Menyang kontèn

Lembu Andini

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Sang lembu Nandini kang dititihi déning Bathara Guru.

Lembu Andini utawa Nandini (Sansekerta: नन्‍दिनी, "kang nyenengké") iku sapi titihane Bathara Guru (Sang Hyang Manikmaya), anake Jin Rohpatanam, saka jagad Sunyaruri. Duwe kadigdayan linuwih lan bisa tata-janma (guneman kaya wong). Mula bukane dadi titihane Bathara Guru iku critane mangkene: Amarga kepengin sinembah wong sajagad, Lembu Andini mbangunake tapa ing gunung kang mapan ing sakidul-wetane Gunung Tengguru. Ing sawijining dina, Bathara Guru priksa teja angenguwung ing pucuke gunung sakidul-wetane Gunung Tengguru. Banjur diprepegi, jebul sing mawa teja iku makhluk wujuding sapi/lembu kang mbangunake tapa. "He, sapi, kita kuwi sapi apa? Dene katon werit awingit semune?"pandangune Sang Hyang Jagadnata. Lembu Andini kaget semu gumun, ana manungsa takon tanpa subasita. Kanthi swara sero lembu Andini wangsulan,"He manungsa kang ora ngerti unggah-ungguh! Mangertenana sejatine panjenenganingsun iki pangeraning jagad?!"

Mireng wangsulane lembu Andini, Bathara Guru duka,"He sapi gemblung kang kaduk pengung andalurung! Mangertenana yen Pangeraning Jagad iki ora ana liya kejaba ulun! Sarupane kutu-kutu walang antaga padha nyembah marang ulun!"

Lembu Andini uga ora gelem kalah,"Sira iku jebul manungsa goblog kang adigang, adigung, adiguna. Apa ora krungu warta yen satemene para ratu jin padha nyembah manungkul marang ingsun! Yen sira tetep wani mbeguguk ora midhangetake ingsun, bakal kena bebenduningsun!"

Saya muntab nesune Bathara Guru, banjur mateg Pengabaran. Ketaman iku, lembu Andini ndhrodog wel-welan, banjur tobat lan ngakoni luput marang Bathara Guru.

Lembu Andini dingapura Bathara Guru lan didadekake titihane. Mula kabeh sato kewan kang ngidhep marang lembu Andini banjur ngidhep marang Bathara Guru. Mula Bathara Guru uga jejuluk Sang Hyang Pasupati (Pasu:kewan, rajakaya,sapi. Pati:ratu). Sawise sawetara nitihi lembu Andhini, Bathara Guru kondur makahyangan, ninggal lembu Andini.

Sawijining dina, Prabu Japaran lan para ratu liyane sawadyabalane padha munggah ing gunung papane lembu Andini. Ancase nedya manyembah lan asung sesaji marang pangerane, yaiku lembu Andini.

Bathara Guru ora kasamaran marang tindakke para ratu iku, sigra tumuju ing papane lembu Andini, lenggah ing gegere lembu Andini. Priksa iku, Prabu Japaran lan para ratu iku padha kamitenggengen, awit babar pisan ora ngira yen pangerane bisa ditumpaki manungsa.

Uga delengen[besut | besut sumber]