam : lindhu, kobongan, badai, wabah, lan kelaparan.

Ugi pirsani[besut | besut sumber]

Rujukan[besut | besut sumber]

  1. ^ Yurei, (dipunakses tanggal 10 Februari 2013)
  2. ^ Hantu tradisonal, (dipunakses tanggal 10 Februari 2013)
  3. ^ Titsingh, Isaac. (1834). Annales des empereurs du japon, p. 72., k. 72, ing Google Books; Herman Ooms. (2009).Imperial Politics and Symbolics in Ancient Japan: the Tenmu Dynasty, 650-800, p. 219., k. 219, ing Google Books
  • Iwasaka, Michiko; Toelken, Barre (1994), Ghosts and the Japanese: Cultural Experiences in Japanese Death Legends, Utah State University Press, ISBN 0874211794 

Pranala njawi[besut | besut sumber]