Hidrostatika

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa
Wiktionary-logo.svg
Pirsani informasi ngenani Hidrostatika ing KamusWiki.
Table of Hydraulics and Hydrostatics, from the 1728 Cyclopaedia

Hidrostatika inggih punika cabang ilmu Fisika ingkang bérkénaan kaliyan toya ing kahanan diam Statis lan gaya-gaya ingkang mérdamél utawi ingkang dilampahi utaminipun ngèngingi péngaruh tékanan.[1]. Hidrostatika inggih punika hid-ro-sta-ti-ka cabang ilmi fisika ing ngènani toya ing kéadaan ménéng statis saha gaya-gaya ingkang békérja utawi dipunlakoni utamanè péngaruh tékanan.[2] Hidrostatika inggih punika cabang ilmi fisika ingkang nyinaoni sifat lan prilaku cairan ing kahanan ménéng statik.

Principe de Pascal : éclatement d'un tonneau sous la pression d'une colonne d'eau

Sifat-sifat Zat Alir Fluida[besut | besut sumber]

Zat alir utawi fluida mérupakan bénda utawi zat ingkang gampil ngalir. Zat alir kapèrang dados kalih bagian inggih punika:

  1. zat alir cairan béntukipun ngikuti panggénané, ananging volumipun ajég. Cairan volumipun mbotén gambil gantos, walaupun ing pérmukaan cairan diparingi tékanan ing luwih agéng. Cairan ménika sagéd dipunwastani Fluidanonkompresibel.
  2. Gas, wujud lan volumipun ingikuti panggènanipun. Volumipun gas gampil bérubah, ménawi tékanan gas utawi Tèmperatur gas dipunubah. Gas asring dipunsébat fluida.Hidrostatika inggih punika cabang ilmu Fisika ingkang berkenaan kaliyan toya ing kéadaan diam Statis lan gaya-gaya ingkang mérdamél utawi ingkang dilampahi utaminipun ngèngingi péngaruh tékanan.[1]

Tekanan Hidrostatika[besut | besut sumber]

Tekanan hidrostatika inggih puika tékanan ingkang dipuntimbulakè saking fluida ingkang disébapaké gaya gravitasi. Gédhéné tékanan ing suatu titik ing salébéting zat cair mbotén bérgérak kabanding kaliyan kédalaman titik lan massa jénis zat. Gédhé tékanan ingkang dipunparingi sébuah gaya ingkang békérja ing suatu bénda gumantung kaliyan gédhé gaya lan luas pérmukaan kontak gaya kasébut.[3]

Paradoks Hidrostatika[besut | besut sumber]

Hidrostatika ing zat cair boten gumantung kaliyan wujud bejana pramila tekanan ing dasar werna-werni wujud bejananipun luas penampang sami ageng. Kedadean punika saged dipunsebat dinamika paradoks hidrostatika.[3]

Hukum Pascal[besut | besut sumber]

Tambahan tékanan ing panggénan badhè dipunlajéngaké sécara utuh ing sédaya panggenan.[4] Tekanan ingkang dipunparingake kalih zat cair ruang katutup dipunlajengake sami ageng ing sadaya arah.[3]

Tekanan statik ing fluida[besut | besut sumber]

amargi sifatipun ingkang boten saged kaliyan gampil dipunmampataken, fluida saged ngasilaken tekanan normal ing sadaya permukaan ingkang berkontak kaliyanipun. ing kahanan mendel (statik), tekanan kasebut asifat isotropik, inggih punika bekerja kaliyan ageng ingkang sami ing sadaya arah. Karakteristik punika damel fluida saged mentransmisiken gaya sepanjang sebuah pipa utawi tabung, inggih punika, menawi sebuah gaya dipunberlakuaken ing fluida ing sebuah pipa, mila gaya kasebut badhe ditransmisiken ngantos ujung pipa. mila wonten gaya lawan ing ujung pipa ingkang agengipun boten sami kaliyan gaya ingkang dipuntransmisiken, mila fluida badhe bergerak ing arah ingkang jumbuh kaliyan arah gaya resultan.

Konsepipun ingkang wiwitan dipunformulasiaken, ing wujud ingkang radi ombo, kaliyan matematikawan lan filsuf Perancis, Blaise Pascal ing 1647 ingkang saklajengipun dipuntepang dados Hukum Pascal. Hukum punika gadahi katah aplikasi ingkang wigati hidrolika. Galileo Galilei, inggih punika bapak ageng ing hidrostatika.

Cathetan suku[besut | besut sumber]

  1. ^ a b Definisi Hidrostatistik(dipununduh Tanggal 3 Oktober 2012)
  2. ^ Hidrostatistika(dipununduh Tanggal 3 Oktober 2012)
  3. ^ a b c Modul Hidrostatistik dan Hidrodinamika(dipununduh Tanggal 3 Oktober 2012)
  4. ^ Sarojo,aby,ganijanti.SERI FISIKA DASAR MEKANIKA.ISBN.Salemba Teknika.Jalarta.(2002:390)